ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hírek

Magyar elnök a nukleárisbaleset-elhárítás koordinálásában

2009.08.11

A csernobili baleset után a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által kezdeményezett és széles nemzetközi támogatással létrehozott, a nukleáris veszélyhelyzeti gyors értesítésről és a segítségnyújtásról szóló két nemzetközi egyezmény nevesíti a tagállamok illetékes hatóságát. Nemzetközi kapcsolattartási pontként működve az illetékes hatóságok feladata, hogy a tagállam területén kialakuló nukleáris veszélyhelyzetről értesítse a NAÜ-t és a bilaterális egyezmények szerinti országokat, majd a továbbiakban rendszeres tájékoztatást adjon a veszélyhelyzet alakulásáról, az esetleges óvintézkedések végrehajtásáról. Az illetékes hatóságok fogadják a NAÜ-n keresztül vagy közvetlenül nyújtott tájékoztatást. A tagállamok az egyes veszélyhelyzeti feladatok ellátásához szükséges nemzetközi segítséget is az illetékes hatóságukon keresztül kérhetik. A NAÜ kétévenként szervez találkozót az említett két nemzetközi egyezményhez csatlakozott tagállamok illetékes hatóságai részére. A találkozó fórumot biztosít a nukleáris és sugaras veszélyhelyzetek elhárítása során, illetve az ilyen tárgyú gyakorlatok alkalmával szerzett tapasztalatok megvitatására, adminisztratív és műszaki-módszertani kérdések egyeztetésére, a nukleárisbaleset-elhárítás fejlesztésére és harmonizációjára. Az egyezményekhez csatlakozott országokat hat földrajzi régióba sorolták be. A régiók közötti együttműködés elősegítésére, a feladatok végrehajtásának koordinációja és az illetékes hatóságok közötti tájékoztatás előmozdítása érdekében az ülésen megválasztják a Nemzeti Illetékes Hatóságok Koordinációs Csoportját (NCACG), amely ez irányú feladatait a NAÜ Titkársággal együttműködve látja el. A koordinációs csoport két évre, az illetékes hatóságok következő találkozójáig kap felhatalmazást az ügyek intézésére. Mind a hat régióból egy-egy képviselőt választanak az NCACG-be. A régióképviselőkön kívül valamennyi tagállam együttes szavazata alapján választják meg az NCACG elnökét. Az illetékes hatóságok 2009. júliusi találkozóján Macsuga Gézát, az OAH főosztályvezetőjét választották meg a Koordinációs Csoport elnökének.

Tovább olvasom »

EPREV misszió

2009.08.04

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) Malajzia kormányának felkérésére 2009. július 13-17. között ún. EPREV-missziót szervezett Kuala Lumpurban az ország nemzeti nukleárisbaleset-elhárítási rendszerének nemzetközi felülvizsgálatára. A missziót az Ázsiai Nukleáris Biztonsági Hálózat (ANSA) támogatta. A nemzetközi szakértői csoportot Zombori Péter, a NAÜ munkatársa vezette. A csoportban Toshimitsu Homma (Japán), Ahmad Al Khatibeh (Jordánia) és Macsuga Géza (OAH) vett még részt. Az EPREV-csoportot a malajziai nukleáris biztonsági hatóság képviseletében Hamrah Mohd Ali, az Érvényesítési Főosztály vezetője fogadta. A felülvizsgálat során a csoport szakértői megismerkedtek néhány, Malajzia nukleárisbaleset-elhárítási rendszerében kiemelkedő szerepkörrel rendelkező szervezettel, áttekintették a felülvizsgálat során kitöltendő kérdőívet és részletesen elemezték a nemzeti nukleárisbaleset-elhárítási tervet. Az anyagok tanulmányozása, a kérdőívben szereplő válaszok megvitatása és a fontosabb szervezetek képviselővel való beszélgetés után az EPREV-csoport gyorsértékelést készített Malajzia nukleárisbaleset-elhárítási rendszeréről. Megállapították, hogy Malajzia jó úton indult el nemzeti nukleárisbaleset-elhárítási rendszerének kialakításában, de további fejlesztés szükséges. Elsősorban a nemzeti nukleárisbaleset-elhárítási terv véglegesítése terén van sok teendőjük, de fontos, hogy fenntartható rendszert alakítsanak ki a balesetelhárítási felkészültség fejlesztésére, a tervek gondozására és a képzésre-gyakorlatozásra. Jó gyakorlatként emelte ki a felülvizsgáló csoport a maláj Tűzvédelmi Igazgatóság felkészültségét a veszélyhelyzetek − közöttük a sugaras veszélyhelyzet − elhárítására. Az Igazgatóság különleges egységei jól képzettek és jól felszereltek a gyors és hatékony védelmi beavatkozásokra, amit rögtönzött bemutató keretében is bizonyítottak.

Tovább olvasom »

Megjelent az EU nukleáris biztonsági irányelve

2009.07.09

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2009. július 2-án jelent meg a TANÁCS 2009/71/EURATOM IRÁNYELVE (2009. június 25.) a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról. A tagállamoknak 2011. július 22-ig kell hatályba léptetniük azokat a nemzeti jogi változtatásokat, amelyek összhangot teremtenek az irányelvvel. Az irányelv rendelkezései meghatározzák a szabályozó hatósággal, az engedélyessel és a szaktudás fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeket, valamint a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó előírásokat. A tagállamoknak az irányelv végrehajtásáról első alkalommal 2014-ben kell jelentést benyújtaniuk a Bizottsághoz, majd ezt követően három évenként. Community framework for nuclear safety Nukleáris biztonsági irányelv

Tovább olvasom »

NSG ülés Budapesten

2009.06.29

A nukleáris export és import szabályozására létrejött Nukleáris Szállítók Csoportja (NSG) 2009. június 8-12. között Budapesten tartotta plenáris ülését és az ahhoz kapcsolódó munkacsoport-üléseket. A mozgalmas hét már június 7-én vasárnap elkezdődött, amikor az Országos Atomenergia Hivatalban (OAH) a stabil izotóp elválasztással foglalkozó munkacsoport ülésezett. Az NSG fontosnak tartja e technológia átadásának ellenőrzését, s fel kívánja venni a nukleáris, vagy a nukleáris kettős felhasználású ellenőrzési listára. Az ülésen az OAH szakmai képviseletében Szöllősiné Földesi Erzsébet osztályvezető, az OAH Nukleáris és Radioaktív Anyagok főosztályának (NURAF) munkatársa vett részt.

Tovább olvasom »

Román képviselők látogatása az OAH-ban

2009.06.25

A Román Képviselőház Közigazgatási, Területi tervezési és Környezetvédelmi Bizottsága delegációja június 23-25 között hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. A programot az Országgyűlés Külügyi Hivatala szervezte. A képviselők június 24-én a Paksi Atomerőművet tekintették meg, majd 25-én az OAH-hoz látogattak el. A küldöttséget. Rónaky József, az OAH főigazgatója tájékoztatta a magyarországi nukleáris helyzetről és az OAH tevékenységéről, majd Fichtinger Gyula főosztályvezető beszámolt a Paksi Atomerőmű üzemidőhosszabbítási és a teljesítménynövelési programjának hatósági vonatkozásairól, valamint az új atomerőművi blokk engedélyezésére való felkészülés helyzetéről. A látogatás végén a képviselők kérdéseire válaszoltak az OAH szakemberei.

Tovább olvasom »

Ülést tartott a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság

2009.06.25

2009. június 24-én ülést tartott a Kormányzati Koordinációs Bizottság ( KKB) Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottsága (NVM). A munkaértekezletre az Önkormányzati Minisztérium Nemzeti Helyzetértékelő Központjában került sor. Az NVM összehívását a jogszabályi változások indokolták, melyek értelmében a KKB NVM vezetését az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, Rónaky József vette át az eddigi elnöktől, Muhoray Árpád pv. vezérőrnagytól.

Tovább olvasom »

Sajtóközlemény: "Az OAH kiadta az üzemeltetési engedélyt a megnövelt teljesítményre"

2009.06.24

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 2009. június 23-án kiadta az engedélyt a Paksi Atomerőmű 2. blokkjának a korábbi teljesítményhez képest 8%-kal megnövelt teljesítményű üzemeltetésére. Az új engedély alapján a blokk névleges villamos teljesítménye 500 MW-ra nőtt. Az atomerőmű 4. blokkja 2007 szeptembere, az 1. blokkja pedig 2008 szeptembere óta rendelkezik a növelt teljesítményű üzemeltetésre jogosító engedéllyel.

Tovább olvasom »

SAJTÓKÖZLEMÉNY a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási programjának felülvizsgálatáról

2009.06.19

A Paksi Atomerőmű Zrt. 2008. november 17-én benyújtotta az Országos Atomenergia Hivatalhoz az atomerőművi blokkok tervezett élettartamán túli üzemeltetésére vonatkozó programját, ami a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok előírásai értelmében előfeltétele a blokkok tervezett üzemidején túli üzemeltetése engedélyezhetőségének. A programhoz mellékelte a Nukleáris Biztonsági Szabályzatban és az üzemidő-hosszabbításra vonatkozó hatósági útmutatókban megadott előírások, illetve ajánlások szerint összeállított, az üzemidő-hosszabbítást megalapozó dokumentációt. Az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (OAH NBI) a benyújtott dokumentációkat értékelte. Az üzemidő-hosszabbítási program értékeléséből származó, a Paksi Atomerőmű Zrt.-re, mint engedélyesre vonatkozó előírásokat az OAH NBI hatósági határozatban rögzítette és a hatósági előírások teljesülését folyamatosan ellenőrzi.

Tovább olvasom »

Egyeztető megbeszélések a KKB Titkárság és Operatív Törzs vezetőivel

2009.06.12

A katasztrófavédelmi törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. számú kormányrendelet legutóbbi módosításával 2009. május 1-től kezdődően jelentős változások léptek életbe az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer vezetését, felépítését és működését illetően. Az OAH-t érintő legfontosabb változások egyike az, hogy a módosított kormányrendelet az OAH főigazgatójának felelősségi körébe helyezi a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) szakmai munkaszervének, a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottságnak a vezetését. Erre az új feladatra való felkészülés érdekében Rónaky József, az OAH főigazgatója 2009. május 27-én a KKB Titkárság, 2009. június 10-én pedig az Operatív Törzs vezetőjénél tett munkalátogatást. A munkalátogatások során egyeztették a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottság vezetésével, működésével, elhelyezésével, valamint az Operatív Törzzsel való együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket. A baráti hangulatú megbeszéléseken körvonalazódott az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer új működési modellje, amelyben elkülönülnek a döntés-előkészítés, döntéshozatal és végrehajtás felelősségei. Egyeztették, hogy a nukleáris veszélyhelyzet elhárításával foglalkozó specifikus részleteket az atomtörvény felhatalmazása alapján kiadott, jelenleg éppen felülvizsgálat alatt álló 248/1997. (XII. 20.) Korm. számú kormány-rendeletben jelenítik meg.

Tovább olvasom »

ESARDA ülés

2009.06.02

Az Európai Biztosítéki Kutatási és Fejlesztési Szervezet (European Safeguards Research and Development Association, ESARDA) kétévente megrendezett szimpóziumára idén május 26-28 között került sor. A rendezvénysorozat 31. rendezvényének színhelye Vilnius volt. A rendezvényen Magyarországot öten képviselték: Dr. Széles Éva, és Huszti József (MTA Izotópkutató Intézet), Pásztor Csaba (Paksi Atomerőmű Zrt.), valamint Dr. Horváth Kristóf és Dr. Stefánka Zsolt az OAH képviseletében. A rendezvény során több munkacsoport és az ESARDA vezetőség ülésére is sor került. Magyarországot az Irányító Testületben az ESARDA alelnökeként Dr. Horváth Kristóf képviselte, míg Dr. Stefánka Zsolt a Roncsolásos Elemezés Munkacsoportjának (Destructive Analysis Working Group) tagjaként vett részt az üléseken. Az MTA IKI munkatársai két szóbeli és két poszter előadást tartottak a rendezvényen. A konferenciát Dr. Horváth Kristóf az ESARDA alelnökének záróbeszéde zárta, melyben bejelentette, hogy a következő ESARDA konferenciát 2011-ben Budapesten rendezik.

Tovább olvasom »

TSO SZEMINÁRIUM

2009.06.02

Az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának Műszaki Főosztálya 2009 tavaszán negyedik alkalommal rendezte meg „Az atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági ellenőrzését szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (ABA MMT)” című program keretében született műszaki-tudományos eredményeket bemutató szemináriumát.

Tovább olvasom »

Meghívó

2009.05.26

az Országos Atomenergia Hivatal, a TIT Stúdió Egyesület és a Merlin Energia ‘Atomenergia és biztonság“ címmel, havi rendszerességgel megrendezésre kerülő beszélgetéssorozatának ötödik előadására, amelyet 2009. május 28-án tartunk a Merlin Színház kávézójában "Az atomenergia jövője" címmel. Az atomenergia meghatározó szerepet játszik napjainkban a fejlett világ villamosenergia-ellátásában: az EU-ban és Magyarországon felhasznált áram körülbelül harmada származik atomerőművekből. A legtöbb országban a meglévő, könnyűvizes reaktorok üzemidő-hosszabbítására készülnek, valamint több helyen új termelőegységek építésén vagy az építkezés előkészítésén dolgoznak. A földgázellátási problémák, a klímaváltozási célkitűzések, az ellátásbiztonság növelésének igénye is arra hívják fel a figyelmet, hogy az atomenergia nem nélkülözhető a következő évtizedekben sem az energiamixből. A beszélgetés során Aszódi Attila egyetemi docens, a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója bevezető előadásában az aktuális folyamatokat és trendeket foglalja össze, valamint igyekszik a jövőbe tekinteni a nukleáris üzemanyagciklus területén is. A bevezető előadás után várják a résztvevők kérdéseit. A MERLIN kávézóban. (1052 Budapest, Gerlóczy utca 4.) 17.30-kor kezdődő beszélgetéseket Pécsi Krisztina újságíró vezeti. A beszélgetésekről a Magyar Katolikus Rádió hangfelvételt készít, s a beszélgetést követő második szerdán a "Délutáni beszélgetések" című műsor keretében sugározza a beszélgetés szerkesztett változatát. A MERLIN Színház beszélgetés sorozatán a részvétel ingyenes, előzetes regisztráció után (info@tit.hu, 36-1-466-9019, 06-20-444-0635) minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Az előadás fóliáit a beszélgetést követő napon megtalálják az OAH honlapján.

Tovább olvasom »