ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hírek

MEGHÍVÓ AZ „ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIÁRA SZEGEDRE

2011.11.14

Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és a Szegedi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézetével közösen 2011. december 8-án ismeretterjesztő konferenciát rendez „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Szegeden a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában (Szeged, Ady tér 10.). Az immár kilencedik alkalommal rendezett regionális konferencián ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintik, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. Az előcsarnokban a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja a konferencia előtt és a szünetben műszeres bemutatót tart, ahol a résztvevők beszélgethetnek a szakemberekkel az atomenergia alkalmazásáról és totó kitöltésével ellenőrizhetik ismereteiket. Az előadások a konferencia után az Országos Atomenergia Hivatal honlapján elérhetők lesznek. tovább

Tovább olvasom »

Osztrák-magyar kétoldalú találkozó

2011.11.10

2011. november 8-án Pécsen került sor a 17. osztrák-magyar kétoldalú szakértői ülésre az Ausztria és Magyarország között 1987-ben megkötött, a nukleáris létesítményeket érintő, kölcsönös érdeklődés tárgyát képező kérdések szabályozásáról szóló egyezmény keretében. Osztrák kérésre a küldöttség tagjai az ülést megelőző napon ellátogattak a Mecsek Öko Környezetvédelmi Zrt. kővágószőllősi telepére, ahol az uránbányából származó vizet kezelik a pécsi ivóvíz készlet megóvása érdekében. A zagytározóból kinyert kismennyiségű, nagytisztaságú uránt hosszútávú szerződés keretében értékesítik. Az osztrák fél nagy érdeklődéssel fogadta Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárának tájékoztatását a nemrég elfogadott energiastratégia főbb elemeiről. A magyar küldöttség tagjai előadást tartottak a nukleáris energiával kapcsolatos aktuális kérdésekről, a nukleárisbaleset-elhárítás legújabb fejleményeiről és az Országos Meteorológiai Szolgálat szerepéről az elhárításban, valamint a fukushimai események hatására elrendelt célzott biztonsági felülvizsgálatról. Előadás hangzott el a sugárzás-ellenőrzési célokra alkalmazott mintavételi stratégiákról, a magyarországi környezeti sugárzásmérés eredményeiről, valamint a radioaktív hulladék kezelés aktuális kérdéseiről. Az osztrák küldöttség nagyra értékelte a magyar EU elnökség alatt elért eredményeket, amelyről szintén beszámolt a magyar küldöttség. A paksi atomerőmű munkatársa a teljesítménynövelés és az új üzemanyag alkalmazásának szakmai hátterét világította meg. Az osztrák szakértők beszámoltak a nukleáris biztonsági dírektíva alapján szükséges jogszabályi változtatásokról, a balesetelhárítási felkészültséggel kapcsolatos legújabb fejleményekről, valamint a radioaktív hulladékkezeléssel kapcsolatos aktuális kérdésekről. Mindkét küldöttség értékelte a fukushimai baleset során előállott helyzetet és megosztotta a tapasztalatokat. A fényképen az előző évi ülés jegyzőkönyvét írják alá a küldöttség vezetői. A találkozót – a kialakult hagyományoknak megfelelően – őszinte, informatív légkör jellemezte.

Tovább olvasom »

OAH SAJTÓKÖZLEMÉNY

2011.11.03

A PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. BENYÚJTOTTA JELENTÉSÉT AZ ATOMERŐMŰ CÉLZOTT BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL A Célzott Biztonsági Felülvizsgálatot az Európai Tanács felhívására minden európai atomerőművel rendelkező ország elvégzi. A felülvizsgálat során a szélsőséges helyzetekre adott olyan lehetséges válaszokat kell megvizsgálni, illetve olyan intézkedések bevezetésére kell javaslatot tenni, amelyek segítségével a fukushimaihoz hasonló következmények minden ésszerűen feltételezhető esetben elkerülhetőek lesznek. A felülvizsgálat az EU Bizottsága, illetve hatósági munkacsoportja (ENSREG) által elfogadott módszer szerint folyik. A Paksi Atomerőmű határidőre átadta az Országos Atomenergia Hivatalnak a felülvizsgálatról készült jelentését. A jelentés megtaláltató az Erőmű honlapján Az OAH a jelentés értékelése alapján 2011. december 31-ig meghatározza azokat a teendőket, amelyeket az erőműnek a biztonság további növelése érdekében el kell végeznie és végleges nemzeti jelentésében tájékoztatja az EU Bizottságot a felülvizsgálat eredményeiről. Az ENSREG által meghatározott problémakörök vizsgálatán túl az OAH értékelése a nukleáris biztonsági követelményeket tartalmazó hazai jogszabályokra is kiterjed. A jelentés előzetes áttekintése alapján a jelentés pozitív megállapításai közül már most kiemelhetjük, hogy az erőmű tervezési alapjában figyelembe vett események köre megfelel a nemzetközi elvárásoknak és a tervezési alapon belüli események körére az alapvető biztonsági funkciók teljesülnek. Ez a kijelentés elsősorban az erőmű 2008-ban végrehajtott Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatának (IBF) eredményein alapul. Az IBF során igen részletesen vizsgálták a 10 évvel korábbi, első IBF kapcsán megvalósított intézkedések eredményeit és további intézkedéseket irányoztak elő. Ez utóbbiak eredményeként az erőműben olyan átalakításokat valósítottak meg és olyan intézkedéseket határoztak el, melyek ahhoz szükségesek, hogy akár súlyos baleseti helyzetben is stabilizálják a folyamatokat, és hatékonyan csökkentsék a következményeket. A hatósági felülvizsgálat még nem zárult le, de már látható, hogy a pozitív megállapítások mellett azonosítható néhány olyan változtatási lehetőség is, amelyek megvalósításával az erőmű ellenállóképessége tovább növelhető. Az európai országokból beérkező jelentéseket, így az OAH nemzeti jelentését is, az EU Bizottság szervezésében 2012. első felében nemzetközi felülvizsgálatnak is alávetik. A nemzetközi felülvizsgálatban a nukleáris szakma európai szaktekintélyei mellett az Országos Atomenergia Hivatal, az MTA Atomenergia Kutató Intézet és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egy-egy szakembere is részt vesz. A felülvizsgálat további lépéseiről és eredményeiről tájékoztatni fogjuk a magyar közvéleményt. Budapest, 2011. november 3. Rónaky József

Tovább olvasom »

Tájékoztatás az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelmi rendszer engedélyezésével kapcsolatos új követelményekről

2011.10.25

2011. október 4-én hatályba lépett az Atomtörvény (1996. évi CXVI. törvény) 67. §-ának q) és r) pontja alapján kiadott, az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH októberi hírlevele

2011.10.24

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből – 2011 október

2011.10.24

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

Szeminárium a radioaktív hulladékok végleges elhelyezéséről

2011.10.17

A Magyar Nukleáris Társaság és az MTA Nukleáris Környezetanalitikai Munkabizottsága közös szemináriumot szervez a radioaktív hulladékok végleges elhelyezéséről 2011. október 19-én 14 órakor az Országos Atomenergia Hivatalban. Meghívó

Tovább olvasom »

Elkészült a negyedik Nemzeti Jelentés

2011.10.13

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében 1997-ben megkötött, a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény (a továbbiakban: közös Egyezmény) részesei a közös Egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítéséről, a kiégett fűtőelemek, illetve radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatban érvényesített elveikről és gyakorlatukról, valamint a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok készletéről legalább háromévente nemzeti jelentésben számolnak be. A nemzeti jelentéseket a szerződő felek a felülvizsgáló értekezleteken értékelik. A negyedik Nemzeti Jelentés kidolgozását – a korábbiakhoz hasonlóan – az érintettek bevonásával az Országos Atomenergia Hivatal fogta össze. A Jelentést a Kormány elfogadta és egyetértett azzal, hogy azt az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója benyújtsa a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez. Az OAH főigazgatója 2011. október 12-én hivatalosan elküldte a jelentést a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek. NEGYEDIK JELENTÉS a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény keretében

Tovább olvasom »

A magyarországi nukleáris létesítmények 2010. évi tevékenységének hatósági értékelése

2011.10.10

Az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága évente értékeli a felügyelete alá tartozó nukleáris létesítmények – a Paksi Atomerőmű, a Budapesti Kutatóreaktor, a BME NTI Oktatóreaktor és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója – biztonsági teljesítményét. Az értékelés eredményét nyomtatott, illetve CD formában rendszeresen hozzáférhetővé tesszük a szakmai partnereink számára. 2011-ben első ízben az OAH honlapján is megjelentetjük az előző évre és a 2004-2009. évekre vonatkozó értékelések összefoglaló fejezetét (Feladatok/Biztonsági értékelés). tovább

Tovább olvasom »

A radioaktív hulladékok elhelyezésének sugárvédelme

2011.10.07

A Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) kiadványt készít a hosszú felezési idejű, szilárd halmazállapotú radioaktív hulladékok mély geológiai elhelyezésének sugárvédelméről. A ’Radiological Protection in Geological Disposal of Long-Lived Solid Radioactive Waste’ című első tervezet elkészült, azt az ICRP konzultációra bocsátotta. A konzultáció során kikérte az OECD Nukleáris Energia Ügynökség (NEA) keretében működő, a sugárvédelmi kérdésekre specializálódott bizottsága, illetve annak a szabályozások átültetésével foglalkozó munkacsoportjának (EGIR) a véleményét. A munkacsoport 2011. október 3-4-én Koblinger László, az OAH főigazgató-helyettese elnökletével értekezletet tartott. A párizsi értekezleten résztvevő szakemberek megállapították, hogy az anyag szerkezetében megfelelő, de számos helyen – elsősorban a tárgyalt témák meghatározásában és a szóhasználat egységesítésében – pontosításra szorul. Az értekezleten konszenzussal elfogadott módosító javaslatokat az OECD NEA titkársága küldi meg az ICRP-nek.

Tovább olvasom »

Az OAH által kivizsgált, nukleáris létesítményekben történt események közzététele

2011.10.06

Minden ipari létesítményben, így a nukleáris létesítményekben is bekövetkeznek, bekövetkezhetnek meghibásodások. A nukleáris ipar ezeket a jelenségeket fokozott figyelemmel kíséri, mert ezekből a problémákból olyan következtetéseket lehet levonni, amelyek segítik a még biztonságosabb üzemeltetést. Az esetek döntő többségében a problémák és meghibásodások nem olyan jellegűek és mértékűek, hogy az bármilyen kockázat-növekedést okozna, ugyanakkor az ezen a területen dolgozó szakemberek felelős hozzáállását jelzi, hogy minden apró történésből tanulni akarnak a nagyfokú biztonság szinten tartása, lehetőség szerinti növelése érdekében. Ez a nukleáris iparágra jellemző munkakultúra, amelyet szakszóval biztonsági kultúrának is nevezünk. tovább

Tovább olvasom »

Nukleáris biztosítéki tanfolyam egyiptomi hatósági szakemberek részére

2011.10.06

Az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya a Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézetével közösen 2011. szeptember 26-30. között egy Európai Uniós projekt keretében az egyiptomi nukleáris hatóság szakembereinek tartott továbbképzést. A tanfolyamon az OAH munkatársai többek között a nemzetközi szerződések keretében teljesítendő nyilvántartási és jelentési kötelezettségekről, a hazai nukleáris biztosítéki rendszer kialakításáról, a hazai nukleáris hatóság felépítéséről és feladatairól tartottak előadásokat. A résztvevők a tanfolyam keretén belül az MTA Izotópkutató Intézetének laboratóriumaiban megismerkedhettek a hatósági munkát támogató analitikai eljárásokkal.

Tovább olvasom »