ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Aktív magyar részvétel az ESARDA konferencián

2011.06.01

Az Európai Biztosítéki Kutatási és Fejlesztési Szervezet (ESARDA) szimpóziummal egybekötött 33. éves konferenciáját Budapesten rendezte meg 2011. május 16-20. között. Az ülésen résztvevő 260 fő május 16-án munkacsoportokba rendeződve dolgozott a nukleáris anyagok roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálata, a nukleáris anyagok körülhatárolási és megfigyelőrendszerének tervezése, valamint a verifikációs technológiák módszertanának meghatározása témákban. A konferenciát május 17-én Dr. Horváth Kristóf, az OAH főosztályvezetője, az ESARDA elnöke nyitotta meg, aki a 2010-2011-es időszakban tölti be a szervezet elnöki posztját. Az ESARDA elnöke beszédében kitért a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem (non-proliferáció) területén jelentkező kihívásokra, a jelenlegi tevékenységekre és ehhez kapcsolódóan az ESARDA szakmai tapasztalatainak bevonását igénylő jövőbeni feladatokra. folytatás


A plenáris ülés első előadását Dr. Rónaky József főigazgató tartotta, melynek átfogó témája a nukleáris anyagok magyarországi alkalmazása volt. Szintén a plenáris ülésen kapott szót a Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki igazgatója, Pekárik Géza, aki áttekintette a Paksi Atomerőműben végzett fejlesztéseket, valamint a hazai nukleáris ipar bővítésével kapcsolatos terveinket, tevékenységeinket. A konferencia nyitóülésén mind a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, mind az Európai Unió biztosítékokkal foglalkozó részlege magas szinten képviseltette magát. A nemzetközi és európai szervezetek előadásaiban kiemelt szerepet kapott az, hogy milyen módon tudják hatékonyabbá tenni nukleárisanyag ellenőrzési tevékenységeiket, és ebben hogyan tudnak egymásra támaszkodni. A Nukleáris Anyagok Kezelésével foglalkozó amerikai központú Intézet (Institute of Nuclear Material Management – INMM) magas szintű képviselője szintén a plenáris ülésen tartott előadást. Az Intézet a nukleáris energiával, non-proliferációval és a nukleáris anyagok kezelésével kapcsolatos kérdésekre, kihívásokra keresi a választ. Az ESARDA és az INMM több éve folytat szoros együttműködést a nukleáris anyagok felhasználásának ellenőrzését segítő kutatás-fejlesztési tevékenységekben. A konferencián mintegy 150 előadás hangzott el. Az eladások két fő témát öleltek fel: a biztosítéki rendszerek működését és fejlesztési irányait; valamint a nukleáris anyagok és tevékenységek ellenőrzéséhez rendelkezésre álló és a jövőben fejlesztendő megfigyelési rendszereket és méréstechnikákat. Az ESARDA tevékenysége során egyre több alkalommal foglalkozik olyan, a biztosítéki rendszert kiegészítő, a non-proliferációs rendszert megerősítő témakörökkel, mint a proliferáció-állóság, a nukleáris export-import ellenőrzés, más leszereléssel kapcsolatos szerződések, a fizikai védelem vagy a biztosítéki követelmények figyelembevétele a nukleáris létesítmények tervezésekor. E területek fontosságát igazolta, hogy a budapesti szimpóziumon is számos előadás tért ki ezekre a témakörökre. A konferencia előadásai, informális megbeszélései megerősítették, hogy a szakma támogatja a NAÜ törekvéseit abban, hogy a nemzetközi ellenőrzések és azok kiértékelésének segítségével kerüljön kidolgozásra egy olyan országspecifikus megközelítés, amelyhez a nemzetközi biztosítéki rendszer igazodik. A NAÜ, mint a non-proliferáció nemzetközi őrének e tevékenységét az Euratom biztosítéki rendszere is támogatja, amely rendszer ezzel párhuzamosan eleget tesz az Euratom szerződésből származó kötelezettségeinek is. Mind a nemzetközi, mind pedig a regionális rendszerek hatékonyságát elősegíti a nemzeti hatósági rendszerek fejlettsége, amely szintén kiemelt figyelmet kapott az előadásokban. A konferencián az OAH részéről Dr. Horváth Kristóf, Dr. Vincze Árpád, Szöllősiné Földesi Erzsébet, Rácz Gabriella és Dr. Stefánka Zsolt vettek részt. A konferencián való aktív részvételünket bizonyítja, hogy az OAH szakértői hat előadást és egy poszter előadást mutattak be. A konferencia szakmai szervezői három ülés elnökléséhez kérték fel OAH munkatársakat. Az OAH műszaki tevékenységét támogató MTA Izotópkutató Intézete nukleáris anyagok ellenőrzésével kapcsolatos kutatási tevékenységét hét szóbeli előadásban és három poszter előadás bemutatásával ismerhették meg a nemzetközi résztvevők. A szakmai bemutatkozáson túl fontos megemlíteni a konferencia magas színvonalon történő előkészítését és lebonyolítását, amelynek elismerését a résztvevők mind a szünetekben, mind pedig a konferencia záróülésén hangsúlyozták.Facebook megosztás