ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Megjelent az OAH októberi hírlevele

2011.10.24

a Hírlevél a Hírlevél melléklete (tartalomjegyzék)

Tovább olvasom »

Válogatás a NucNet híreiből – 2011 október

2011.10.24

Válogatás a NucNet híreiből

Tovább olvasom »

Szeminárium a radioaktív hulladékok végleges elhelyezéséről

2011.10.17

A Magyar Nukleáris Társaság és az MTA Nukleáris Környezetanalitikai Munkabizottsága közös szemináriumot szervez a radioaktív hulladékok végleges elhelyezéséről 2011. október 19-én 14 órakor az Országos Atomenergia Hivatalban. Meghívó

Tovább olvasom »

Elkészült a negyedik Nemzeti Jelentés

2011.10.13

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében 1997-ben megkötött, a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény (a továbbiakban: közös Egyezmény) részesei a közös Egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítéséről, a kiégett fűtőelemek, illetve radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatban érvényesített elveikről és gyakorlatukról, valamint a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok készletéről legalább háromévente nemzeti jelentésben számolnak be. A nemzeti jelentéseket a szerződő felek a felülvizsgáló értekezleteken értékelik. A negyedik Nemzeti Jelentés kidolgozását – a korábbiakhoz hasonlóan – az érintettek bevonásával az Országos Atomenergia Hivatal fogta össze. A Jelentést a Kormány elfogadta és egyetértett azzal, hogy azt az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója benyújtsa a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez. Az OAH főigazgatója 2011. október 12-én hivatalosan elküldte a jelentést a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek. NEGYEDIK JELENTÉS a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény keretében

Tovább olvasom »

A magyarországi nukleáris létesítmények 2010. évi tevékenységének hatósági értékelése

2011.10.10

Az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága évente értékeli a felügyelete alá tartozó nukleáris létesítmények – a Paksi Atomerőmű, a Budapesti Kutatóreaktor, a BME NTI Oktatóreaktor és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója – biztonsági teljesítményét. Az értékelés eredményét nyomtatott, illetve CD formában rendszeresen hozzáférhetővé tesszük a szakmai partnereink számára. 2011-ben első ízben az OAH honlapján is megjelentetjük az előző évre és a 2004-2009. évekre vonatkozó értékelések összefoglaló fejezetét (Feladatok/Biztonsági értékelés). tovább

Tovább olvasom »

A radioaktív hulladékok elhelyezésének sugárvédelme

2011.10.07

A Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) kiadványt készít a hosszú felezési idejű, szilárd halmazállapotú radioaktív hulladékok mély geológiai elhelyezésének sugárvédelméről. A ’Radiological Protection in Geological Disposal of Long-Lived Solid Radioactive Waste’ című első tervezet elkészült, azt az ICRP konzultációra bocsátotta. A konzultáció során kikérte az OECD Nukleáris Energia Ügynökség (NEA) keretében működő, a sugárvédelmi kérdésekre specializálódott bizottsága, illetve annak a szabályozások átültetésével foglalkozó munkacsoportjának (EGIR) a véleményét. A munkacsoport 2011. október 3-4-én Koblinger László, az OAH főigazgató-helyettese elnökletével értekezletet tartott. A párizsi értekezleten résztvevő szakemberek megállapították, hogy az anyag szerkezetében megfelelő, de számos helyen – elsősorban a tárgyalt témák meghatározásában és a szóhasználat egységesítésében – pontosításra szorul. Az értekezleten konszenzussal elfogadott módosító javaslatokat az OECD NEA titkársága küldi meg az ICRP-nek.

Tovább olvasom »

Az OAH által kivizsgált, nukleáris létesítményekben történt események közzététele

2011.10.06

Minden ipari létesítményben, így a nukleáris létesítményekben is bekövetkeznek, bekövetkezhetnek meghibásodások. A nukleáris ipar ezeket a jelenségeket fokozott figyelemmel kíséri, mert ezekből a problémákból olyan következtetéseket lehet levonni, amelyek segítik a még biztonságosabb üzemeltetést. Az esetek döntő többségében a problémák és meghibásodások nem olyan jellegűek és mértékűek, hogy az bármilyen kockázat-növekedést okozna, ugyanakkor az ezen a területen dolgozó szakemberek felelős hozzáállását jelzi, hogy minden apró történésből tanulni akarnak a nagyfokú biztonság szinten tartása, lehetőség szerinti növelése érdekében. Ez a nukleáris iparágra jellemző munkakultúra, amelyet szakszóval biztonsági kultúrának is nevezünk. tovább

Tovább olvasom »

Nukleáris biztosítéki tanfolyam egyiptomi hatósági szakemberek részére

2011.10.06

Az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya a Magyar Tudományos Akadémia Izotópkutató Intézetével közösen 2011. szeptember 26-30. között egy Európai Uniós projekt keretében az egyiptomi nukleáris hatóság szakembereinek tartott továbbképzést. A tanfolyamon az OAH munkatársai többek között a nemzetközi szerződések keretében teljesítendő nyilvántartási és jelentési kötelezettségekről, a hazai nukleáris biztosítéki rendszer kialakításáról, a hazai nukleáris hatóság felépítéséről és feladatairól tartottak előadásokat. A résztvevők a tanfolyam keretén belül az MTA Izotópkutató Intézetének laboratóriumaiban megismerkedhettek a hatósági munkát támogató analitikai eljárásokkal.

Tovább olvasom »

Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv gondozását végző Felsőszintű Munkacsoport ülése

2011.09.30

Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv gondozását végző Felsőszintű Munkacsoport (FMCS) idei harmadik ülésének, 2011. szeptember 22-én a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság adott otthont Székesfehérváron. Az FMCS napirend szerinti ülésén az új Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv véglegesítése körüli teendőket tárgyalták. Ismertető hangzott el a honvédelmi tárca részvételéről az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerben, kiemelt figyelmet fordítva a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerben alkalmazott Atom-, Biológiai- és Vegyi (ABV) védelmi eszközökről, majd a résztvevők a Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóaljának telephelyén dinamikus és statikus bemutatón ismerkedhettek meg a Magyar Honvédség rendszeresített ABV védelmi eszközeivel. Bemutatót tartott a Légi Sugárfelderítő Csoport, amely egy Mi-24 harci helikopter segítségével „élőben” vizsgálta át környéket és on-line rádiókapcsolaton keresztül azonnali tájékoztatást adott a terepen mért eredményekről. Az ABV Mentesítő Csoport egy szimulált szennyezés következményeit számolta fel egy gépjárművön és utasain, majd az FMCS-nek lehetősége volt megtekinteni a Magyar Honvédség személyi mentesítési képességeit, ABV felderítő harcjárműveit és a HAVARIA laboratóriumot. Az FMCS nevében Macsuga Géza OAH főosztályvezető köszönte meg Tokovicz József dandártábornok úrnak a meghívást és a látványos, tartalmas bemutatót.

Tovább olvasom »

EU képzés

2011.09.19

Az Európai Bizottság által meghirdetett tender győzteseként az OAH a 2010-2012 időszakban háromszor tart nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási tanfolyamot. A 2011. szeptember 12-16. között második alkalommal megrendezett tanfolyamon 16 ország 28 résztvevője ismerkedett meg a nukleárisbaleset-elhárítási rendszer kialakításának alapjaival, a döntéstámogató rendszerek használatával, a különböző óvintézkedések kiválasztásának és végrehajtásának módszerével, valamint a nukleáris vagy radiológiai balesetek hosszú távú pszichikai és gazdasági hatásainak enyhítési lehetőségeivel. A tanfolyam végén a résztvevők teszten mérhették le az egy hét alatt szerzett tudásukat, valamint egy érdekes és fordulatos baleset-elhárítási gyakorlat keretében ízelítőt kaphattak a nukleáris és sugárvédelmi elemzések folyamatáról, a nemzetközi és hazai kapcsolattartás, valamint a lakosság időbeni és hiteles tájékoztatásának fontosságáról.

Tovább olvasom »

OAH NYÍLT NAP A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI KERETÉBEN

2011.09.19

Az Országos Atomenergia Hivatal szeptember 17-én – csatlakozva a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz – nyílt napot tartott. A szombat délután 14 órakor kezdődött, s 15 és 16 órakor megismételt tájékoztatáson a résztvevőket Koblinger László főigazgató-helyettes köszöntötte, majd vetítettképes előadásban bemutatta az OAH tevékenységének jogi és nemzetközi vonásait, valamint a radioaktív hulladékok kezelésével kapcsolatos tevékenységét. Ezután Horváth Kristóf főosztályvezető "Biztonság, Védettség és Biztosíték" című előadásában a radioaktív és nukleáris anyagok biztonságával és védettségével kapcsolatos OAH feladatokról tájékoztatott, végül Fichtinger Gyula mb. főigazgató-helyettes beszélt a nukleáris létesítmények felügyeletéről. A látogatás az OAH épületének alagsorában elhelyezett nukleárisbaleset-elhárítási központ (CERTA) megtekintésével folytatódott, ahol Petőfi Gábor főosztályvezető-helyettes, valamint Kantavári Anita, Rétfalvi Eszter és Nyisztor Dániel egy nukleáris baleset szimulációján keresztül mutatták be a központ működését veszélyhelyzetben. A látogatók nagy érdeklődéssel fogadták a bemutatót, s számos kérdést tettek fel az OAH munkatársainak. Sokan nézték meg az első emeleti körfolyosón elhelyezett poszter kiállítást is, amely az OAH sokrétű tevékenységét mutatja be. A posztereknél Hullán Szabolcs, Rácz Ágnes és Stefánka Zsolt segítette a tájékoztatást. Az OAH kezelésében lévő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap finanszírozásában folyó, a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet a második emeleten elhelyezett kiállításon Czoch Árpádné, Nagy Zsuzsa és Molnár Balázs mutatta be a látogatóknak. A kivetítőn tájékoztató filmeket vetítettek a radioaktív hulladékok kezeléséről. A nyílt napon elhangzott előadások és a bemutatott poszterek: Előadások: Országos Atomenergia Hivatal - Koblinger László főigazgató-helyettes Biztonság/Védettség/Biztosítékok - Horváth Kristóf főosztályvezető A nukleáris létesítmények felügyelete - Fichtinger Gyula főigazgató-helyettes CERTA látogatás Poszterek: A nukleáris létesítmények hatósági felügyelete A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Kezelő Szakiroda Nukleáris non-proliferáció Certa - Veszélyhelyzeti intézkedési, gyakorló és elemző központ Az atomenergia biztonságos alkalmazásának műszaki megalapozása Mit teszünk a sugárforrások biztonságáért? Atomenergia alkalmazásai fizikai védelme Sugárvédelem tovább

Tovább olvasom »