ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hírek

TSO szeminárium

2008.04.28

Az OAH Műszaki Főosztálya 2008. április 23-24-én tájékoztató szemináriumot szervezett a 2007. évi „Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)” keretében elvégzett legfontosabb kutatások eredmények ismertetésére. A rendezvényen a partner intézmények (TSO-k) munkatársai közül is sokan részt vettek. Az eredmények megismerése és az előadásokat követő eszmecsere segíti azt, hogy a műszaki megalapozó tevékenység eredményei jobban hasznosuljanak az OAH hatósági munkájában. Az összesen 12 előadásban az előadók elméleti és kísérleti kutatások eredményeit ismertették. A szeminárium előadói a BME Nukleáris Technikai Intézettől (NTI), a KFKI Atomenergia Kutató Intézettől (AEKI), a Villamosenergia Kutató Intézet Zrt.-től (VEIKI), a Pannon Egyetemről, a SOM Systemtől és az Országos Meteorológiai Szolgálattól (OMSZ) érkeztek. A partnerintézmények beszámoltak az OAH részére végzett műszaki megalapozó tevékenység (MMT) eredményeiről, illetve a náluk zajló kutatások fő irányairól és jövőbeli terveikről. A tizenkét kiválasztott téma ízelítőt nyújtott az ABA MMT 2007. évi „terméséből”, hiszen 2007-ben a program keretében 56 témakörben folyt munka az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága megbízásából.

Tovább olvasom »

Az Országgyűlés elfogadta az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentést

2008.04.15

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 8. §-a kötelezi az Országos Atomenergia Hivatalt, hogy jelentést készítsen a Kormánynak és az Országgyűlésnek az atomenergia hazai alkalmazásának biztonságáról. A 2005. és 2006. évről készített jelentést megtárgyalta az Országgyűlés Környezetvédelmi bizottsága, Gazdasági és informatikai bizottsága, Honvédelmi és rendészeti bizottsága, továbbá a bizottságok egyhangú támogatásával az Országgyűlés 2008. április 8-i ülése. A felszólalások során elhangzott, hogy az atomenergia 2005. és 2006. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés tudásigényes, felelősséget követelő tevékenységről ad számot, olyan területen, ahol az állam, a jogalkotó, az intézményrendszer, a műszaki tudományos intézetek és az iparág egyértelműen eredményesen teljesített. Az Országgyűlés 2008. április 14-i ülése a jelentést 341 ”igen” szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta.

Tovább olvasom »

Kitüntetések

2008.03.18

Nemzeti ünnepünk alkalmával a Köztársasági Elnök dr. Czottner Lászlónak, az OAH Jogi Önálló Osztály vezetőjének az Országos Atomenergia Hivatal jogi tevékenységének magas színvonalú ellátásáért a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét adományozta. Miniszteri elismerő oklevelet kapott Kissné Ugrai Emma, az OAH címzetes főmunkatársa és Macsuga Géza, az OAH főosztályvezetője. A díjakat az OAH-t felügyelő igazságügyi és rendészeti miniszter, dr. Draskovics Tibor adta át.

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2008 március

2008.03.17

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

Gyimesi díj

2008.03.17

Az igazságügyi és rendészeti miniszter ezúttal harmadik alkalommal ítélte oda az általa alapított Gyimesi Zoltán-díjat. A díj az atomenergia alkalmazásának biztonsága, a nukleáris biztonság fejlesztése érdekében kifejtett eredményes és kiemelkedő munka elismerésére adományozható. Ebben az évben Radnóti István, a paksi atomerőmű biztonsági igazgatója kapja ezt az elismerést, aki szakmai életútja során az üzemeltetés, a karbantartás és minőségfelügyelet területén kifejtett eredményes és kiemelkedő munkájával, szakmai tevékenységével, személyes közreműködésével jelentős mértékben hozzájárult az atomenergia alkalmazásának biztonságához és a nukleáris biztonság fejlesztéséhez. A díjat ünnepélyes keretek között április 10-én Pakson adják át. Indoklás

Tovább olvasom »

Szakmai konzultáció a Pannon Egyetemen

2008.03.10

Az atomenergia biztonságos alkalmazásának érdekében, a hatósági működést számos háttérintézmény támogatja műszaki megalapozó tevékenysége révén. Az OAH NBI egyik fontos partnere az atomerőművi vízkémia és vegyészet területén a Pannon Egyetem. Az egyetem 5 karából szorosabb kapcsolatunk a Mérnöki Kar intézeteivel alakult ki az idők során. Az elmúlt időszak jelentős szervezeti átalakulásai után kölcsönösen előnyösnek láttuk egy intézményi látogatás megszervezését, hogy ismereteinket felfrissítsük az egyetem Mérnöki Karának intézeteiben rendelkezésre álló szakemberekről, ismeretekről és eszközökről. A látogatásra 2008. március 6-án került sor, melynek keretében találkoztunk az Általános és Szervetlen Kémia Intézeti Tanszék és a Fizikai Kémia Intézeti Tanszék szakembereivel, jártunk a Radiokémiai és Radioökológiai Intézetben és megtekintettük Vegyipari Műveleti Intézeti Tanszék laboratóriumait. A bejárás során alkalom nyílt a Pannon Egyetem Mérnöki Kar és az OAH NBI közötti együttműködésről is egyeztetnünk, aminek különös aktualitást ad, hogy időszerűvé vált a műszaki megalapozó tevékenység 2009-2012 időszakra tervezett irányainak kitűzése. A megbeszéléseken a Pannon Egyetem Mérnöki Kar részéről Horváth Ottó dékán, Varga Kálmán professzor, intézetvezető, Horváth Géza tanszékvezető és Német Zoltán docens, az NBI részéről az Elemzési és Kutatásszervezési Osztály munkatársai vettek részt.

Tovább olvasom »

RANET megbeszélés

2008.02.22

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) gyorsértesítési és segítségnyújtási egyezményei előírják, hogy nukleáris vagy radiológiai veszélyhelyzetekben hogyan történik a nemzetközi kommunikáció és kapcsolattartás, amely a nemzetközi kapcsolattartó pontokon, az ún. illetékes hatóságokon keresztül zajlik. Magyarországon az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) az illetékes hatóság. A NAÜ az azonnali nemzetközi segítségnyújtás elősegítése érdekében adatbázist hozott létre Response Assistance Network – RANET – címmel. Az adatbázisba a tagországok jelentik be azokat a nemzeti kapacitásaikat (tárgyi eszközök, valamint az adott terület szakértői), amelyekkel egy balesetet szenvedett államtól érkező felkérés esetén segíteni tudnak. A felkérés a NAÜ-höz érkezik, majd riasztják azokat az országokat, amelyek a RANET adatbázis szerint rendelkeznek a szükséges kapacitással. A NAÜ főigazgatója, Mohamed ElBaradei levélben kérte az egyezményes országokat, hogy azonosítsák, majd regisztrálják kapacitásaikat, amelyekkel részt tudnak venni a RANET hálózatban. 2008. február 19-én az OAH-ban szervezett ülésen az OAH munkatársai bemutatták a koncepciót a nukleárisbaleset-elhárításban érintett hazai szervezetek képviselőinek. Az ülésen részt vettek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Külügyminisztérium, a KFKI Atomenergia Kutatóintézet, a Paksi Atomerőmű Zrt., az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet, a Magyar Honvédség Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ, az Országos Meteorológiai Szolgálat, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Központi Laboratóriumának munkatársai. Az OAH főigazgatója vezette ülésen megvitatták a regisztráció lebonyolítását, s elhatározták, hogy a rendelkezésre álló kapacitásokat feltérképezik. Várhatóan 2008 áprilisában sor kerül a hazai kapacitások regisztrálására a RANET adatbázisban.

Tovább olvasom »

Ismeretterjesztő rádiósorozat az atomenergiáról

2008.02.19

Az Országos Atomenergia Hivatal és a Magyar Katolikus Rádió (MKR) ismeretterjesztő rádiósorozatot készít "Beszélgetés az atomenergiáról" címmel. A sorozat minden második pénteken 15.00 órakor lesz hallható a Magyar Katolikus Rádió "Délutáni találkozás" című műsora keretében. A sorozat első adására február 22-én, pénteken kerül sor, amelyben Németh László, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára és Rónaky József, az OAH főigazgatója lesznek Pécsi Krisztina riporter beszélgetőtársai. Németh László a Szentszék képviseletében vett részt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség politikai testületeiben. A sorozat bevezető adásában a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerteágazó tevékenységéről, az atomenergia és az egyház kapcsolatáról és a sorozat céljairól lesz szó. A 11 részesre tervezett sorozatban szereplő témák: a radioaktív sugárzás és hatásai, a nukleáris biztonság, a radioaktív hulladékok kezelése, a nukleáris technikák orvosi és ipari alkalmazása, az atomenergia biztonságos alkalmazásával kapcsolatos nemzetközi egyezmények, az atomenergetikai kutatások helyzete, az atomenergia jövője és szerepe a villamosenergia-ellátásban. A hallgatók kérdéseket tehetnek fel telefonon (255-3333), faxon (255-2299), és e-mailen (info@katradio.hu). Az utolsó adásban a hallgatók kérdéseire válaszolnak a szakértők. Az adás meghallgatható lesz az MKR honlapján és elérhető lesz az OAH honlapjáról is. A Magyar Katolikus Rádió vételi lehetőségei: Középhullám: Siófok 1341 kHz, Budapest 810 kHz, Szolnok 1341 kHz Kábel-TV: UPC, Műhold: AMOS-1, 4 fok nyugat, 11303 mHz. Internet: http://www.katolikusradio.hu Az első beszélgetés - Résztvevők: Német László, az MKPK titkára, és Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója. A második beszélgetés - Résztvevő: Koblinger László, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgató-helyettese. A harmadik beszélgetés - Résztvevő: Lux Iván, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgató-helyettese. A negyedik beszélgetés - Résztvevő: Hegyháti József, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója. Az ötödik beszélgetés - Résztvevő: Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója. A hatodik beszélgetés - Résztvevő: Kásler Miklós professzor, főigazgató főorvos, az Országos Onkológiai Intézet vezetője. A hetedik beszélgetés - Résztvevő: Gadó János, az MTA Atomenergia Kutatóintézet igazgatója. A nyolcadik beszélgetés - Résztvevő: Aszódi Attilla, a BME NTI igazgatója. A kilencedik beszélgetés - Résztvevők: Farkas József, akadémikus és Kovács András, az MTA Izotópkutató Intézete Sugárbiztonsági Osztályának vezetője A tizedik beszélgetés - Résztvevő: Kiss Ádám, egyetemi tanár, ELTE Atomfizikai Tanszék A tizenegyedik, utolsó beszélgetés: válaszok a hallgatói kérdésekre

Tovább olvasom »

Elhunyt Pethes György

2008.01.31

Életének 82. évében elhunyt Pethes György professzor, az Állatorvos-tudományi Egyetem Élettani tanszékének nyugalmazott tanszékvezető tanára. Az Országos Atomenergia Hivatal szaktanácsadóját, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagját, volt alelnökét, a Budapest-Duna Rotary klub alapító tagját, több nemzetközi és hazai tudományos szervezet tisztségviselőjét 2008. január 30-án, szerdán érte a halál.

Tovább olvasom »

Teller centenárium

2008.01.18

Teller Ede születésének 100. évfordulója alkalmából az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat, a Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Tudományos Akadémia Teller Ede centenáriumi ülést szervezett 2008. január 16-án az MTA székház Nagytermében. Az elhangzott előadások szövegét a Magyar Tudomány különszámában jelentetik majd meg. A centenárium alkalmából készült 5000 Ft-os emlékérmén Teller Ede arcképét helyezték el. Az ülés szervezői az előadóknak és a levezető elnököknek az érme átadásával köszönték meg közreműködésüket. Az emlékülésre Rónaky József, az OAH főigazgatója „Teller Ede és az atomenergia Magyarországon” címmel tartott előadást. Az ülés programja Rónaky József: „Teller Ede és az atomenergia Magyarországon”

Tovább olvasom »

CNRA ülés

2007.12.12

Az OECD országok vezető nukleáris hatósági szakembereit tömörítő hatósági állandó bizottság (CNRA) 2007. december 3-4. között tartott ülésén a Nukleáris Energia Ügynökség (NEA) főigazgatója beszámolt az Irányító Testület ülésén elhangzottakról. Kiemelten foglalkozott a NEA tagsági körének szélesítésével, s hogy mely országokkal vették fel a kapcsolatot. Több ország képviselői megfigyelőként vehetnek majd részt a NEA tevékenységében (ezek között Oroszország és Kína a legnagyobbak).

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH októberi Hírlevele

2007.11.26

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »