ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Elfogadták a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezeléséről szóló EU irányelvet

2011.07.22

Az Európai Unió Tanácsa elfogadta a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló irányelvet, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésével válik hatályossá. Az Európai Bizottság 2010 novemberében nyújtotta be a Tanácsnak a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezeléséről szóló irányelv tervezetét. Az OAH elnökségi stábja által vezetett "Nukleáris Kérdések" munkacsoport és az egész magyar elnökség kiemelkedő fontosságú témaként kezelte az irányelv legalább munkacsoport szintű elfogadását. A stábtagok féléves intenzív munkájának eredményeként a tagállamok egyhangú támogatásával a magyar elnökségi időszak végére megszületett az irányelv kompromisszumos szövege. Az irányelv rendelkezései a tagállamok számára többek között előírják a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek biztonságos kezelésére vonatkozó nemzeti program létrehozását. Szigorú és ellenőrizhető szabályok közé szorítják a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek az EU-n kívüli országokba történő kivitelét. Ezeken felül meghatározzák a szabályozó hatósággal, az engedélyessel és a szaktudás fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeket, valamint a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó előírásokat. A tagállamoknak a kihirdetéstől számított 2 éven belül kell hatályba léptetniük azokat a nemzeti jogi változtatásokat, amelyek összhangot teremtenek az irányelvvel. A tagállamoknak az irányelv végrehajtásáról első alkalommal 2015-ben majd ezt követően három évenként kell jelentést benyújtaniuk a Bizottsághoz. Miközben az irányelv továbbra is hangsúlyozza a tagállamok végső felelősségét a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelése terén, erős EU szintű keretet hoz létre jelentős tagállami kötelezettségekkel.
Facebook megosztás