ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Esemény a Nitrogénművek Zrt. telephelyén

2022.05.09
Esemény Esemény

Egy sugárforrás nyitottá vált korrózió, vagy egyéb mechanikus jellegű sérülés következtében. A szükséges védelmi intézkedéseket megtették, a munkavállalók, a lakosság és a környezet nem volt veszélyben.


2022. április 21-én a Nitrogénművek Zrt. karbamidüzemében, normál üzemmenet során a karbamidgyártó szintézisreaktor érzékelői abnormális értékeket mutattak. A technológiai folyamatot leállították és megkezdték a hiba forrásának feltárását. A szintmérő berendezés ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a sugárforrást tartó lezárt cső alja átlyukadt és a tartályban lévő forró, nagy nyomású karbamidoldat elárasztotta a sugárforrást tartó csövet. A sugárforrás az átlyukadt csövön keresztül feltételezhetően kicsúszott, a mérési eredmények alapján pedig megsérült és nyitottá vált. A 2019 augusztusa óta használt sugárforrás összesen 2960 MBq aktivitású Co-60 izotópot tartalmaz.

A szintézisreaktor alján megtalálható csővezetéken keresztül egy hulladéktároló tartályba töltötték a karbamidoldatot. A hulladéktárolóból vett minta kis mennyiségű, de jól kimutatható Co-60 aktivitást mutatott, ami azt jelenti, hogy a sérült forrásból távozó izotóp a szintézisreaktorban megtalálható folyadékot is elszennyezte. Az üzem leállítását megelőző időszakban termelt karbamidból vett minta vizsgálata során nem volt kimutatható mennyiségű Co-60 a mintában.

A sérült sugárforrás, illetve a szennyezett hulladékot tartalmazó tartály fizikai védelme megoldott.

Az esemény az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint rendkívüli eseménynek számít, így az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni ellenőrzést tartott és azonnal megkezdte a rendelkezésre álló adatok értékelését, figyelembe véve a Nemzetközi Nukleáris és Radiológiai Eseményskála (INES) alapján történő minősítések szempontjait is.

Az esemény során radioaktív anyag környezetbe jutásának a lehetősége nem állt fent, a munkavállalók, a lakosság és a környezet nem volt veszélyben. Figyelembe véve, hogy az esemény során a biztonságot szavatoló megoldások sérültek, az OAH az eseményt, annak biztonsági jelentőségét szem előtt tartva, előzetesen INES 1 szintre minősítette. Az OAH a végleges minősítésről és a kivizsgálás eredményéről a jogszabályoknak megfelelően tájékoztatást ad.Facebook megosztás