ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Műszaki megalapozó tevékenység

Az atomenergia biztonságos alkalmazása terén az OAH által koordinált Műszaki Megalapozó Tevékenység

Az atomenergia biztonságos alkalmazása fejlett tudományos-műszaki bázist igényel. A nukleáris biztonságról szóló nemzetközi egyezmények követelményként rögzítik a műszaki háttér szükségességét. Az atomenergiáról szóló törvény is úgy rendelkezik, hogy az alkalmazás biztonságát, az ezzel összefüggő műszaki megalapozó feladatok megoldását a tudomány és a technika fejlesztésével, a kutatómunka összehangolt szervezésével, a hazai, illetve a nemzetközi tudományos kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazásával kell elősegíteni.
Az atomenergia békés célú hazai alkalmazásának biztonságával összefüggő, a hatósági ellenőrzést szolgáló megalapozó műszaki tevékenységek összehangolása és finanszírozása az OAH feladata.
Az atomenergia biztonságos alkalmazását felügyelő hatósági tevékenységet különféle műszaki megalapozó programok támogatják, amelyekre 1996-tól kezdve több éves feladattervek készültek és készülnek. Az egyes feladatok megvalósítása éves szerződések keretében történik a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény, illetve annak módosítása szerinti tárgyalásos eljáráson alapuló pályázati rendszer keretében.
A nukleáris biztonsággal kapcsolatos hatósági tevékenység területén nemzetközi elvárás a műszaki-tudományos háttérintézmények (Technical Support Organisation, TSO) bekapcsolása a hatósági munka támogatásába. Az elmúlt évek rendszeres műszaki megalapozó programjai során kialakult az OAH hatósági tevékenységét segítő műszaki támogató intézmények hálózata, amely magasan kvalifikált szakemberekkel biztosítja a szükséges független hátteret az OAH számára. A szakértői támogatás függetlenségét a háttérintézmények színvonalas minőségirányítási rendszer működtetésével garantálják. A hálózat legfontosabb intézményei:

· MTA Energiatudományi Kutatóközpont (www.energia.mta.hu) – 2012 januárjában jött létre két korábbi kutatóintézet, az MTA Izotópkutató Intézet és az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet alapjain. A Kutatóközpont működteti a 10 MW teljesítményű Budapesti Kutatóreaktort. A Kutatóközpont működésének célja, hogy nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat folytasson a magyar nukleáris biztonsági szaktudás folyamatos elmélyítése érdekében, a meghosszabbított üzemidejű paksi blokkok és az új magyarországi atomerőmű blokkok biztonságáról, az üzemanyagciklus zárásáról, az új atomerőmű generáció kifejlesztéséről, az ionizáló sugárzások (neutron-, gamma- és elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatásáról, valamint az izotóp- és nukleáris kémia, a nukleáris analitika és radiográfia, a sugárkémia, a sugárvédelem és nukleáris biztonság, a felületi kémia, a heterogén katalízis és az ún. „megújuló” energiaforrások területén. A Kutatóközpont az OAH részére szakértői és laboratóriumi háttértámogatást nyújt.

· Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. (NUBIKI) (www.nubiki.hu) – Tevékenységi területei közé tartozik az erőművek biztonsági elemzései, a valószínűségi biztonsági elemzések (PSA), súlyos baleseti elemzések, zajanalízis.

· PÖYRY ERŐTERV Zrt. (www.poyry.hu) – Nukleáris létesítmények tervezésével és mérnöki szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. Tevékenysége kiterjed a radioaktív hulladékok kezelésére is.

· Országos Közegészségügyi Központ, Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság (www.osski.hu) – Kutatási területe széles skálájú: foglalkozik a sugárzás és radioizotópok biológiai hatásaival, a (működési és környezetvédelmi) sugáregészségüggyel, fertőtlenítéssel, méregtelenítéssel.

· Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete (www.reak.bme.hu) – Működteti az oktató reaktort, mérnököket, fizikusokat, vegyészeket és környezetvédelmi szakembereket oktat nukleáris technológiára, valamint számos, főként termohidraulikához és reaktorfizikához kapcsolódó területen kutatásokat is végez.

· VEIKI Energia + Kft. – A korábbi VEIKI Zrt. Hőenergetikai divíziójából alakult át, fő tevékenyégi köre gépészeti tervezés és szakértés, szilárdsági elemzések végzése.

· SOM System Kft. (www.somsystem.hu) – Elsősorban a jogi környezet, a szabályozások kialakítása, módosítása tekintetében nyújt támogatást az OAH számára.