ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Hírek

Új útmutató az OAH honlapján: „Küldeménydarab-minták engedélykérelmeinek összeállításával kapcsolatos műszaki elvárások”

2018.01.05

Új útmutató kiadásáról döntött az Országos Atomenergia Hivatal. A „Küldeménydarab-minták engedélykérelmeinek összeállításával kapcsolatos műszaki elvárások” című, a radioaktív anyagok szállításával és csomagolásával foglalkozó nemzetközi szakmai szervezetek által összeállított kiadvány alapján készült új útmutató támogatást ad a kérelmezőknek a veszélyes áruk módozatfüggő szállításáról szóló jogszabályok és nemzetközi egyezmények szerint engedélyköteles, radioaktív anyagok szállítására szolgáló küldeménydarab minták biztonsági elemzésének összeállításához.

Tovább olvasom »

Új útmutató az OAH honlapján: „Atomerőművi valószínűségi biztonsági elemzések”

2018.01.05

Új útmutató kiadásáról döntött az Országos Atomenergia Hivatal. A jogszabályi változások alapján felülvizsgált és a 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésekre vonatkozólag részletesebb ajánlásokkal kiegészült „Atomerőművi valószínűségi biztonsági elemzések” című útmutató célja, hogy – ajánlásokat adva a valószínűségi biztonsági elemzésekkel (PSA) kapcsolatosan – egyértelművé tegye a hatósági elvárásokat, és ezzel elősegítse az érvényes előírásokban meghatározott nukleáris biztonsági kritériumok teljesülését, az alkalmazott műszaki megoldásoknak megfelelően, a nukleáris biztonság szempontjából.

Tovább olvasom »

Új útmutató az OAH honlapján: „Atomerőművi műszaki átalakítások”

2018.01.05

Új útmutató kiadásáról döntött az Országos Atomenergia Hivatal. A korábban már kiadott „Atomerőművi műszaki átalakítások” című útmutató jogszabályi követelmények változása miatti felülvizsgálata lezajlott. Az útmutató célja az, hogy a műszaki átalakításokkal összefüggő előírások egységes értelmezésében, a kötelezettségek, jogosultságok és folyamatok részletes meghatározásában támogatást nyújtson az engedélyes részére a műszaki átalakításokkal összefüggő tevékenységében.

Tovább olvasom »

Elektronikus ügyintézés az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban

2018.01.02

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében 2018. január 1-jétől a törvény hatálya alá tartozó szervezeteknél, így az OAH-nál is, megindul az elektronikus ügyintézés biztosítása. A természetes személy ügyfelek jogosultak, a gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők kötelezettek lesznek az elektronikus kapcsolattartásra. Az OAH elektronikus ügyintézési portálja előzetes regisztráció után a https://atdr.haea.gov.hu címen érhető el.

Tovább olvasom »

Hirdetmény közigazgatási hatósági engedélyezési eljárásban hozott döntésről

2017.12.22

Az Országos Atomenergia Hivatal az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kérelme alapján indított, „MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 4. blokkjának tervezett üzemidőn túli üzemeltetési engedélykérelme” tárgyú közigazgatási hatósági engedélyezési eljárásban döntést hozott. Az érvényes jogszabályok szerint erről értesíteni kell minden ismert ügyfelelet. Az ügyfelek számára tekintettel, az OAH hirdetmény útján értesíti az érintetteket. A hirdetmény elérhető Paks város Önkormányzatának hirdetőtábláján, az OAH honlapján (www.oah.hu), valamint a közigazgatási hirdetmények oldalán (http://hirdetmeny.magyarorszag.hu).

Tovább olvasom »

A Paks II. Atomerőmű Zrt. visszavonta egyes felvonulási épületek építésére szóló engedélykérelmét

2017.12.21

Az OAH egyik kiemelt feladata, hogy szakmai információkkal, útmutatókkal, átlátható szabályozással és döntési mechanizmussal megfelelő működési környezetet teremtsen az engedélyesek számára, ennek szellemében a hivatal és a Paks II. Zrt. szakemberei között folyamatos az egyeztetés. Az Országos Atomenergia Hivatal folyamatosan készül az új blokkokhoz kötődő engedélykérelmek befogadására, amely szakmailag és a törvényben meghatározott eljárási idők miatt is jelentős feladat a hivatal számára.

Tovább olvasom »

Az OAH felülvizsgálta a Fukushima tanulságait feldolgozó Nemzeti Akciótervet

2017.12.21

2011-ben, a fukushimai baleset nyomán, Magyarországon is sor került a Paksi Atomerőmű ellenálló képességének felülvizsgálatára, az ún. stressz-tesztre. Az eredmények alapján elhatározott jobbító intézkedések egységes keretben, a Nemzeti Akciótervben jelentek meg, amelyet az OAH a honlapján nyilvánosságra hozott. Az OAH az akciótervet az elmúlt években többször is (2013-ban, 2015-ben és 2016-ban) felülvizsgálta az EU felkérésére, illetve a Nukleáris Biztonsági Egyezmény okán. A teljesítéséhez közeledve az EU elvárásainak is megfelelve az OAH 2017 végén ismét elvégezte a terv áttekintését.

Tovább olvasom »

Ruténium-ügy: az EU az ENSREG-et kérte fel

2017.12.21

December 13-án az Európai Bizottság nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoportja tájékoztatást adott a ruténium-üggyel kapcsolatban eddig tett uniós lépésekről, illetve felkérte az Európai Nukleáris Biztonsági Hatóságok Csoportját (ENSREG), hogy foglalkozzon az üggyel. Az ENSREG december 20-i ülésén tárgyalta meg az ügyet. Ahogy azt korábban már jeleztük, az elvégzett számítások alapján a szennyezés forrása az Ural vidékére tehető. A kibocsátás tényleges forrása és helye nem ismert, azonban az megállapítható, hogy nagy valószínűséggel nem nukleáris létesítményből származik. Az egészségre és a környezetre ártalmatlan szennyezés forrása, műszaki jellemzői, okai nem ismertek, ezért a megfelelő következtetéseket nem lehet levonni, a tapasztalatokat nem lehet hasznosítani. Az ENSREG levélben szándékozik felvenni a kapcsolatot az illetékes orosz szervekkel, további információt kérve.

Tovább olvasom »

Közmeghallgatás Kisnémediben

2017.12.20

Az Országos Atomenergia Hivatal 2017. december 14-én közmeghallgatást tartott a Kisnémedi Művelődési Házban „a püspökszilágyi RHFT kijelölt biztonsági övezetének felülvizsgálata” tárgyú hatósági eljáráshoz kapcsolódóan.

Tovább olvasom »

Az OAH benyújtotta a magyar Nemzeti Jelentést az EU tematikus szakértői felülvizsgálatához

2017.12.19

Az EU Nukleáris Biztonsági Irányelve (2014/87/EURATOM (NSD)) szerint hatévente tematikus szakértői felülvizsgálatot kell végrehajtani minden, nukleáris létesítményeket üzemeltető tagállamban. Az első ilyen felülvizsgálatra 2017-ben került sor. A felülvizsgálat során a tagállamoknak először nemzeti értékelést kell készíteniük az adott témakörben, amelyet közzé kell tenniük angolul is. A tagállamok felülvizsgálják egymás jelentéseit, továbbá a jelentésekhez bárki tehet észrevételeket és tehet fel kérdéseket. Az EU szakértőket is felkért a jelentések vizsgálatára. A felülvizsgálat eredményeit 2018 tavaszán egy konferencia keretében mutatják be a tagállamok és a felkért szakértők, majd ezekről összegző jelentés készül.

Tovább olvasom »

Pénzügyi- számviteli ügyintézőt keres az OAH

2017.12.18

Az új munkatárs feladata lesz többek között a beérkezett számlák rögzítése, átutalások elkészítése, a Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás, valamint a főkönyvi könyvelés. Jelentkezési határidő 2018. január 20. A jelentkezési dokumentumokat az Országos Atomenergia Hivatalnak címezve, elektronikus formában az allas@haea.gov.hu címre kérjük benyújtani.

Tovább olvasom »

Új munkatársat keres az OAH a programozható rendszerek védelmi területére

2017.12.18

A felügyelői munkakörben foglalkoztatott munkatárs feladatai közé tartozik majd a nukleáris létesítmények, nukleáris és más radioaktív anyagokat használó egyéb létesítmények programozható rendszerei védelmi intézkedéseinek engedélyezése, ellenőrzése és felügyelete, valamint a hivatal információbiztonságának ellenőrzése és felügyelete.

Tovább olvasom »