ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

HERCA ülés az OAH-ban

2022.06.07
HERCA-ülés HERCA-ülés

Az Országos Atomenergia Hivatal szervezésében – részben személyes jelenléttel, részben online csatlakozással – 2022. május 19-20. között rendezték meg az Európai Sugárvédelmi Hatóságok Vezetőinek Találkozója (HERCA) 29. vezetői ülését.


A HERCA önkéntességen alapuló szerveződés, amely magába tömöríti mindazokat a sugárvédelmi hatóságokat, amelyek az Európai Unió egyes tagországaiban működnek (ezek a hatóságok felügyelik pl. a kórházi röntgengépek üzemeltetését). Célja, hogy az 59/2013 Euratom – irányelvet alapul véve közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket azonosítson be és gyakorlati megoldásokat dolgozzon ki a nemzeti szabályozások harmonizációja céljából.

A tapasztalatok cseréjére alkalmas platformként támogatja a szakhatóságokat, illetve a tevékenységével, időszaki és állandó munkacsoportjaival elősegíti azok munkáját és állásfoglalásokat ad ki, ezzel hozzájárulva, hogy a biztonsági kultúra, valamint a betegellátás színvonala fejlődjön.

A HERCA jelenleg 6 munkacsoporton keresztül látja el a tevékenységét: orvosi, ipari, állatorvosi, oktatási, természetes sugárforrások és a baleset-elhárítási munkacsoport.

Az ülésen Rétfalvi Eszter az OAH felügyeleti igazgatója, és Sáfrány Géza a Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztályának vezetője mutatta be a magyar hatóságok sugárvédelmi feladatait. Előadást tartott még többek között Michael Hübel az Európai Bizottságtól és Jasminka Joksic a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségtől.

A részt vevők a két nap alatt meghallgatták és elfogadták a HERCA munkacsoportjainak beszámolóit, amelyekben összefoglalták az elmúlt időszakban végzett munkájukat és az elért eredményeket.

A legfontosabb téma az orosz-ukrán háború kapcsán a baleset-elhárítási munkacsoport által 2022. márciusában az „Ukrajnai konfliktus támogatására” létrehozott csoport munkájának megvitatása volt. A nyolc érintett ország és az Európai Bizottság képviselőjének részévételével megalakult csoport egy Ukrajnában bekövetkező potenciális nukleáris baleset esetére gyűjti össze a rendelkezésre álló releváns dokumentumokat, beleértve az óvintézkedések határmenti harmonizációját célzó, úgynevezett „HERCA-WENRA Approach” (WENRA: Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetsége) dokumentumait.

A következő ülésre 2022. őszén Görögországban kerül sor.Facebook megosztás