ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hírek

Meghívó ismeretterjesztő konferenciára

2009.11.03

Az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és a Magyar Természettudományi Társulat tisztelettel meghívja Önt a 2009. november 24-én (kedden) 10.30 - kor kezdődő „Atomenergiáról – mindenkinek” című ismeretterjesztő konferenciára. A konferencia helyszíne ezúttal a Magyar Tudományos Akadémia II. emeleti Nagyterme (Budapest V., Roosevelt tér 9.) A résztvevők előadást hallgathatnak meg az atomenergiában rejlő tudományos lehetőségekről és az atomenergiának a villamosenergia-ellátásban betöltött szerepéről. Az előző években hasonló címmel rendezett regionális konferenciákon elhangzott legérdekesebb helyi előadásokat is meghívtuk Budapestre, így a nukleáris medicináról, a mindennapjainkban jelen lévő radonról, a radioaktív szén felhasználási lehetőségeiről és a fúzióról is lesz egy-egy előadás. A konferencián a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását is megtekinthetik az érdeklődők. A kiállítást az előadóterem előtti csarnokban helyezzük el, így a konferencia előtt és a szünetben lehet megnézni a posztereket. A Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja az előcsarnokban ezúttal is műszeres bemutatót tart, ahol a résztvevők beszélgethetnek a fiatalokkal az atomenergia alkalmazásáról és totó kitöltésével ellenőrizhetik ismereteiket. Az előadások a konferencia után az Országos Atomenergia Hivatal honlapján elérhetők lesznek A konferencia ingyenes, a részt venni szándékozók a mellékelt jelentkezési lap 2009. november 20-ig történő visszaküldésével jelezhetik részvételi szándékukat. (Postacím: TIT Stúdió Egyesület 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Fax: 385-0414, E-mail: info@tit.hu, Telefon: 466-9019 (Bukta Eszter))

Tovább olvasom »

Nukleáris Biztonsági Egyezmény – az 5. Felülvizsgálati Konferencia előkészítése

2009.10.16

Az 1996-ban hatályba lépett Nukleáris Biztonsági Egyezmény részes országai kötelezettséget vállaltak a nukleáris biztonság nemzetközileg elfogadott szintjének fenntartására, illetve növelésére és arra, hogy erről háromévenként Nemzeti Jelentést készítenek. Az Egyezmény részesei a nemzeti jelentéseket Felülvizsgálati Konferencián vitatják meg. 2011-ben immár az 5. felülvizsgálati konferencia kerül megrendezésre, ennek előkészítése érdekében szeptember 29-30. között Bécsben szervezési értekezletet tartottak, ezt megelőzően szeptember 28-án pedig a 4. Felülvizsgálati Konferencián felmerült kérdések megvitatására rendkívüli ülésnapra került sor. A Nukleáris Biztonsági Egyezmény 65 részes államából 46 volt jelen, Magyarországot az OAH két munkatársa képviselte mindkét eseményen.

Tovább olvasom »

Együttműködési megállapodás a NUBIKI-vel

2009.10.13

Dr. Rónaky József az OAH főigazgatója, és Holló Előd a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. igazgatója, 2009. október 9-én írta alá a két szervezet közötti TSO Partneri együttműködési megállapodást. Az aláíráshoz kapcsolódó szakmai összejövetelen az aláírókon kívül a NUBIKI részéről Bareith Attila és Téchy Zsolt, az OAH részéről Dr. Lux Iván, Macsuga Géza, Petőfi-Tóth Katalin, Sándor Annamária és Berki Tamás vettek részt. A NUBIKI a Villamosenergiaipari Kutatóintézet Zrt. Atomerőművi Divíziójának (VEIKI AED) utódszervezete, dolgozói döntő többségében megegyeznek a VEIKI AED korábbi munkatársaival. Az OAH korábban a VEIKI AED-vel is eredményes TSO-partneri kapcsolatban volt, indokolt tehát az együttműködést az újjászervezett céggel is folytatni. A megállapodás aláírását megelőzően Holló Előd bemutatta a NUBIKI megalakulásának körülményeit, a cég szervezeti felépítését, tevékenységét és céljait, valamint körbevezette az OAH munkatársait új telephelyükön. A megbeszélést a résztvevők munkaebéddel zárták.

Tovább olvasom »

Vitafórum a magyarországi erőműépítésről

2009.10.02

Az Energetikai Szakkollégium 2009. szeptember 30-án vitafórumot rendezett a magyarországi erőmű-építési lehetőségekről. A vitafórum előadói a szén és földgáztüzelésű erőművek építésének előnyeiről és hátrányairól, az atomenergia szerepéről és a megújuló energiaforrások erőművi felhasználásának kihívásairól beszéltek. A vitában Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese "Az atomenergia szerepe és jövője Magyarországon" címmel tartott előadást.

Tovább olvasom »

OAH nyílt nap a Kulturális Örökség Napjai keretében

2009.09.21

Az Országos Atomenergia Hivatal szeptember 19-én – csatlakozva a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz – nyílt napot tartott. A szombat délután 14 órakor kezdődött, s 15 és 16 órakor megismételt tájékoztatáson a résztvevőket Rónaky József főigazgató köszöntötte, majd Lux Iván, főigazgató-helyettes, illetve Lehota Mihály főosztályvezető-helyettes vetített-képes előadáson mutatta be az atomenergia biztonságos alkalmazását és az OAH tevékenységét. Horváth Kristóf főosztályvezető „Nukleáris anyagok szállításának biztonsága és védettsége” című előadása után Macsuga Géza főosztályvezető a nukleáris balesetek elhárításáról beszélt. A látogatás az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Tóth Katalin osztályvezető és Nyisztor Dániel egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be a központ működését veszélyhelyzetben. A látogatók nagy érdeklődéssel fogadták a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. Sokan nézték meg az épület előcsarnokában elhelyezett poszter kiállítást is, amely az OAH sokrétű tevékenységét mutatja be. A posztereknél Beszédes Tamás, Stefánka Zsolt és Vajda Katona Tünde segítette a tájékoztatást. Az OAH kezelésében lévő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozásában folyó, a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet az első emeleten elhelyezett kiállításonl Czoch Árpádné, Nagy Zsuzsa és Molnár Balázs mutatta be a látogatóknak. A kivetítőn a látogatók tájékoztató filmeket nézhettek meg a radioaktív hulladékok kezeléséről. Az elhangzott előadások: Az atomenergia bztonságos alkalmazása és az OAH tevékenysége - Lux Iván főigazgató-helyettes Nukleáris anyagok szállításának biztonsága és védettsége - Horváth Kristóf főosztályvezető Nukleáris balesetek elhárítása - Macsuga Géza főosztályvezető CERTA látogatás

Tovább olvasom »

A nukleáris fenyegetettség csökkentése

2009.09.15

A Budapest Kutató Reaktor a jövőben fokozatosan áttér a nukleáris fegyverek előállításának szempontjából kisebb kockázattal járó kisdúsítású uránt tartalmazó fűtőelemek használatára. Szeptember elején be is érkezett az első ilyen típusú üzemanyag szállítmány Magyarországra. A kutatóreaktorokat világszerte sokféle célra használják, így pl. orvosi és ipari izotópgyártáshoz szükséges neutron fluxus forrásaként vagy fizikai alapkutatásokhoz neutron forrásként. Az 50-es és 60-as években számos olyan reaktor épült, amely nagydúsítású üzemanyaggal működött. Jelenleg 56 országban 280 kutatóreaktor működik, amelyből 115 még mindig nagydúsítású uránt tartalmazó fűtőelemet használ. A nagydúsítású urán azonban alkalmas lehet nukleáris fegyverek előállítására is.

Tovább olvasom »

NAÜ közgyűlés

2009.09.15

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 2009. évi 53. közgyűlését 2009. szeptember 14-18. között tartja Bécsben. A közgyűlésen az Országos Atomenergia Hivatal és a Külügyminisztérium munkatársaiból álló magyar kormánydelegáció vett részt Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter vezetésével. A NAÜ honlapján is olvasható felszólalásában a NAÜ rendes éves közgyűlésén a miniszter beszámolt az Országgyűlés áprilisi határozatáról, amely hozzájárulást ad új atomerőművi blokk vagy blokkok telepítésének előkészítéséhez a paksi atomerőmű telephelyén, beszélt az atomerőmű teljesítményének növeléséről és az üzemidő hosszabbítás programjának elfogadásáról is. Tájékoztatta továbbá a nemzetközi szervezetet az atomenergia hasznosításával összefüggő, más magyarországi történésekről, a hazai nukleáris létesítményekkel kapcsolatos fejleményekről, így többek között arról is, hogy a Budapesti Kutatóreaktor elhasznált fűtőelemeit tavaly sikeresen visszaszállították Oroszországba.

Tovább olvasom »

Gyakorlat a BME Oktatóreaktorában

2009.09.14

A Budapesti Műszaki Egyetem Oktatóreaktorában 2009. szeptember 9-én tartották meg a Balesetelhárítási Szervezet (BESZ) kétévente esedékes gyakorlatát, amin a felkészültség hatósági ellenőrzése céljából részt vettek az OAH Nukleárisbaleset-elhárítási Osztály munkatársai is. A gyakorlatot számos megfigyelő, köztük az egyetem rendészeti és munkavédelmi, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a kerületi polgári védelmi szervezet és a Fővárosi Tűzoltóság szakemberei, valamint a BME-TTK dékánja is figyelemmel kísérte. A gyakorlaton szimulált esemény a reaktor hűtőrendszeren bekövetkezett törés miatt kialakult vízvesztés volt. A nukleáris veszélyhelyzet kezelésére megalakuló BESZ feladata volt a műszaki elhárítás, a dolgozók és a hallgatók kimenekítése, a lehetséges környezeti hatások felmérése és enyhítése. A gyakorlat során a BESZ riasztotta és jelentések keretében tájékoztatta a veszélyhelyzeti felkészülésben érintett szervezeteket, valamint összeállította a lakosság tájékoztatására szolgáló információs anyagokat. A gyakorlat során gyűjtött tapasztalatokat az Oktatóreaktor munkatársai értékelésben összegzik, amelyet felhasználnak a baleset-elhárítási felkészülés fejlesztése során.

Tovább olvasom »

Előadás az atomerőmű bővítés hatósági kérdéseiről

2009.09.11

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 2009. július 10-én "Hazánk atomenergia fejlesztésének kérdései, különös tekintettel a Paksi Atomerőmű tervezett bővítésére, a Magyar Országgyűlés határozata alapján" címmel konferenciát rendezett a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. A konferencián dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója "Az atomerőmű bővítése a nukleáris biztonsági hatóság szemszögéből" címmel tartott előadást.

Tovább olvasom »

Megjelent az OAH szeptemberi Hírlevele

2009.09.04

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híeiből - 2009. szeptember

2009.09.04

Válogatás a NucNet híeiből

Tovább olvasom »

Meghívó az OAH nyílt napjára

2009.09.03

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) szeptember 19-én a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozva nyílt napot tart, amelyen vetítettképes előadáson mutatjuk be az OAH tevékenységét. Az OAH alapvető feladata a nukleáris létesítmények, a radioaktív és nukleáris anyagok biztonságával kapcsolatos államigazgatási és hatósági felügyelet. Az OAH székhelyén található a magyarországi nukleárisbaleset-elhárítás egyik korszerűen felszerelt központja, a CERTA, amelyben nukleáris, vagy radiológiai veszélyhelyzetekben, illetve gyakorlatok idején az OAH Balesetelhárítási Szervezete (BESZ) működik. Nukleáris veszélyhelyzet esetén a CERTA-ban történik a nukleáris létesítmény helyzetének értékelése, a környezeti radiológiai helyzet és a várható következmények előrejelzése, illetve a BESZ javaslatot tesz a döntéshozó szervek számára a lakosság védelmét célzó intézkedésekre. A CERTA központban rendelkezésre álló informatikai rendszer segíti e feladat elvégzését. A CERTA csak a Kulturális Örökség Napjai alkalmából tartott nyílt napon látogatható. Poszterkiállításon mutatjuk be a radioaktívhulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységet. A látogatás szeptember 19-én, szombaton óránként (14, 15 és 16 órakor) induló csoportokban történik, s az előadások után a csoportok a CERTA-ban egy szimulált balesetet követve ismerkedhetnek meg a központ tevékenységével. A látogatás teljes időtartama kb. 1,5 óra. Mindenkit szeretettel várunk. Cím: 1036 Budapest, Fényes A. u. 4.

Tovább olvasom »