ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

III. Gazdálkodási adatok

Az Országos Atomenergia Hivatal (továbbiakban OAH) fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez. A költségvetésének kiadási és bevételi főösszegei kizárólag az Országgyűlés által csökkenthetők.

Az OAH önálló szabályozó szerv, amely ellátja az 1996. évi CXVI. törvényben és más jogszabályban meghatározott feladatokat. Az Országos Atomenergia Hivatal feladatai ellátása során csak jogszabálynak van alárendelve. A feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el. Az OAH illetékessége kiterjed az ország területére, székhelye Budapest.

Az OAH alapvető feladata az atomenergia békés célú, biztonságos és védett alkalmazásával - különösen a nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók nukleáris biztonságával és védettségével - a nukleáris és más radioaktív anyagok, ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések biztonságával és védettségével, a nukleáris fegyverek elterjedése elleni tevékenységgel, a nukleáris veszélyhelyzet-kezeléssel kapcsolatos hatósági feladatok, valamint az ezekre vonatkozó tájékoztatási tevékenység ellátása, illetve összehangolása.