ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Előadások az OAH tevékenységéről

2010.11.08

A 2010. november 3.-5. között Barcelonában tartott Nemzetközi Nukleáris Energia Fejlesztési (INED) Fórumon a szervezők meghívására Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese előadást tartott "NPP Life-time Regulation -The Status of the Hungarian NPP" címmel a Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításával és bővítésével összefüggő hatósági feladatokról. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászati Szakosztályának meghívására Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese november 2-án előadást tartott a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete székházában "Az atomenergia biztonságos alkalmazása és az OAH tevékenysége" címmel.

Tovább olvasom »

Magyar támogató program

2010.11.08

Magyarország 1991. óta nyújt támogatást a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) biztosítéki (safeguards) rendszerének megerősítésére. A magyar támogató program egyik részét képezi a NAÜ képzési rendszerének segítése, melynek keretében a kétévente megrendezésre kerülő kéthetes magyarországi tanfolyamra idén 2010. október 19.–29. között került sor. A NAÜ több éve egy 9 hónapos képzés keretében ismerteti meg a nukleáris iparral a fejlődő országok nukleáris területen dolgozó szakembereit. A képzés utolsó modulját – kéthetes folyamatos magyarországi tartózkodással – hazánk biztosítja. A hazai tanfolyamot ebben az évben is az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya koordinálta. Ennek keretében – a nukleáris létesítményekkel együttműködve – átfogó tájékoztatást kívánt nyújtani a magyar nukleáris iparról. Fogadókészségünk és együttműködésünk fontos része a nemzetközi safeguards rendszer erősítésében vállalt aktív szerepünknek. A tanfolyam témái között a hazai nukleáris üzemanyagciklus és a biztosítéki rendszer, az export-import engedélyezések és ellenőrzések, a nukleáris és radioaktív anyagok nyilvántartása és ellenőrzése, a szállítással kapcsolatos szabályozások és a nukleáris hulladék kezelés szerepelt. Az MTA Izotópkutató Intézet és az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet szakemberei gyakorlati foglalkozások keretében safegurads tevékenységük mellett bemutatták a vonatkozó méréstechnikákat is. A tanfolyam résztvevői szakmai látogatást tettek a Paksi Atomerőmű Zrt.-nél, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatóreaktoránál, a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójáná, a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban Bátaapátiban és a tanfolyam zárónapján megtekintették a Mecsek-ÖKO Környezetvédelmi Zrt. által felügyelt, bezárt mecseki uránbánya területét. A tanfolyam résztvevői november 3-án a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Safeguards Képzési Osztályán előadások keretében számoltak be a magyar tapasztalatokról. A beszámolón részt vettek az OAH, az MTA Izotópkutató Intézete és a Paksi Atomerőmű képviselői is.

Tovább olvasom »

Nukleáris kockázatot elemző szoftverfelhasználók találkozója

2010.11.05

A nukleáris területen világszerte ismert és alkalmazott Risk Spectrum kockázatelemző programcsaládot fejlesztő SCANDPOWER AB a program felhasználói részére első alkalommal rendezett találkozót, amelyet 2010. október 21-22.-én Budapesten, az OAH központjában tartottak. A magyar felhasználók számára különösen fontos volt a találkozó, mert ez a szoftver biztosítja a Paksi Atomerőmű legmodernebb, a különböző erőművi üzemállapotokat is magában foglaló eseményelemző és kockázat monitor alkalmazásainak fejlesztési környezetét. A résztvevők főként a programcsomag kockázat figyelő (Risk Watcher) moduljával kapcsolatos eddigi tapasztalatokat tekintették át, illetve megvitatták, hogy a felhasználók milyen további funkciókat szeretnének látni a program újabb verzióiban. A találkozón a nukleáris valószínűségi biztonsági elemzések területén meghatározó intézmények szakértői vettek részt. Tájékoztatás hangzott el a legújabb fejlesztésekről, az angol, bolgár, német, orosz és magyar alkalmazásokat ismertető szakértők beszámoltak tapasztalataikról és megvitatták a jövőbeni fejlesztési feladatokat. A találkozón az OAH részéről a fejlesztés alatt álló valószínűségi biztonsági elemzési (PSA) eszközök hatósági alkalmazásában érintett Berki Tamás és Neubauer István, az NBI Műszaki Főosztály munkatársai vettek részt. Johan Sörman, a SCANDPOWER képviselője nagyon sikeresnek ítélte a találkozót és elmondta, hogy a jövőben rendszeresen szerveznek hasonló találkozókat.

Tovább olvasom »

Elkészült a nemzeti jelentés

2010.11.04

A Nukleáris Biztonsági Egyezmény keretében elkészült az ötödik nemzeti jelentés. A jelentést – az érintett szervezetek bevonásával az OAH készítette el, majd a tárcaközi egyeztetés lefolytatása után a Kormány jóváhagyta. Magyarország a 2010. szeptember 1-jei határidővel a jelentés angol nyelvű változatát benyújtotta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél. A jelentés teljes szövege megtekinthető az OAH honlapján. Az OAH Hírlevélben megjelentekkel ellentétben nem a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény (Joint Convention) keretében készült negyedik jelentésről van szó, azt ugyanis csak jövő októberben kell benyújtanunk. A tévedésért elnézést kérünk.

Tovább olvasom »

MEGHÍVÓ AZ „ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIÁRA DEBRECENBE

2010.11.03

A tudomány hónapja keretében az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és a debreceni Atommagkutató Intézettel (MTA ATOMKI) 2010. november 17-én ismeretterjesztő konferenciát rendez „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Debrecenben a Kölcsey Konferencia Központban. Az immár nyolcadik alkalommal rendezett regionális konferencián ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintik, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot.

Tovább olvasom »

20 éves az INES-skála

2010.10.22

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az INES-skála megszületésének 20. évfordulójáról egész napos előadássorozat keretében emlékezett meg Bécsben, a nemzeti INES koordinátorok kétévente szokásos találkozóján, amelyet 2010. október 11. és 15. között tartottak. A megemlékezésre meghívták az INES skála kialakításában aktívan résztvevő, a találkozókat elnöklő Richard Taylor brit nemzetiségű professzort, aki nyitóelőadásában emlékezett meg a skála kialakításának rögös útjáról. A professzoron kívül Franciaország, Belgium, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, valamint az OECD NEA képviselője is előadást tartott az elmúlt 20 évben az INES-skálával kapcsolatban végzett tevékenységekről. A találkozón Magyarország mellett az INES-skálát alkalmazó további mintegy 40 ország is képviseltette magát.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH októberi Hírlevele

2010.10.20

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2010 szeptember

2010.10.20

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

Jogerős ítéletek

2010.10.18

Az Energia Klub közérdekű adatként kérte az OAH-tól a Paksi Atomerőmű Zrt. II. számú blokkjában 2003-ban történt üzemzavar kárelhárítására vonatkozó engedélykérelem és annak valamennyi melléklete adatait. A dokumentumokat a Paksi Atomerőmű Zrt. üzleti titoknak minősítette. Az engedélyesek által az OAH-nak benyújtott dokumentumok minősítése az engedélyesek felelőssége. Az Energia Klub a bírósághoz fordult. A Fővárosi Bíróság 33.P.25.262/2007/26 számú ítéletében a felperes keresetének részben helyt adott, s arra kötelezte az Országos Atomenergia Hivatalt, hogy az ítéletben felsorolt mellékletek adatait 15 napon belül adja ki a felperesnek. Az Energia Klub szintén közérdekű adatként kérte az OAH-tól a Paksi Atomerőmű Zrt. II. számú blokkjának újraindítására vonatkozó, az OAH-hoz benyújtott engedélykérelemhez csatolt kilenc melléklet adatainak kiadását. A Paksi Atomerőmű Zrt. ezeket a dokumentumokat is üzleti titoknak minősítette. Az Energia Klub ismét a bírósághoz fordult. A Fővárosi Bíróság 33.P.21.669/2008/22. számú ítéletének rendelkező részében arra kötelezte az Országos Atomenergia Hivatalt, hogy az engedélykérelemhez csatolt mellékletek közül háromnak az adatait 15 napon belül adja ki a felperesnek. A Fővárosi Bíróság az ítéleteket szakértői véleményre alapozta. Mindkét ítélet 2010. szeptember 6-án emelkedett jogerőre. Erről a Fővárosi Bíróság 33.P.25.262/2007/27. és 33.P.21.669/2008/29. számú végzéseiben tájékoztatta az Energia Klub felperest és az Országos Atomenergia Hivatal alperest. Az ítéletekben meghatározott adatok átadása megtörtént. A Fővárosi Bíróság 33.P.25.262/2007/26 számú ítélete A Fővárosi Bíróság 33.P.21.669/2008/22. számú ítélete

Tovább olvasom »

Jubileumi kiadvány

2010.10.14

A 2009-es év a nukleáris fegyverek elterjedése elleni küzdelemben Magyarország számára jubileum volt, hiszen tíz éves múltra tekintett vissza hazánkban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel kötött átfogó biztosítéki megállapodáshoz tartozó Kiegészítő Jegyzőkönyv és öt éves múltra az úgynevezett integrált biztosítéki rendszer. E jubileum kapcsán az OAH jubileumi kiadványt készített, amelyben áttekinti a nemzetközi biztosítéki rendszert és gyakorlatot, továbbá Magyarország úttörő szerepét a nemzetközi biztosítéki tapasztalatok bővítése és hazai megvalósulása tekintetében, elsősorban az utóbbi évtizedre koncentrálva. A kiadványban ezen túlmenően bemutatjuk és a nemzetközi rendszerekhez való kapcsolódás alapján elemezzük a nukleáris fegyverek elterjedése megelőzését elősegítő további hazai erőfeszítéseket is. Ide tartoznak a nukleáris export-import ellenőrzéshez, az Átfogó Atomcsend Egyezményhez, valamint a nukleáris anyagok illegális kereskedelme megakadályozásához kapcsolódó tevékenységek. Nukleáris non-proliferációs törekvések Magyarországon 1999-2009

Tovább olvasom »

Együttműködési megállapodás a SOM System Kft-vel

2010.09.27

Dr. Rónaky József az OAH főigazgatója, és Ördögh Miklós a SOM System Kft. ügyvezető igazgatója, 2010. szeptember 27-én írta alá a két szervezet közötti TSO Partneri együttműködési megállapodást. Az együttműködés többek között a nukleáris üzemagyag és a radioaktív hulladékok kezelésének, tárolásának, szállításának biztonsági kérdéseire, irányítástechnikával, programozható berendezésekkel és sugárvédelemmel kapcsolatos szakterületekre terjed ki. Az együttműködési megállapodás értelmében az OAH lehetőségeihez mérten hozzájárul ahhoz, hogy a TSO Partner tudományos-műszaki szakembergárdája a hatóságot támogató háttértevékenységét a nemzetközileg elfogadott színvonalon legyen képes ellátni. Ennek érdekében bevonja a TSO Partner szakembereit az MMT feladatok megoldásába, törekszik képzési és továbbképzési programokban való részvételük biztosítására, eszközökkel való ellátottságuk javítására.

Tovább olvasom »

Nukleárisbaleset-elhárítási tanfolyam

2010.09.20

Az Európai Bizottság által meghirdetett tender győzteseként az Országos Atomenergia Hivatal a 2010-2012. időszakban háromszor tart nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási tanfolyamot. A 2010. szeptember 13-17. között első alkalommal megrendezett TRANEM kurzuson 17 ország 25 résztvevője ismerkedett meg a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer kialakításának alapjaival, a döntéstámogató rendszerek használatával, a különböző óvintézkedések kiválasztásának és végrehajtásának módszerével, valamint a nukleáris vagy radiológiai balesetek hosszú távú pszichikai és gazdasági hatásainak enyhítési lehetőségeivel. A tanfolyam végén a résztvevők teszten mérhették le az egy hét alatt szerzett tudásukat, valamint az érdekes és fordulatos baleset-elhárítási gyakorlat keretében ízelítőt kaphattak a nukleáris és sugárvédelmi elemzések folyamatáról, a nemzetközi és hazai kapcsolattartás, valamint a lakosság időbeni és hiteles tájékoztatásának fontosságáról.

Tovább olvasom »