ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Japán helyzet, 2011. március 16, magyar idő szerint 12:00

2011.03.16

A legújabb információk szerint a Fukushima I. atomerőmű 1. és 3. blokkján a fűtőelemek 50%-ának sérülése valószínűsíthető. A 2. blokk esetében korábban a reaktor zóna teljes egészében szárazra került, de ezután sikerült újra elárasztani hűtőközeggel. Az 1. és 3. blokkon a reaktor hűtőkörében a nyomás stabil, a 2. blokkon fluktuál. Mindhárom blokkon folyamatos a tenger víz betáplálása. A konténment szellőztetése az 1. és 3. blokkon működik, a 2. blokkon helyreállítás alatt áll. A 3. és 4. blokkon a kiégett üzemanyagot tartalmazó pihentető medence vízszintje alacsony, az 1. és 2. blokk esetén erről nincs információ. A 4. blokki pihentető medence vízbetáplálás megoldásán jelenleg dolgoznak, a medencében tárolt üzemanyag egy része feltehetően sérült. Az 5. és 6. blokki pihentető medencék hőmérséklete emelkedik. A telephelyen a sugárzási értékek változásáról nincs információ. A telephelyen továbbra is kizárólag az üzemeltető TEPCO, a helyzet kezeléséhez feltétlenül szükséges dolgozói tartózkodnak. A mobil mérőeszközzel mért adatok a következők (Magyarországon az átlagos háttérsugárzás 0,1 microSv/h körüli érték): Az első adat a mérés helye (távolság a Fukushima Daiichi atomerőműtől), a második a mérés időpontja (magyar idő szerint) , a harmadik a Dózisteljesítmény (microSv/h). 60 km 00:15 (márc.16.) 18,0 60 km 01:50 (márc.16.) 20,0 55 km 02:06 (márc.16.) 25,3 50 km 02:17 (márc.16.) 12,5 30 km 02:49 (márc.16.) 14,5 A NUCNET információi szerint a Fukushima Daiichi atomerőmű főbejáratánál magyar idő szerint 03:20 órakor 1900 microSv/h dózisteljesítményt mértek. A maximum 6400 microSv/h dózisteljesítmény volt magyar idő szerint 02:45-kor.

Tovább olvasom »

Japán helyzet, 2011. MÁRCIUS 16, MAGYAR IDŐ SZERINT 16:30

2011.03.16

A jelenlegi legfontosabb feladat a Fukushima Daiichi atomerőműben a 3-as és 4-es blokki kiégett üzemanyagot tartalmazó pihentető medencék hűtésének biztosítása az üzemanyag további károsodásának elkerülése érdekében. A japán polgári védelem ennek érdekében előbb helikopterről vízbefecskendezéssel próbálkozott, de ez részben a sugárzási helyzet, részben az erős szél miatt nem volt megvalósítható. Ezután rendőrségi vízágyukat vittek a telephelyre és ezekkel próbálnak meg hűtőközeget juttatni a pihentető medencékbe. Nehezíti a helyzetet a 3-as blokk robbanása során szétszóródott törmelék, amit előbb el kell takarítani. A japán hatóságok nem növelik a 20 km-es sugarú kitelepítési sávot és továbbra is arra kérik a 30 km-es sugarú körön belül élő lakosságot, hogy maradjanak otthonaikban és zárkózzanak el. A többi blokk helyzetében nincs változás.

Tovább olvasom »

Sajtótájékoztató

2011.03.16

Az Országos Atomenergia Hivatal 2011. március 18-án 9 órai kezdettel sajtótájékoztatót tart a Hotel Ramada Plaza Budapestben (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94. ). A sajtótájékoztatóra az OAH 20 éves évfordulójával kapcsolatos (9.30-kor kezdődő) rendezvény előtt kerül sor. Az OAH vezetői a japán atomerőmű balesettel kapcsolatos fejleményekről és az EU-ban kialakult helyzetről adnak majd tájékoztatást. Részvételi szándékáról visszajelzést kérünk március 17-én 15 óráig e-mailen (besenyei@haea.gov.hu) vagy telefonon (36-20-915-5695).

Tovább olvasom »

Az események összefoglalása, 2011. március 15, magyar idő szerint 9 óra

2011.03.15

A Fukushima-Daiichi atomerőmű 1-es, 2-es és 3-as blokkjánál az erős földrengést követő cunami(szökőár) következtében komoly problémák adódtak az aktív zóna hűtésével. Az 1-es és 3-as blokkban hidrogénrobbanás történt, ez lerombolta a reaktorépület felső részét. A reaktortartály és az azt körülvevő acél primer konténment-tartály (a száraz- és a nedvesakna) feltehetően nem sérült egyik blokkban sem. Jelenleg a reaktorok és a konténment-tartályok hűtése és nyomáscsökkentés céljából bórsavval kevert tengervizet szivattyúznak azokba. Feltételezhető mindhárom blokknál a fűtőelem-kötegek valamilyen mértékű sérülése, a nagyobb mértékű zónaolvadás sem zárható ki. Jelenleg a legfontosabb a reaktorok (a reaktortartály és benne a fűtőelemek) és a konténment-tartályok megfelelő hűtésének biztosítása. A konténment-tartályok nyomását ellenőrzött radioaktív kibocsátással járó lefúvatásokkal csökkentették több esetben. Az atomerőmű körüli 20 km-es sugarú területről evakuálták a lakosokat. Az atomerőmű korábban karbantartásra leállított 4-es, 5-ös és 6-os blokkjánál, valamint a földrengés által érintett többi atomerőműnél 15-én hajnalig nem tudtunk komolyabb problémáról. 2011. március 15-én hajnalban a Fukushima-Daiichi atomerőmű 2-es blokkjánál is bekövetkezett a hidrogén-robbanás. Ennél a reaktornál feltételezhető a reaktort körülvevő acél konténment sérülése és az üzemanyag megolvadása is. Szintén hajnalban tűz ütött ki a 4-es blokkon a kiégett üzemanyag-tárolónál is, amelyet később eloltottak. A robbanás és a tűz következtében komolyabb mennyiségű radioaktív anyag került a környezetbe. Az erőmű telephelyén nagyon magas sugárzási értékeket mértek, az egy óra alatt elszenvedhető dózis a munkahelyi éves dóziskorlát husszorosa volt. Az erőmű környezetében jelentősen nőtt a radioaktív szennyezettség, 30 km-es körzetben azt javasolta a japán kormány a lakosoknak, hogy zárkózzanak be (a 20-km sugarú környezetben élőket korábban evakuálták). A Fukushimától közvetlenül délre található Ibaraki Prefecturában a szokásos háttérsugárzás 100-szorosát mérték. Rövid időre Tokyo-ban is kilencszeresére emelkedett a háttér, kis mennyiségű jódot és céziumot detektáltak. Az üzemeltető cég, a TEPCO próbálja elérni a reaktorok hűtésének helyreállítását és ezzel megakadályozni a reaktorzónák és a konténmentek (további) sérülését, valamint a kibocsátás növekedését. Az EU energetikai kérdésekkel foglalkozó biztosa, Günther Oettinger március 15-én délutánra Brüsszelbe összehívta az EU érintett minisztereit, a tagállamok nukleáris biztonsági hatóságainak vezetőit és az atomerőművek vezetőit. Az ülés után Oettinger előreláthatólag informálja az Európai Parlament képviselőit. A találkozón részt vesz az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója is. A magyar elnökség március 16-án reggelre összehívta Tanács nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoportját (Working Party on Atomic Questions). Egy szerződés keretében az Országos Atomenergia Hivatal látja el az Európai Bizottság Energetikai Főigazgatóságának szakmai támogatását. Ennek keretében a hivatal munkatársai az elmúlt négy napban folyamatos információval látták el a főigazgatóságot. A kibocsátott, levegőben található radioaktív részecskéket az óceán felé sodorja az enyhe nyugati szél. Magyarországon a háttérsugárzás szintjében semmilyen változás nem tapasztalható.

Tovább olvasom »

Az EU intézkedései

2011.03.15

Az EU energetikai kérdésekkel foglalkozó biztosa, Günther Oettinger március 15-én délutánra Brüsszelbe összehívta az EU érintett minisztereit, a tagállamok nukleáris biztonsági hatóságainak vezetőit és az atomerőművek vezetőit. Az ülés után Oettinger biztos informálja az Európai Parlament képviselőit. A magyar elnökség március 16-án reggelre összehívta Tanács nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoportját (Working Party on Atomic Questions).

Tovább olvasom »

Japán helyzet 2011. március 15, magyar idő szerint 8:50 óra

2011.03.15

A WNN jelentése szerint a Fukushima-Daiichi atomerőmű határán (kb. 1,5 km-re a reaktor-épületektől) - a legutóbbi robbanás után - mért legnagyobb dózisteljesítmény 8,2 milli-Sv/óra volt, ami rövid idő alatt a harmadára esett.

Tovább olvasom »

Japán helyzet, 2011. március 15, magyar idő szerint 14:00

2011.03.15

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség megerősítette, hogy a Fukushima-Daiichi erőmű bejáratánál az éjjel 1 órakor (valamennyi adat: magyar idő) mért 12 mikro-Sv/óra dózisteljesítmény 7 órára 0,6 mikro-Sv/órára csökkent. A korábban mért 400 mSv/h dózisteljesítmény pontos helyszínének és időpontjának megállapítására az üzemeltető lépéseket tesz. Az erőmű környezetében 150 személy sugárszennyezettségét mérték meg, 23 főnél végeztek dekontaminálást (a cipők, a ruházat, illetve a bőr megtisztítását).

Tovább olvasom »

Japán helyzet, 2011. március 15, magyar idő szerint 17:00

2011.03.15

A tokiói magyar nagykövetség tájékoztatása szerint a mai napon, magyar idő szerint 9:00-kor a japán Külügyminisztérium Gazdaságpolitikai Osztályának igazgatója, Icsikava Tomiko beszámolt a Diplomáciai Testület tagjainak, a földrengés által érintett atomerőművek állapotáról. Icsikawa igazgató többek között elmondta, hogy a nap folyamán a tokiói önkormányzat Tokió területén is radioaktív szennyezést észlelt, ami származhat a Fukusima-I erőműből. Hangsúlyozta azonban, hogy a sugárzás szintje az emberi szervezetet nem károsító, nagyon alacsony maradt (legmagasabb értéke 0.157 mikroSievert/h) annak ellenére, hogy a mai szélviszonyok a szennyezőanyagot Tokió irányába továbbították.

Tovább olvasom »

Japán helyzet, 2011. március 15, magyar idő szerint 7 óra

2011.03.15

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tájékoztatói alapján: A Fukushima-Daiichi erőmű 2. blokkjánál március 14-én 22:10 kor (valamennyi adat: magyar idő) robbanás hallatszott. Március 15-én 5:50-kor tűz keletkezett a karbantartásra korábban leállított 4. blokk kiégett-fűtőelem tárolójánál. Nem zárható ki, hogy a tüzet hidrogénrobbanás okozta. A tűz következtében radioaktív anyagok kerültek a levegőbe. A telephelyen 400 milli-Sv/óra dózisteljesítményt mértek. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felkérte a Világ Meteorológiai Szolgálatát, hogy meteorológiai előrejelzéseiket küldjék meg valamennyi tagállamnak.

Tovább olvasom »

Japán helyzet, 2011. március 15, magyar idő szerint 7:20

2011.03.15

A Kyodo hírügynökség jelentése nyomán: A Fukushima-Daiichi erőműnél a helyzet kritikussá vált, az újabb robbanások során komolyabb mennyiségű radioaktív anyag került a környezetbe. Naoto Kan miniszterelnök felszólította az erőműtől 20 és 30 km közti távolságra élőket, maradjanak elzárkózva lakhelyükön, mivel a 3. reaktor közelében a dózisteljesítmény jelentősen megnőtt. (Az erőmű területén korábban mért 400 milli-Sv/óra azt jelenti, hogy a dózis 1 óra alatt elérné az egyévi lakossági korlát 400-szorosát.) A 20-km sugarú környezetben élőket korábban evakuálták. Kan szerint ''Megnőtt a további kibocsátások veszélye''. Yukio Edano kormányszóvivő szerint a 2. és 4. blokknál bekövetkezett robbanások után kialakult sugárzási helyzet már bizonyosan negatív hatással lehet az emberi szervezetre. Az üzemeltető (TEPCO) szerint a 2. reaktorban kritikus zónaolvadási helyzet alakulhatott ki, és a konténment is megsérülhetett. A TEPCO több dolgozót felszólított a helyszín elhagyására, de a 2. reaktor tengervízzel elárasztását folytatják, hogy a zóna további melegedését, és a konténment további sérülését megakadályozzák. A zónaolvadás nem zárható ki. A 4. reaktor melletti kiégett-fűtőelem tárolóban bekövetkezett tüzet eloltották. A hatóság közlése szerint a 2. reaktorban megsérülhetett a nyomáscsökkentő kamra, amely közvetlenül a konténerhez csatlakozik. A sérülésre a kamrában beállt gyors nyomáscsökkentés utal. A Fukushimától közvetlenül délre található Ibaraki Prefecturában a szokásosnak a 100-szorosát mérték. Rövid időre Tokyo-ban is kilencszeresére emelkedett a háttér, kis mennyiségű jódot és céziumot detektáltak.

Tovább olvasom »

Meteorológiai előjelzés

2011.03.15

Az Országos Meteorológiai Intézet közleménye alapján: A március 15-i, legfrissebb modellfutásból alapján a Fukushimából kibocsátott szennyeződés az alsóbb szinteken a Csendes-óceán térségében marad, a magasabb szinteken azonban - jelentősen megemelkedve a légkörben - a Bering-szoroson keresztül a kanadai sarkvidék területére juthat el. Az előrejelzett trajektóriák (levegő mozgások) itt tekinthetők meg.

Tovább olvasom »

A magyarországi helyzet, 2011. március 14, 10 óra

2011.03.14

A Paks-Press ma reggeli jelentése nyomán:: BUDAPEST – A Japánban bekövetkezett katasztrófa után sem nőtt Magyarországon a háttérsugárzás – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). Magyarországon a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF), a Magyar Honvédség, a Paksi Atomerőmű Zrt., az Országos Meteorológiai Szolgálat, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Bátaapáti Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. közös üzemeltetésében mintegy 150 radiológiai mérőállomás ellenőrzi folyamatosan az ország sugárzási helyzetét, kíséri figyelemmel annak változásait. A hat szervezet által működtetett Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER) az olyan sugárzások esetleges jelenlétét, erősségét méri, amit egyetlen szervünkkel sem tudunk érzékelni úgy, mint a fénysugarakat vagy a hősugarakat. A hazai radiológiai adatok folyamatosan hozzáférhetőek a www.katasztrofavedelem.hu című honlapon a Lakossági információk, Monitoring menüpontban. A magyarországi adatok az európai uniós együttműködésben az Európai Radiológiai Adatcsere Platform (EURDEP) honlapon is publikálásra kerülnek, más európai országok adataival együtt. Fontos kiemelni, hogy a természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 60-160 nSv/óra (nanoszívert per óra, a mikro-Sv/óra ezredrésze) körül ingadozik. Ez az érték függ a mérési hely magasságtól, és a talaj típusától, vagy éppen az időjárástól. Sőt a háttérsugárzás említésekor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy minden ember teste is valamilyen szinten sugárzó anyagot tartalmaz. A hazai mérések során a radiológiai távmérőállomások adatai a BM OKF Főügyeletére és a Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központjába kerülnek továbbításra, ahol folyamatosan elemzik, értékelik azokat. Amennyiben a háttérsugárzás egy mérőállomáson meghaladja a 250 nSv/óra figyelmeztető szintet, az állomás erről automatikusan jelzést küld a 24 órás ügyeleti szolgálatban működő központba. Ilyen esetben a Katasztrófavédelem helyszínre irányított felderítő csoportja végez újabb méréseket, és állapítja meg a tényleges sugárzási helyzetet. Annak ellenére, hogy a Japánban bekövetkezett katasztrófa nagyon kis valószínűséggel hathat a magyarországi sugárzási viszonyokra, mégis kiemelten ellenőrzik az ország környezeti sugárzását. A Japán földrengést megelőző napokban 57 nSv/óra minimum és 157 nSv/óra maximum érték mellett, hazánk háttérsugárzásának napi átlaga 90 nSv/óra volt. - A mai napi mérési adatok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az országos hát-térsugárzás jelenleg is a sokévi átlagnak felel meg – közölte az OKF.

Tovább olvasom »