ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.23
Hirdetmény a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. kérelmére indult eljárásban hozott döntésről

2023.03.01
Hirdetmény közzététele eljárás megindításáról az EK BKR lejáró üzemeltetési engedélyét kiváltó új üzemeltetési engedély iránti kérelme tárgyábanÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hírek

NAÜ szimpózium Bécsben

2006.11.08

Több, mint 50 ország nemzetközi szakembereinek részvételével 2006. október 16. és 20. között Bécsben rendezte meg a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a biztosítéki kérdésekkel foglalkozó szimpóziumot. A magyar delegáció a Paksi Atomerőmű, az RHK Kht, az MTA Izotópkutató Intézet és az Országos Atomenergia Hivatal szakembereiből állt. Az Országos Atomenergia Hivatalt a Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztályának két szakembere, dr. Horváth Kristóf főosztályvezető és Szöllösiné Földesi Erzsébet osztályvezető képviselte. A szimpózium foglalkozott – többek között - a biztosítéki rendszer jövőbeni kihívásaival, a verifikációs technológiák fejlesztésének szükségességével és új, innovatív módszerek bevonásával, az érzékeny nukleáris technológiák kereskedelmével.

Tovább olvasom »

Meghívó

2006.10.25

Az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és az MTA Atommagkutató Intézete (ATOMKI) tisztelettel meghívja Önt a 2006. november 15-én (szerdán) 10 órakor kezdődő „Atomenergiáról – mindenkinek” című ismeretterjesztő konferenciára. A konferencia helyszíne ezúttal a debreceni Kölcsey Konferencia Központ (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.). A rendezvény kísérő programja a „Radioaktivitás a természet része” című kiállítás, amely a konferencia központban november 13-22 között tekinthető meg. A konferencián részt venni szándékozók a mellékelt jelentkezési lap 2006. november 8-ig történő visszaküldésével jelezhetik részvételi szándékukat. (Postacím: TIT Stúdió Egyesület 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Fax: 385-0414, E-mail: info@tit.hu, Telefon: 466-9019(Tóth Mihályné)) Program
Jelentkezési lap
Az előadások rövid kivonata

Tovább olvasom »

Konferencia a nukleáris energia jövőjéről

2006.10.20

A Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontja (REKK) 2006. október 19-én "A nukleáris energia jövője Közép-Kelet-Európában" címmel rendezett nemzetközi konferenciát Budapesten. A téma aktualitását a Közép-Kelet-Európában lejátszódó piacliberalizáció, a CO2 kvótakereskedelem és a megújuló energia szerepének növekedése adta. Az előadók a nukleáris energia jelenlegi helyzetének tárgyalása mellett hangsúlyozták, hogy az energiapiaci kihívások miatt egyre több ország fontolgatja a nukleáris energia alkalmazását, vagy alkalmazásának növelését. A konferencia a közép-kelet-európai szereplőkkel közösen próbált meg teljes körű képet alkotni az atomenergia régióbeli jövőjéről. A vizsgált szempontok között az infrastruktúra, a beruházás, a piaci feltételek, és a biztonság kérdése szerepelt. Dr. Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese „A nukleáris energia biztonsága Magyarországon” címmel tartott előadást. A konferencián román, bolgár és lengyel előadók ismertették az atomenergia helyzetét országuk energiapolitikájában. A konferencia többi előadása a www.rekk.eu honlapon megtalálható. Nuclear safety in Hungary (az előadás angolul)

Tovább olvasom »

Duna-Kőrös-Maros-Tisza térségi nukleárisbaleset-elhárítási konferencia és törzsgyakorlás

2006.10.11

A Kormányzati Koordinációs Bizottság nemzetközi együttműködési programja keretében került sor 2006. szeptember 19-21. között a Duna-Kőrös-Maros-Tisza térségi nukleárisbaleset-elhárítási konferenciára és törzsgyakorlásra. A rendezvényen romániai, vajdasági és magyar területi szervek vezető szakemberei vettek részt. A vajdasági delegációt dr. Lódi Gábor, a Vajdasági Tanács alelnöke, a romániai delegációt Marcell Lucaciu ezredes, az Arad megyei Sürgősségi Helyzetek Főigazgatósága főigazgatója vezette. A delegációkban polgári védelmi, környezetvédelmi, tűzoltó és önkormányzati szakemberek foglaltak helyet (10-10 fő). Magyar részről Bács-Kiskun és Békés megye 2-2 szakmai képviselőjén túl jelen voltak a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság Katasztrófa-elhárítási Operatív Munkacsoport és a Nukleáris Értékelő Részleg, valamint a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság osztályvezetői (58 fő).

Tovább olvasom »

Dr. Szatmáry Zoltán nyílt levele a Közép-európai egyetem rektorához

2006.10.05

Tisztelt Rektor Úr! 2006. október 3-án a Kossuth Rádió Esti Krónika Háttér című műsorában beszélgetés hangzott el Dr. Aszódi Attila egyetemi docens, a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója és Dr. Illés Zoltán, az Ön egyetemének tanára között. A beszélgetés apropóját az adta, hogy Pakson a napokban kezdenek hozzá a 2003. április 11-én történt súlyos üzemzavar következményeinek végleges felszámolásához. Aszódi Attila szereplését az indokolta, hogy korábban ő volt a helyreállításért felelős miniszteri biztos, Illés Zoltán pedig egyetemi tanársága mellett környezetpolitikusként szerepelt. Illés Zoltán közel két évtizede a magyar közélet emblematikus alakja. Megnyilvánulásaival nyíltan a magyar közvélemény terrorizálására törekszik ahelyett, hogy a valóban aktuális és komoly környezetvédelmi problémák megoldását segítené elő. Különösen és feltűnően elfogult az atomenergiával szemben. Ugyanakkor e tárgyban tett kijelentései kivétel nélkül hemzsegnek súlyos szakmai tévedésektől, tanúsítván, hogy a minimális szakértelemmel sem rendelkezik. Nem kívánok nyilatkozni arról, hogy egyéb környezetvédelmi témákban milyen szinten szakértő, de ki merem jelenteni, hogy az atomenergiával kapcsolatosan semmiféle szakértőnek nem lehet elfogadni.

Tovább olvasom »

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

2006.09.28

Sajtójelentések szerint az Európai Parlament zöld pártjainak energiaügyi szóvivője Rebecca Harms öt kérdést tett fel az Európai Bizottságnak a Paksi Atomerőműben a közeljövőben kezdődő, a 2003 áprilisában megsérült fűtőelemek eltávolítását célzó munkákkal összefüggésben. Minthogy e kérdések közül több is részben, vagy egészben e munkálatok biztonságára vonatkoznak, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH), mint a nukleáris biztonságért a magyar lakosság és az EU közvéleménye előtt felelős hatóság szükségesnek látja az alábbi tájékoztatás közreadását.

Tovább olvasom »

Nemzetközi biztosítéki felügyelők képzése Magyarországon

2006.09.20

A nukleáris biztosítéki rendszerhez nyújtott támogató tevékenysége részeként Magyarország a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (NAÜ) közösen 2006. szeptember 11. és 15. között továbbképzést szervezett a NAÜ biztosítéki felügyelői részére. A képzés célja a nemzetközi helyszíni ellenőrzési tevékenységek Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti gyakorlása volt. A képzés szervezését, valamint a képzéshez kapcsolódó nemzeti hatósági feladatokat Szöllősiné Földesi Erzsébet, Rácz Gabriella és Szabó Szilárd, az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztályának szakemberei végezték. Az egyhetes képzés során a NAÜ biztosítéki ellenőrök az MTA Izotópkutató Intézetben, a KFKI Kutatóreaktorban, a BME Oktatóreaktorban, a Paksi Atomerőműben, a Mecseköko Kft. és a Mecsekérc Kft. telephelyein végeztek ellenőrzéseket. A résztvevők a képzés végén beszámoltak az ellenőrzésekről és következtetéseikről a nemzetközi oktatók és a magyar biztosítéki hatóság szakemberei előtt. Dr. Horváth Kristóf, az OAH főosztályvezetője zárszavában kifejtette, hogy a nemzetközi ellenőrökkel közösen végzett ellenőrzések és értékelések a magyar hatóság szakemberei számára is hasznos információt jelentettek. Megköszönte a képzés előkészítését végző nemzetközi és hazai szakemberek áldozatos munkáját, és jelezte, hogy a magyar hatóság jövőre is kész elvállalni a házigazda szerepét.

Tovább olvasom »

Sikeres nyílt nap az OAH-ban

2006.09.19

Az Országos Atomenergia Hivatal szeptember 16-én – csatlakozva a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz – nyílt napot tartott. A szombat délután 14 órakor kezdődött, s 15 és 16 órakor megismételt tájékoztatáson a résztvevőket dr. Rónaky József főigazgató köszöntötte, majd dr. Lux Iván, főigazgató-helyettes vetített-képes előadását hallgatták meg az atomenergia alkalmazásáról és az OAH tevékenységéről. Dr. Horváth Kristóf főosztályvezető a biztosítéki rendszerrel kapcsolatos OAH feladatokról beszélt, Macsuga Géza főosztályvezető pedig a nukleárisbaleset elhárításról. A látogatás az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petőfi Gábor osztályvezető, valamint Tóth Katalin, Nyisztor Dániel és Kantavári Anita adtak tájékoztatást a központ működéséről és válaszoltak a számtalan kérdésre. Sokan nézték meg az épület előcsarnokában elhelyezett kiállítást is, amely a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet mutatja be. A kiállítás látnivalói között Czoch Árpádné dr. főosztályvezető és dr. Molnár Balázs segített eligazodni.

Tovább olvasom »

Háromoldalú szakértői ülés a szerb fűtőelem-szállítás engedélyezési kérdéseiről

2006.09.15

A szerb Tudományos és Környezetvédelmi Minisztérium és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kérésére 2006. szeptember 11-én szekértői megbeszélésre került sor a Vinca kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek Magyarországon és Ukrajnán keresztüli, Oroszországba történő visszaszállításáról. A szerb delegációt Dr. Ivan Videnović miniszter-helyettes, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség delegációját Bruce Michael Durst Program Manager, míg a magyar delegációt Dr. Koblinger László az OAH főigazgató-helyettese vezette. A magyar delegációt - az OAH munkatársai mellett - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a Rendőrhatóság és a Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztályának szakemberei alkották. Az ülésen szerb részről előadások hangzottak el a Vinca Kutatóreaktor leszerelési programjával és a tervezett szállítás biztonságával kapcsolatban, míg a magyar fél részletesen bemutatta a kapcsolódó engedélyezési eljárások lépéseit, az engedélyezés kritériumait. (Képen: az ülés jegyzőkönyvének aláírása)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2006 augusztus

2006.09.07

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből - 2006 november

2006.09.07

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

2006.09.07

Az OAH engedélyt adott a sérült fűtőelemek eltávolítására Az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (OAH NBI) a mai napon engedélyt adott a paksi atomerőmű 2. blokkjának épületében 2003. áprilisában megsérült üzemanyag eltávolítási munkáira. Az engedély jóváhagyja a tervezett tevékenység legfontosabb lépéseit, módszereit, feltételeit és lehetővé teszi az eltávolítási munkák megkezdését. Az engedély közel harminc pontban sorolja fel a nukleáris biztonsági hatóság, valamint a környezetvédelmi és a sugárvédelmi szakhatóságok feltételeit, amelyeket a fűtőelemek eltávolítása során teljesíteni kell. E feltételek egy része az eltávolítás megkezdése előtt még elvégzendő teendőket írja elő, más része azon dokumentumok felsorolása, amelyeket – ha szükségessé válnak – csak további hatósági engedélyek birtokában szabad módosítani. Egy harmadik részük az eltávolítás befejezését követő tevékenységekre vonatkozik. A határozat rögzíti azokat a lépéseket is, amelyeket az OAH NBI helyszíni ellenőrzéssel kíván nyomon követni. Az engedély kiadásával az OAH NBI megállapítja, hogy a megszabott feltételek teljesülése mellett, a megalapozó dokumentáció szerint elvégzett tevékenység a nukleáris biztonság szempontjából megfelel az atomenergia alkalmazását szabályozó jogszabályoknak és követelményeknek.

Tovább olvasom »