ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Az OAH öt munkatársa kapott főigazgatói elismerést

2019.12.19
Főigazgatói elismerés Főigazgatói elismerés

Fichtinger Gyula főigazgató idén az OAH öt munkatársát részesítette főigazgatói dicséretben, elismerve többéves szakmai munkájukat és a 2019-as évben nyújtott kiemelt teljesítményüket. Szintén öt kolléga kapott jubileumi jutalmat.


Abraseva Karina feladatait immár 10 éve pontosan, lelkiismeretesen, példamutatóan látja el. Munkája az OAH szinte minden területére kihat, precizitásáról, megbízhatóságáról a társintézmények is elismerően beszélnek. Abraseva Karina az OAH működésének, adminisztratív támogatásának egyik alappillére. A Központi Iratkezelési Szakcsoport munkatársaként ellátott feladatai közül a hivatali kézbesítések, beszerzések mellett külön kiemelendő az OAH könyvtár hatékony működtetése, mely rendszerezésében és a katalógus naprakészen tartásában - a késedelmek behajtásában- központi szerepet vállal. Lendületével és szerénységével kivívta munkatársai elismerését, segítő- és problémamegoldó készsége miatt bátran fordulnak hozzá.

Bárányné Vizi Ágnes 2014 júniusa óta dolgozik az Országos Atomenergia Hivatalban, mint NAÜ- koordinátor. Feladatait lelkiismeretesen, minden részletre odafigyelve látja el. Együttműködő, kitűnő kollegiális kapcsolatokat ápol és mindig a hivatal érdekeit szem előtt tartva jár el. Betartja a határidőket, felhívja a munkatársak figyelmét elmaradásokra és határidőre elvégzendő feladatokra is. A 2015 óta, a megkétszereződött OAH állomány mellett is egyedül látja el a NAÜ koordinációs feladatokat, mind az OAH munkatársai, mind a háttér intézmények munkatársai részére.  Hazánk nemzetközi kötelezettségeinek teljesítéséhez is hozzájárul, mivel feladatai közé tartozik a Nukleáris Biztonsági Egyezmény keretében készített jelentés összeállítása, koordinálása, valamint angol nyelvű lektorálása, amely rendkívüli precizitást és odafigyelést igényel. Mindemellett egyre több feladatot lát el a kétoldalú nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában is. Kollegák hirtelen helyettesítése esetén mindig készséggel, soron kívül helyt áll, munkája során igénye van a fejlődésre, új tudás megszerzésére.

Kókai Ágnes 2011 őszén pályakezdőként felvételizett az OAH-ban működő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (KNPA) Kezelő Szakirodába koordinátornak, ahol az volt a feladata, hogy véleményezze a KNPA keretéből megvalósuló, a magyarországi radioaktív hulladékok kezelésével és a kiégett fűtőelemek tárolásával kapcsolatos szerződéstervezeteket, illetve ezek módosításait és teljesítési dokumentumait a KNPA-ból finanszírozott tevékenységek – felügyelő miniszter által jóváhagyott – éves munkaprogramja alapján, valamint nyomon kövesse a projektek megvalósítását. Szorgalma, teherbírása és alapossága egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy egyre több és önálló munkát igénylő feladatot kapjon. Nem egész 3 évvel munkába állása után a Szakiroda akkori vezetőjének segítségével már egymaga dolgozott azon, hogy a szokásos alapkezelői tevékenységek mellett, 2013 végén előkészítse az évzárást és biztosítsa a minisztérium felé a KNPA kezelésével kapcsolatos feladatok átadás-átvételi folyamatának problémamentes megvalósítását. Eközben a KNPA kezelése terén és az akkor már 15 éve működő KNPA Kezelő Szakiroda dokumentumait tekintve pótolhatatlan tapasztalatokat és ismereteket szerzett. Nélkülözhetetlensége miatt, ezután közel másfél évig a minisztériumban segítette a KNPA kezelésével kapcsolatos munkát, majd 2015 márciusában tért vissza az OAH-ba, immár a radioaktívhulladék-tárolók hatósági felügyeleti munkájába bekapcsolódva. A jogszabályok pontos ismerete, az eljárások következetes betartása és betartatása egyaránt jellemzi kimagaslóan lelkiismeretes nukleáris biztonsági felügyelői munkáját.  Az átláthatóságot biztosító és a lakosság tájékoztatására irányuló, jogszabályok által előírt kötelezettségekkel – a közmeghallgatások és az eljárásokat bemutató közérdekű összefoglalók tekintetében – hivatali szinten is kiemelkedő munkát végez. Tapasztalatai és segítőkészsége miatt mindenki bátran fordul hozzá tanácsért, az OAH felügyelői képzéseinek keretében is rendszeresen tart előadásokat, továbbképzéseket hogy közkincsé tegye az engedélyeztetéssel kapcsolatos tudását, tapasztalatait.

Vinczéné Szabó Mária 2010 óta dolgozik a Hivatal Gazdasági és Humánpolitikai Főosztályán. Feladatai közé tartozik többek között a hivatali gépkocsikkal kapcsolatos ügyintézés, valamint a Főosztály titkársági munkájának segítése. A rá bízott feladatokat pontosan, nagy odafigyeléssel látja el. Jó kapcsolatot ápol a társfőosztályokkal, a külső partnerekkel. Gyors és azonnal reagál a váratlan helyzetekre. Aktívan segíti a főosztályvezető napi munkáját.

Fejszés Nóra 2009 óta dolgozik az Országos Atomenergia Hivatalnál. Az OAH-nál feladata többek közt az engedélyezések és ellenőrzések támogatása, az ügyintézési határidők, hatósági engedélyek folyamatos nyomon követése és dokumentálása. Precíz és alapos munkavégzése és szervező készsége, továbbá az általa naprakészen vezetett nyilvántartások képezik alapját a nukleáris biztonság felügyeletében a felügyelői tevékenységnek.

Jubileumi jutalomban részesült Czelba Ferenc, Tóth Gábor, Zagyi Judit, Sarkadi Margit, valamint Machula Gábor Tibor.Gratulálunk az elismerésekhez!Facebook megosztás