ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Álláspályázat

2012.08.10

Az Országos Atomenergia Hivatal munkatársat keres Nukleáris biztositéki felügyelő munkakörbe (Az álláspályázat letölthető PDF-ben is.) tovább

Tovább olvasom »

Műhelytalálkozó a kockázatszempontú ellenőrzésről

2012.08.10

2012. augusztus 6-9. között a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) és az Országos Atom-energia Hivatal közös rendezésében műhelytalálkozóra került sor „Kockázatszempontú ellenőrzések tervezése, végrehajtása és értékelése” címmel az OAH központjában. A műhelytalálkozón az amerikai (US NRC) és a finn (STUK) nukleáris biztonsági hatóság egy-egy kiemelkedő szakembere számolt be az intézmé-nyüknél kialakított ellenőrzési módszerekről. A találkozó négy napja alatt a két meghívott szakember, valamint a műhelytalálkozó résztvevői részéről 20 előadás hangzott el, többek között a US NRC által 2001-ben bevezetett reaktor ellenőrzési folyamatról (Reactor Oversight Process), a finn STUK és egyes közép- és kelet-európai hatóságoknál alkalmazott ellenőrzési technikákról. Egy-egy műhelyszekció keretében a NAÜ képviselője és a meghívott szakértők vezetésével a résztvevőknek gyakorlati foglalkozások során alkalmuk nyílt előzetesen egyeztetett témakörök szerinti ellenőrzési programok kidolgozására és egyes korábban végrehajtott ellenőrzések során feltárt hiányosságok biztonsági jelentőségének értékelésére. A hallgatóság soraiban Közép- és Kelet-Európa 17 országából 29 szakember foglalt helyet. Az előadók és a hallgatók visszajelzése alapján a szakmai program nagyon érdekes volt, a találkozó jó hangulatban zajlott és hasznosnak ítélték. A NAÜ szakembere záró értékelésében köszönetét fejezte ki az OAH-nak a találkozó magas színvonalú előkészítéséért és lebonyolításáért.

Tovább olvasom »

Kinevezés

2012.08.01

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter 2012. augusztus elsejétől kinevezte Horváth Kristófot az OAH főigazgató-helyettesének, az Általános Nukleáris Igazgatóság vezetőjének. Horváth Kristóf 1997 óta dolgozik a szervezetnél. Először nukleáris biztonsági felügyelőként, majd osztályvezetőként, később főosztályvezetőként töltött be felelős munkaköröket. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen mérnökfizikusként végzett szakember a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán nemzetközi pénzügyi menedzser végzettséget szerzett. 2006-ban védte meg PhD fokozatát a katonai műszaki tudományok területén. Angol felsőfokú, német és orosz alapfokú nyelvtudása van. Részt vesz az Európai Biztosítéki Kutatásfejlesztési Szövetség munkájában, melynek előbb alelnöke, majd elnöke lett. Tagja az EU Ellátási Ügynökség Tanácsadó Testületének.

Tovább olvasom »

VÁLTOZÁS AZ OAH ÁLTALÁNOS NUKLEÁRIS IGAZGATÓSÁGA ÉLÉN

2012.08.01

Nyugdíjba vonulása miatt Koblinger Lászlónak, az OAH általános főigazgató-helyettesének kormánytisztviselői jogviszonya megszűnik. Rónaky József, az OAH főigazgatója augusztus elsejétől Horváth Kristóf főosztályvezetőt bízta meg az OAH Általános Nukleáris Igazgatóságának vezetésével.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH júliusi hírlevele

2012.07.05

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Beérkezett a Paksi Atomerőmű ütemterve a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat javító intézkedéseinek megvalósítására

2012.07.02

Az OAH a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) során feltárt eltérések kezelése és a szükségessé váló további elemzések végrehajtása érdekében a 2011. december 29-én kelt (HA5444 számú) határozatában előírta, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2012. június 30-ig nyújtsa be a szükséges teendők részletes intézkedési tervét. Az előírt ütemtervet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2012. június 28-án határidőre benyújtotta az OAH-nak, amely ellenőrzési eljárása keretében értékelni fogja a CBF javító intézkedéseket és előzetes ütemezésük megfelelőségét. tovább

Tovább olvasom »

Átfogó biztosítéki ellenőrzés az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél

2012.06.14

Az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya 2011-ben átfogó ellenőrzési rendszert vezetett be, melynek célja, hogy értékelje a nukleáris anyagot birtokló szervezetek által megvalósított biztosítéki intézkedéseket. 2012 tavaszán került sor az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. biztosítéki tevékenységének felülvizsgálatára. Az átfogó biztosítéki ellenőrzés során, 2012. június 5-7. között, a hatóság áttekintette, hogy a szervezet biztosítéki rendszere az érvényes jogi szabályozásnak és ajánlásoknak megfelelően működik-e. A hatóság értékelte a biztosítéki rendszer megfelelő szintű fenntartását és továbbfejlesztését célzó tevékenységeket a szervezet minden szintjén, különösen a vezetés elkötelezettségét. Az OAH megvizsgálta, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. belső szabályozásai lefedik-e a nemzetközi és nemzeti jogszabályokból és ajánlásokból eredő feladatokat és azokat a gyakorlatban megfelelően alkalmazzák-e. Az átfogó ellenőrzés eredményei alapján az OAH összefoglaló jelentésében biztosítéki szempontból fogja értékelni a szervezet vezetését és a különböző részterületek működésének megfelelőségét. Az átfogó ellenőrzés előzetes eredményeit záróértekezleten mutatták be az OAH képviselői, ahol kiemelték a hatóság által azonosított jó gyakorlatokat, hiányosságokokat és a javítási lehetőségeket. Az ellenőrzés alapján összesen tizenegy esetben azonosítottak jó gyakorlatot, a hiányosságok kiküszöbölésére három esetben fogalmaztak meg ajánlást és nyolc esetben javaslattal éltek. A korrekciós intézkedések ütemezésére az engedélyes az év második felében tesz majd javaslatot.

Tovább olvasom »

Magyar elnök a nukleárisbaleset-elhárítás koordinálásában

2012.06.08

A csernobili baleset után a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által kezdeményezett és széles nemzetközi támogatással létrehozott, a nukleáris veszélyhelyzeti gyors értesítésről és a segítségnyújtásról szóló két nemzetközi egyezmény nevesíti a tagállamok illetékes hatóságait. Nemzetközi kapcsolattartási pontként működve az illetékes hatóságok feladata, hogy a tagállam területén kialakuló nukleáris veszélyhelyzetről értesítse a NAÜ-t és a bilaterális egyezmények szerinti országokat, majd a továbbiakban rendszeres tájékoztatást adjon a veszélyhelyzet alakulásáról, az esetleges óvintézkedések végrehajtásáról. Az illetékes hatóságok feladata továbbá, hogy fogadják a NAÜ-n keresztül vagy közvetlenül nyújtott tájékoztatást. A tagállamok az egyes veszélyhelyzeti feladatok ellátásához szükséges nemzetközi segítséget is az illetékes hatóságukon keresztül kérhetik. A NAÜ kétévenként szervez találkozót a tagállamok illetékes hatóságai részére. A találkozó fórumot biztosít a nukleáris és sugaras veszélyhelyzetek elhárítása során, illetve az ilyen tárgyú gyakorlatok alkalmával szerzett tapasztalatok megvitatására, adminisztratív és műszaki-módszertani kérdések egyeztetésére, a nukleárisbaleset-elhárítás fejlesztésére és harmonizációjára. Az egyezményekhez csatlakozott országokat hat földrajzi régióba sorolták be. A régiók közötti együttműködés elősegítésére, a kétévenkénti találkozók közötti időszakban az elhatározott feladatok végrehajtásának koordinációja és az illetékes hatóságok közötti tájékoztatás előmozdítása érdekében az ülésen megválasztják a Nemzeti Illetékes Hatóságok Koordinációs Csoportját (National Competent Authorities Coordination Group – NCACG), amely feladatait a NAÜ Titkársággal együttműködve látja el. A régiók egy-egy képviselőt delegálnak az NCACG-be, és az ülésen résztvevő tagállamok képviselőinek együttes szavazata alapján választják meg az NCACG elnökét. A koordinációs csoport általában két évre, az illetékes hatóságok következő találkozójáig kap felhatalmazást az ügyek intézésére, de a 2011 márciusában bekövetkezett fukusimai baleset miatt az eredetileg 2011 júniusára tervezett Illetékes Hatóságok Találkozóját 2012 áprilisára ütemezte át a NAÜ, így a legutóbbi, 2009. évi találkozón megválasztott tisztségviselők mandátuma közel egy évvel meghosszabbodott. A 2012. április 16-20. között Bécsben megrendezett Illetékes Hatóságok Találkozóján újra megválasztották az NCACG tisztségviselőket, melynek keretében Macsuga Gézát, az OAH főosztályvezetőjét ismételten megválasztották a Koordinációs Csoport elnökének.

Tovább olvasom »

Elhunyt Sztanyik B. László

2012.06.05

Az OSSKI nyugalmazott főigazgatója, Sztanyik B. László 2012. 05. 27-én, életének 86. évében elhunyt. Sztanyik B. László az OAH tiszteletbeli munkatársa, a magyar sugárvédelem nagy egyénisége volt. Emlékét megőrizzük. Az OSSKI saját halottjának tekinti Sztanyik B. László professzort, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a hazai sugárvédelmi, sugáregészségügyi rendszer kifejlesztésében. Búcsúztatása 2012. június 15-én, 11 óra 15 perckor kezdődik a Farkasréti temetőben. In memoriam ....

Tovább olvasom »

BM OKF szakemberek látogatása az OAH CERTA-ban

2012.05.31

2012. május 24-én a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) Központi Főügyeletének munkatársai látogatást tettek az OAH Nukleárisbaleset-elhárítási Központjában (CERTA). A látogatásra abból az alkalomból került sor, hogy előzetes egyeztetéseket követően a BM OKF átvette a Külügyminisztériumtól a nemzeti értesítési pont feladatkörét. A nemzeti értesítési pont feladata, hogy a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló egyezmény (28/1987 (VIII. 9.) MT rendelet) keretében, a nap 24 órájában fogadja az érkező riasztásokat és információkat. Az OAH előadója ismertette a nemzeti értesítési pontnak a gyors értesítésről szóló egyezményből fakadó kötelezettségeit, részletesen ismertette feladatait a különböző lehetséges helyzetekben, valamint teendőit gyakorlatok esetén. Végül az előadó bemutatta azt a webes felületet, amelyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség használ a gyors értesítések végrehajtására. A két szervezet munkakapcsolatának elmélyítése céljából a BM OKF Központi Főügyelet vezetője viszontlátogatásra hívta az OAH Műszaki Főosztályának munkatársait.

Tovább olvasom »

Hirdetmény a 2012. május 10-én megtartott közmeghallgatásról

2012.05.29

Hirdetmény Közmeghallgatás

Tovább olvasom »

Ismeretterjesztő konferencia Pécsen

2012.05.25

Az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete Munkaerőpiaci és Esélyegyenlőségi Tanulmányok Központja közösen 2012. május 24-én ismeretterjesztő konferenciát rendezett „Atomenergiáról –mindenkinek” címmel Pécsen a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi és Bölcsészettudományi Kar Vargha Damján Konferenciatermében. Az immár tizedik alkalommal rendezett regionális konferencián az előadók mindazokat a területeket áttekintették, amelyek gyakran előfordulnak a médiában és érdekelhetik a lakosságot. A rendezvényen csaknem kétszázan regisztráltak, többségük középiskolai diák és tanáraik. A konferencia előtt és a szünetben a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. A Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja műszeres bemutatót tartott, ahol a résztvevők beszélgethettek a szakemberekkel az atomenergia alkalmazásáról és totó kitöltésével ellenőrizhették ismereteiket. A konferencián elhangzott előadások: tovább

Tovább olvasom »