ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Ismeretterjesztő konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Disztermében

2009.11.25

Az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és a Magyar Természettudományi Társulat 2009. november 24-én „Atomenergiáról – mindenkinek” címmel ismeretterjesztő konferenciát tartott a Magyar Tudományos Akadémián. A konferencia iránti nagy érdeklődést jelezte, hogy az Akadémia I. emeleti Díszterme zsúfolásig megtelt, a II. emeleti Nagyteremben pedig sokan kivetítőn követték az előadásokat.

Tovább olvasom »

Országos nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat

2009.11.19

A mai napon a Paksi Atomerőmű szokásos éves nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatot tart, amelyhez a Kormányzati Koordináció Bizottsághoz tartozó központi és más területi szervek mellett az Országos Atomenergia Hivatal Balesetelhárítási szervezete és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központja is csatlakozott. A gyakorlat alkalmával a Paksi Atomerőmű 3. blokkján szimulálják üzemzavar bekövetkezését, aminek következtében a szellőzőrendszeren keresztül környezeti kibocsátás is történik. A gyakorlat központi céljai, hogy a nukleárisbaleset-elhárítási tevékenység ellátásban résztvevők gyakorolják az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer működtetését, lakosságvédelmi feladatok koordinálását, a lakosság tájékoztatási feladatok ellátását, a MARATHON rendszeren keresztüli hazai és nemzetközi szervekkel való kommunikációt. Általános célként lehet megfogalmazni a feladatok begyakorlása mellett a problémák, valamint a jó gyakorlatok felismerését és a tapasztalatok jövőbeni hasznosítását. A gyakorlatról az OAH főigazgatója, Dr. Rónaky József fog Összefoglaló Értékelési Jelentést készíteni.

Tovább olvasom »

Nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat az OAH-ban

2009.11.16

Az Európai Bizottság felhívására beadott ún. RESPEC pályázatot az OAH 2009-ben ismét megnyerte, s újabb három éven át lehet az EU tanácsadó szervezete nukleárisbaleset-elhárítási ügyekben. 2009. november 12-én az OAH Balesetelhárítási Szervezete az Európai Bizottság nukleárisbaleset-elhárítási tanácsadó szerveként lépett működésbe az Európai Bizottság által szervezet ECURIE 3-as szintű gyakorlaton keretében. A novemberi gyakorlat feltételezett eseménye szerint Korfu szigetén megnövekedett a sugárzásszint, amelyet a görög nukleáris biztonsági hatóság jelzett az Európai Bizottság ECURIE rendszerének. A Korfu repülőterén lévő sugárzásmérő állomáson kezdetben az átlagos szint 6-7-szeresét, majd további jelentős növekedését mérték. Hordozható sugárzásmérővel a görög hatóság mintegy egy kilométer átmérőjű körben sugárzó anyagot (Cs-137) talált, ezért intézkedéseket hozott a lakosság védelmére. Az OAH Balesetelhárítási Szervezete elkezdte az esemény feldolgozását: megvizsgálta a meteorológiai viszonyokat, megállapította, hogy nukleáris létesítmények nem találhatók olyan távolságra, ahonnan a sugárzás Korfu szigetére terjedhetne. A magyar szakértők kapcsolatba léptek a görög hatósággal a felmerült kérdések tisztázása érdekében. A gyakorlat során az OAH segített pontosítani az Európai Bizottság által kiadandó sajtóközleményt. A gyakorlat befejezéséről a görög hatóság és az Európai Bizottság értesítette az OAH Balesetelhárítási Szervezetét.

Tovább olvasom »

NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÉKI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE MAGYARORSZÁGON

2009.11.15

A nukleáris biztosítéki rendszerhez a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) részére Magyarország által nyújtott támogató program keretében az Országos Atomenergia Hivatal a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (NAÜ) közösen 2009. szeptember 21-25. között a NAÜ által kiválasztott nyolc nemzetközi ellenőr képzése érdekében gyakorlatot szervezett Magyarországon. A gyakorlattal egybekötött képzés célja az integrált biztosítéki ellenőrzés elveinek a gyakorlatban történő megismerése, és a nemzetközi helyszíni ellenőrzési tevékenységek Kiegészítő Jegyzőkönyv szerinti gyakorlása volt. Az egyhetes képzés során a nyolc biztosítéki ellenőr csoportokba osztva végzett ellenőrzéseket az egykori mecseki uránbánya Mecsek-ÖKO Zrt.-hez tartozó területén, a Paksi Atomerőmű Zrt. területén, az MTA Izotópkutató Intézetben, az Izotóp Intézet Kft. épületeiben, a KFKI AEKI Kutatóreaktorban és a BME Oktatóreaktorban. A gyakorlat lebonyolításában aktívan részt vettek az OAH nukleáris-anyag felügyelői és a létesítményi biztosítéki felelősök is.

Tovább olvasom »

Hevesy díjat kapott az OAH főigazgatója

2009.11.11

A Hevesy-díj kuratóriuma ebben az évben két I. kategóriájú díjat adott ki. Az egyiket dr. Rónaky Józsefnek ítélte a paksi atomerőmű nukleáris biztonsága érdekében, továbbá a hazai nukleáris létesítmények biztonságának társadalmi és nemzetközi elismertsége érdekében kifejtett több évtizedes elkötelezett, magas színvonalú tevékenységéért, a másikat pedig Jánosiné Bíró Ágnesnek a nukleáris energetika és nukleáris biztonság területén végzett szakmai, oktatási, szervezési eredményeiért, valamint széles körű ismeretterjesztő tevékenységéért. A díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, a "Somos Alapítvány a védelmi oktatásért és kutatásért" nevű közhasznú szervezet, valamint a Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság közérdekű kötelezettségvállalása alapján a nukleáris biztonság területén folyó kutatások kiemelkedő eredményeinek méltó elismerésére hozta létre "Hevesí György-díj a Nukleáris Biztonságért" elnevezéssel. A díjakat Pálinkás József, az Akadémia elnöke november 2-án Debrecenben adta át a Magyar Tudomány Ünnepe megnyitóján.

Tovább olvasom »

Meghívó ismeretterjesztő konferenciára

2009.11.03

Az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és a Magyar Természettudományi Társulat tisztelettel meghívja Önt a 2009. november 24-én (kedden) 10.30 - kor kezdődő „Atomenergiáról – mindenkinek” című ismeretterjesztő konferenciára. A konferencia helyszíne ezúttal a Magyar Tudományos Akadémia II. emeleti Nagyterme (Budapest V., Roosevelt tér 9.) A résztvevők előadást hallgathatnak meg az atomenergiában rejlő tudományos lehetőségekről és az atomenergiának a villamosenergia-ellátásban betöltött szerepéről. Az előző években hasonló címmel rendezett regionális konferenciákon elhangzott legérdekesebb helyi előadásokat is meghívtuk Budapestre, így a nukleáris medicináról, a mindennapjainkban jelen lévő radonról, a radioaktív szén felhasználási lehetőségeiről és a fúzióról is lesz egy-egy előadás. A konferencián a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítását is megtekinthetik az érdeklődők. A kiállítást az előadóterem előtti csarnokban helyezzük el, így a konferencia előtt és a szünetben lehet megnézni a posztereket. A Magyar Nukleáris Társaság „Fiatalok a Nukleáris Energetikáért” szakcsoportja az előcsarnokban ezúttal is műszeres bemutatót tart, ahol a résztvevők beszélgethetnek a fiatalokkal az atomenergia alkalmazásáról és totó kitöltésével ellenőrizhetik ismereteiket. Az előadások a konferencia után az Országos Atomenergia Hivatal honlapján elérhetők lesznek A konferencia ingyenes, a részt venni szándékozók a mellékelt jelentkezési lap 2009. november 20-ig történő visszaküldésével jelezhetik részvételi szándékukat. (Postacím: TIT Stúdió Egyesület 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Fax: 385-0414, E-mail: info@tit.hu, Telefon: 466-9019 (Bukta Eszter))

Tovább olvasom »

Nukleáris Biztonsági Egyezmény – az 5. Felülvizsgálati Konferencia előkészítése

2009.10.16

Az 1996-ban hatályba lépett Nukleáris Biztonsági Egyezmény részes országai kötelezettséget vállaltak a nukleáris biztonság nemzetközileg elfogadott szintjének fenntartására, illetve növelésére és arra, hogy erről háromévenként Nemzeti Jelentést készítenek. Az Egyezmény részesei a nemzeti jelentéseket Felülvizsgálati Konferencián vitatják meg. 2011-ben immár az 5. felülvizsgálati konferencia kerül megrendezésre, ennek előkészítése érdekében szeptember 29-30. között Bécsben szervezési értekezletet tartottak, ezt megelőzően szeptember 28-án pedig a 4. Felülvizsgálati Konferencián felmerült kérdések megvitatására rendkívüli ülésnapra került sor. A Nukleáris Biztonsági Egyezmény 65 részes államából 46 volt jelen, Magyarországot az OAH két munkatársa képviselte mindkét eseményen.

Tovább olvasom »

Együttműködési megállapodás a NUBIKI-vel

2009.10.13

Dr. Rónaky József az OAH főigazgatója, és Holló Előd a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft. igazgatója, 2009. október 9-én írta alá a két szervezet közötti TSO Partneri együttműködési megállapodást. Az aláíráshoz kapcsolódó szakmai összejövetelen az aláírókon kívül a NUBIKI részéről Bareith Attila és Téchy Zsolt, az OAH részéről Dr. Lux Iván, Macsuga Géza, Petőfi-Tóth Katalin, Sándor Annamária és Berki Tamás vettek részt. A NUBIKI a Villamosenergiaipari Kutatóintézet Zrt. Atomerőművi Divíziójának (VEIKI AED) utódszervezete, dolgozói döntő többségében megegyeznek a VEIKI AED korábbi munkatársaival. Az OAH korábban a VEIKI AED-vel is eredményes TSO-partneri kapcsolatban volt, indokolt tehát az együttműködést az újjászervezett céggel is folytatni. A megállapodás aláírását megelőzően Holló Előd bemutatta a NUBIKI megalakulásának körülményeit, a cég szervezeti felépítését, tevékenységét és céljait, valamint körbevezette az OAH munkatársait új telephelyükön. A megbeszélést a résztvevők munkaebéddel zárták.

Tovább olvasom »

Vitafórum a magyarországi erőműépítésről

2009.10.02

Az Energetikai Szakkollégium 2009. szeptember 30-án vitafórumot rendezett a magyarországi erőmű-építési lehetőségekről. A vitafórum előadói a szén és földgáztüzelésű erőművek építésének előnyeiről és hátrányairól, az atomenergia szerepéről és a megújuló energiaforrások erőművi felhasználásának kihívásairól beszéltek. A vitában Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese "Az atomenergia szerepe és jövője Magyarországon" címmel tartott előadást.

Tovább olvasom »

OAH nyílt nap a Kulturális Örökség Napjai keretében

2009.09.21

Az Országos Atomenergia Hivatal szeptember 19-én – csatlakozva a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz – nyílt napot tartott. A szombat délután 14 órakor kezdődött, s 15 és 16 órakor megismételt tájékoztatáson a résztvevőket Rónaky József főigazgató köszöntötte, majd Lux Iván, főigazgató-helyettes, illetve Lehota Mihály főosztályvezető-helyettes vetített-képes előadáson mutatta be az atomenergia biztonságos alkalmazását és az OAH tevékenységét. Horváth Kristóf főosztályvezető „Nukleáris anyagok szállításának biztonsága és védettsége” című előadása után Macsuga Géza főosztályvezető a nukleáris balesetek elhárításáról beszélt. A látogatás az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Tóth Katalin osztályvezető és Nyisztor Dániel egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be a központ működését veszélyhelyzetben. A látogatók nagy érdeklődéssel fogadták a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. Sokan nézték meg az épület előcsarnokában elhelyezett poszter kiállítást is, amely az OAH sokrétű tevékenységét mutatja be. A posztereknél Beszédes Tamás, Stefánka Zsolt és Vajda Katona Tünde segítette a tájékoztatást. Az OAH kezelésében lévő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozásában folyó, a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet az első emeleten elhelyezett kiállításonl Czoch Árpádné, Nagy Zsuzsa és Molnár Balázs mutatta be a látogatóknak. A kivetítőn a látogatók tájékoztató filmeket nézhettek meg a radioaktív hulladékok kezeléséről. Az elhangzott előadások: Az atomenergia bztonságos alkalmazása és az OAH tevékenysége - Lux Iván főigazgató-helyettes Nukleáris anyagok szállításának biztonsága és védettsége - Horváth Kristóf főosztályvezető Nukleáris balesetek elhárítása - Macsuga Géza főosztályvezető CERTA látogatás

Tovább olvasom »

A nukleáris fenyegetettség csökkentése

2009.09.15

A Budapest Kutató Reaktor a jövőben fokozatosan áttér a nukleáris fegyverek előállításának szempontjából kisebb kockázattal járó kisdúsítású uránt tartalmazó fűtőelemek használatára. Szeptember elején be is érkezett az első ilyen típusú üzemanyag szállítmány Magyarországra. A kutatóreaktorokat világszerte sokféle célra használják, így pl. orvosi és ipari izotópgyártáshoz szükséges neutron fluxus forrásaként vagy fizikai alapkutatásokhoz neutron forrásként. Az 50-es és 60-as években számos olyan reaktor épült, amely nagydúsítású üzemanyaggal működött. Jelenleg 56 országban 280 kutatóreaktor működik, amelyből 115 még mindig nagydúsítású uránt tartalmazó fűtőelemet használ. A nagydúsítású urán azonban alkalmas lehet nukleáris fegyverek előállítására is.

Tovább olvasom »

NAÜ közgyűlés

2009.09.15

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 2009. évi 53. közgyűlését 2009. szeptember 14-18. között tartja Bécsben. A közgyűlésen az Országos Atomenergia Hivatal és a Külügyminisztérium munkatársaiból álló magyar kormánydelegáció vett részt Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter vezetésével. A NAÜ honlapján is olvasható felszólalásában a NAÜ rendes éves közgyűlésén a miniszter beszámolt az Országgyűlés áprilisi határozatáról, amely hozzájárulást ad új atomerőművi blokk vagy blokkok telepítésének előkészítéséhez a paksi atomerőmű telephelyén, beszélt az atomerőmű teljesítményének növeléséről és az üzemidő hosszabbítás programjának elfogadásáról is. Tájékoztatta továbbá a nemzetközi szervezetet az atomenergia hasznosításával összefüggő, más magyarországi történésekről, a hazai nukleáris létesítményekkel kapcsolatos fejleményekről, így többek között arról is, hogy a Budapesti Kutatóreaktor elhasznált fűtőelemeit tavaly sikeresen visszaszállították Oroszországba.

Tovább olvasom »