ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartása

Tájékoztató az ügyfelek részére a jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásáról, valamint az akkreditálás során érvényesítendő követelményekről szóló 1/2024. (IV. 8.) OAH rendelet szerinti nyilvántartásba vételről vagy a nyilvántartás meghosszabbításáról

Irányadó jogszabályok

Általános tájékoztató
A nukleáris létesítmény engedélyesének az 1/2022. OAH r.-ben meghatározott esetekben az Atv. 16/D. § szerint nyilvántartásba vett, jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezetet (továbbiakban: FESZ) kell alkalmaznia. A nukleáris létesítmény engedélyese a kötelező eseteken túl is alkalmazhat FESZ-t megfelelőség igazolási tevékenységre. A FESZ-ek nyilvántartását az Országos Atomenergia Hivatal (továbbiakban: OAH) végzi.

Tevékenység végzésének feltétele
Az Atv. 16/D. § (1) bekezdése alapján az 1/2022. OAH r.-ben meghatározott ellenőrzéseket az a szervezet végezhet, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

  1. a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerint akkreditált, vagy – külföldi akkreditált szervezet esetén – elismert, nukleáris területen az MSZ EN ISO/IEC 17020 szabvány „A” típusú függetlenségre vonatkozó akkreditált státusszal rendelkezik, és

  2. az OAH e célból, az 1/2024. OAH r. alapján létrehozott nyilvántartásában szerepel.

Akkreditálás
Az akkreditálást, vagy külföldi akkreditált szervezet elismerését a Nemzeti Akkreditáló Hatóság végzi a NAK tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben rögzített szabályoknak megfelelően. Az akkreditálási vagy elismerési eljárásokban az OAH szakértői is részt vesznek.
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság az 1/2024. OAH r. 1. melléklet szerinti követelményeknek való megfelelést az akkreditálási kérelemmel érintett nukleáris terület vonatkozásában, az ellenőrző szervezetekre vonatkozó MSZ EN ISO/IEC 17020 szabvány „A” típusú függetlenségre való akkreditálási eljárás értékelési szakaszában vizsgálja.
Az akkreditálás, vagy elismerés folyamatáról bővebb információ a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján olvasható.

Nyilvántartásba vétel folyamata
Az egyes eljárások tekintetében az OAH az ügyfeleivel elektronikus úton tart kapcsolatot az erre a célra kialakított „atomenergia hatósági eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren” (a továbbiakban: ATDR) keresztül. AZ ATDR rendszer regisztrációt követően használható, amelyről részletes tájékoztató az OAH honlapján az E-ügyintézés menüpont alatt olvasható.

A nyilvántartásba vételi eljárás minden esetben kérelemre indul, amelyet az ATDR rendszeren keresztül kell benyújtani elektronikus formában. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

  1. Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartás meghosszabbítása iránti kérelem formanyomtatvány [letölthető itt] maradéktalanul kitöltve,

  2. Amennyiben elérhető, az akkreditált szervezet által végezni kívánt ellenőrzési tevékenységre vonatkozó belső szabályzatok vagy eljárásrendek másolata,

  3. Jogszabály ismeretről szóló nyilatkozat [letölthető itt] maradéktalanul kitöltve,

  4. Alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozat [letölthető itt] maradéktalanul kitöltve,

  5. Képességekre vonatkozó igazolás formanyomtatvány [letölthető itt] maradéktalanul kitöltve,

  6. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot.

A kérelmet és mellékleteit PDF fájlformátumban, cégszerűen aláírva (elektronikus aláírással ellátva) kell benyújtani!
A nyilvántartásba vételért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a 11/2022. OAH r. mellékletei tartalmazzák. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének lehetséges módjairól itt olvasható bővebb információ.

A kérelem alapján közigazgatási eljárás indul, amelyre az Ákr. és az Atv. eljárási szabályai vonatkoznak. Az ügyintézési határidő 60 nap. Amennyiben a kérelem hiánytalan, és a kérelmező megfelel a nyilvántartásba vétel jogszabályi követelményeinek, akkor az OAH nyilvántartásba veszi a kérelmező szervezetet. A nyilvántartásba vétel hatálya a nyilvántartásba vételtől számított legfeljebb öt évig tart.

Az Atv. 16/D. § (7) értelmében az OAH a jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezetek jegyzékét a honlapján közzétesz, amely ezen a linken érhető el. A jegyzék tartalmazza a jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet megnevezését, nyilvántartási számát, a nyilvántartásba vétel alapján végezhető tevékenységét és a nyilvántartásba vétel időbeli hatályát. Az OAH a jegyzék tartalmában bekövetkezett változást a honlapján haladéktalanul közzéteszi.

A jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet – a nyilvántartása érvényességének lejárata előtt legalább 90 nappal – kérelmezheti az OAH-nál a nyilvántartása meghosszabbítását. A nyilvántartás meghosszabbítására irányuló kérelemnek ugyanazt kell tartalmazni, mint a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek, azzal, hogy ha a nyilvántartásba vett adatokban és feltételekben változás nem történt, a nyilvántartás meghosszabbítására irányuló kérelemben elegendő erre a tényre utalni. A nyilvántartás meghosszabbítására irányuló eljárás is igazgatási szolgáltatási díjköteles, amelynek mértékét a 11/2022. OAH r. mellékletei rögzítik.

Nyilvántartás felfüggesztése, törlése
Összhangban az Atv. 16/E. §-al az OAH a jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartását

  • az 1/2024. OAH r. 8. §-ban rögzített esetekben és feltételekkel felfüggeszti, vagy
  • az 1/2024. OAH r. 9. §-ban rögzített esetekben és feltételekkel töröli.

Adatkezelési tájékoztató
Az OAH általános Adatvédelmi tájékoztatója elérhető ezen a linken.
Emellett az OAH a jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezetek nyilvántartása kapcsán az Atv. 16/D. §-ban rögzített előírások szerint kezel adatot.