ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hírek

NSG ülés Budapesten

2009.06.29

A nukleáris export és import szabályozására létrejött Nukleáris Szállítók Csoportja (NSG) 2009. június 8-12. között Budapesten tartotta plenáris ülését és az ahhoz kapcsolódó munkacsoport-üléseket. A mozgalmas hét már június 7-én vasárnap elkezdődött, amikor az Országos Atomenergia Hivatalban (OAH) a stabil izotóp elválasztással foglalkozó munkacsoport ülésezett. Az NSG fontosnak tartja e technológia átadásának ellenőrzését, s fel kívánja venni a nukleáris, vagy a nukleáris kettős felhasználású ellenőrzési listára. Az ülésen az OAH szakmai képviseletében Szöllősiné Földesi Erzsébet osztályvezető, az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok főosztályának (NURAF) munkatársa vett részt.

Tovább olvasom »

Román képviselők látogatása az OAH-ban

2009.06.25

A Román Képviselőház Közigazgatási, Területi tervezési és Környezetvédelmi Bizottsága delegációja június 23-25 között hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. A programot az Országgyűlés Külügyi Hivatala szervezte. A képviselők június 24-én a Paksi Atomerőművet tekintették meg, majd 25-én az OAH-hoz látogattak el. A küldöttséget. Rónaky József, az OAH főigazgatója tájékoztatta a magyarországi nukleáris helyzetről és az OAH tevékenységéről, majd Fichtinger Gyula főosztályvezető beszámolt a Paksi Atomerőmű üzemidőhosszabbítási és a teljesítménynövelési programjának hatósági vonatkozásairól, valamint az új atomerőművi blokk engedélyezésére való felkészülés helyzetéről. A látogatás végén a képviselők kérdéseire válaszoltak az OAH szakemberei.

Tovább olvasom »

Ülést tartott a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság

2009.06.25

2009. június 24-én ülést tartott a Kormányzati Koordinációs Bizottság ( KKB) Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottsága (NVM). A munkaértekezletre az Önkormányzati Minisztérium Nemzeti Helyzetértékelő Központjában került sor. Az NVM összehívását a jogszabályi változások indokolták, melyek értelmében a KKB NVM vezetését az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, Rónaky József vette át az eddigi elnöktől, Muhoray Árpád pv. vezérőrnagytól.

Tovább olvasom »

Sajtóközlemény: "Az OAH kiadta az üzemeltetési engedélyt a megnövelt teljesítményre"

2009.06.24

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 2009. június 23-án kiadta az engedélyt a Paksi Atomerőmű 2. blokkjának a korábbi teljesítményhez képest 8%-kal megnövelt teljesítményű üzemeltetésére. Az új engedély alapján a blokk névleges villamos teljesítménye 500 MW-ra nőtt. Az atomerőmű 4. blokkja 2007 szeptembere, az 1. blokkja pedig 2008 szeptembere óta rendelkezik a növelt teljesítményű üzemeltetésre jogosító engedéllyel.

Tovább olvasom »

SAJTÓKÖZLEMÉNY a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási programjának felülvizsgálatáról

2009.06.19

A Paksi Atomerőmű Zrt. 2008. november 17-én benyújtotta az Országos Atomenergia Hivatalhoz az atomerőművi blokkok tervezett élettartamán túli üzemeltetésére vonatkozó programját, ami a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok előírásai értelmében előfeltétele a blokkok tervezett üzemidején túli üzemeltetése engedélyezhetőségének. A programhoz mellékelte a Nukleáris Biztonsági Szabályzatban és az üzemidő-hosszabbításra vonatkozó hatósági útmutatókban megadott előírások, illetve ajánlások szerint összeállított, az üzemidő-hosszabbítást megalapozó dokumentációt. Az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (OAH NBI) a benyújtott dokumentációkat értékelte. Az üzemidő-hosszabbítási program értékeléséből származó, a Paksi Atomerőmű Zrt.-re, mint engedélyesre vonatkozó előírásokat az OAH NBI hatósági határozatban rögzítette és a hatósági előírások teljesülését folyamatosan ellenőrzi.

Tovább olvasom »

Egyeztető megbeszélések a KKB Titkárság és Operatív Törzs vezetőivel

2009.06.12

A katasztrófavédelmi törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. számú kormányrendelet legutóbbi módosításával 2009. május 1-től kezdődően jelentős változások léptek életbe az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer vezetését, felépítését és működését illetően. Az OAH-t érintő legfontosabb változások egyike az, hogy a módosított kormányrendelet az OAH főigazgatójának felelősségi körébe helyezi a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) szakmai munkaszervének, a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottságnak a vezetését. Erre az új feladatra való felkészülés érdekében Rónaky József, az OAH főigazgatója 2009. május 27-én a KKB Titkárság, 2009. június 10-én pedig az Operatív Törzs vezetőjénél tett munkalátogatást. A munkalátogatások során egyeztették a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság vezetésével, működésével, elhelyezésével, valamint az Operatív Törzzsel való együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket. A baráti hangulatú megbeszéléseken körvonalazódott az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer új működési modellje, amelyben elkülönülnek a döntés-előkészítés, döntéshozatal és végrehajtás felelősségei. Egyeztették, hogy a nukleáris veszélyhelyzet elhárításával foglalkozó specifikus részleteket az atomtörvény felhatalmazása alapján kiadott, jelenleg éppen felülvizsgálat alatt álló 248/1997. (XII. 20.) Korm. számú kormány-rendeletben jelenítik meg.

Tovább olvasom »

ESARDA ülés

2009.06.02

Az Európai Biztosítéki Kutatási és Fejlesztési Szervezet (European Safeguards Research and Development Association, ESARDA) kétévente megrendezett szimpóziumára idén május 26-28 között került sor. A rendezvénysorozat 31. rendezvényének színhelye Vilnius volt. A rendezvényen Magyarországot öten képviselték: Dr. Széles Éva, és Huszti József (MTA Izotópkutató Intézet), Pásztor Csaba (Paksi Atomerőmű Zrt.), valamint Dr. Horváth Kristóf és Dr. Stefánka Zsolt az OAH képviseletében. A rendezvény során több munkacsoport és az ESARDA vezetőség ülésére is sor került. Magyarországot az Irányító Testületben az ESARDA alelnökeként Dr. Horváth Kristóf képviselte, míg Dr. Stefánka Zsolt a Roncsolásos Elemezés Munkacsoportjának (Destructive Analysis Working Group) tagjaként vett részt az üléseken. Az MTA IKI munkatársai két szóbeli és két poszter előadást tartottak a rendezvényen. A konferenciát Dr. Horváth Kristóf az ESARDA alelnökének záróbeszéde zárta, melyben bejelentette, hogy a következő ESARDA konferenciát 2011-ben Budapesten rendezik.

Tovább olvasom »

TSO SZEMINÁRIUM

2009.06.02

Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának Műszaki Főosztálya 2009 tavaszán negyedik alkalommal rendezte meg „Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)” című program keretében született műszaki-tudományos eredményeket bemutató szemináriumát.

Tovább olvasom »

Meghívó

2009.05.26

az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és a Merlin Energia ‘Atomenergia és biztonság“ címmel, havi rendszerességgel megrendezésre kerülő beszélgetéssorozatának ötödik előadására, amelyet 2009. május 28-án tartunk a Merlin Színház kávézójában "Az atomenergia jövője" címmel. Az atomenergia meghatározó szerepet játszik napjainkban a fejlett világ villamosenergia-ellátásában: az EU-ban és Magyarországon felhasznált áram körülbelül harmada származik atomerőművekből. A legtöbb országban a meglévő, könnyűvizes reaktorok üzemidő-hosszabbítására készülnek, valamint több helyen új termelőegységek építésén vagy az építkezés előkészítésén dolgoznak. A földgázellátási problémák, a klímaváltozási célkitűzések, az ellátásbiztonság növelésének igénye is arra hívják fel a figyelmet, hogy az atomenergia nem nélkülözhető a következő évtizedekben sem az energiamixből. A beszélgetés során Aszódi Attila egyetemi docens, a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója bevezető előadásában az aktuális folyamatokat és trendeket foglalja össze, valamint igyekszik a jövőbe tekinteni a nukleáris üzemanyagciklus területén is. A bevezető előadás után várják a résztvevők kérdéseit. A MERLIN kávézóban. (1052 Budapest, Gerlóczy utca 4.) 17.30-kor kezdődő beszélgetéseket Pécsi Krisztina újságíró vezeti. A beszélgetésekről a Magyar Katolikus Rádió hangfelvételt készít, s a beszélgetést követő második szerdán a "Délutáni beszélgetések" című műsor keretében sugározza a beszélgetés szerkesztett változatát. A MERLIN Színház beszélgetés sorozatán a részvétel ingyenes, előzetes regisztráció után (info@tit.hu, 36-1-466-9019, 06-20-444-0635) minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Az előadás fóliáit a beszélgetést követő napon megtalálják az OAH honlapján.

Tovább olvasom »

ATOMENERGIÁRÓL – MINDENKINEK” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KONFERENCIA GYŐRBEN

2009.05.22

Az Országos Atomenergia Hivatal a TIT Stúdió Egyesülettel és a Széchenyi István Egyetemmel közösen május 21-én ismeretterjesztő konferenciát rendezett „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel Győrben a Széchenyi István Egyetemen. Az ezúttal hatodik alkalommal rendezendő regionális konferencián az ismeretterjesztésben jártas neves előadók mindazokat a területeket áttekintették – az ionizáló sugárzást, az atomerőmű biztonságát, az atomenergia jövőjét, a nukleáris biztonság hazai és nemzetközi biztosítékait, a radioaktív hulladékok kezelését – amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. A konferenciateremben a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A szünetben a Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja műszeres bemutató tartott. A konferencián elhangzott előadások:

Tovább olvasom »

Regionális műhelytalálkozó

2009.05.22

A valószínűségi biztonsági értékelés és determinisztikus elemzés egyesítése (Combining Probabilistic Safety Assessment and Deterministic Analysis) címmel regionális műszaki találkozónak adott otthont az OAH 2009. május 11-15. között. A RER/9/095 regionális projekt keretében megrendezett Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) találkozón atomerőművek, nukleáris biztonsági hatóságok és tervező, illetve műszaki támogató intézmények képviseletében 13 ország és a NAÜ 38 szakembere vett részt. A találkozón sok magyar résztvevő is volt. A VEIKI két munkatársa, Lajtha Gábor és Karsa Zoltán plenáris előadást tartottak „Analysis of Severe Accident Phenomena for Level 2 PSA” és „Overview of Deterministic Safety Analyses within the Level 1 PSA of NPP Paks and Identification of Further Developmental Needs” címmel. A meghívott előadókon kívül, a résztvevők saját nemzeti tapasztalataikról és az általuk követett módszertanról nemzeti előadások keretében számoltak be. A találkozó végén a résztvevők CD-re másolva vehették át valamennyi előadás, szervezési anyag és a találkozó során készített fényképek elektronikus változatát. Az érdeklődést jelezték az előadásokat követő élénk viták.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH útmutatója a radioaktív anyagok csomagolásával összefüggő ügyekben benyújtandó engedély-kérelmek összeállításához

2009.05.15

Az Útmutató a radioaktív anyagok csomagolásával összefüggő – a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok és nemzetközi egyezmények rendelkezései szerint az illetékes nemzeti hatóság jóváhagyását igénylő – ügyekben benyújtandó engedély-kérelmek összeállításához megtalálható honlapunkon a Letöltések/Útmutatók/Egyéb útmutatók, valamint a Közérdekű adatok/Tevékenységre- működésre vonatkozó adatok /A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok/Radioaktív anyag szállításának jóváhagyása menüpontokban.

Tovább olvasom »