ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Hatályos útmutatók

Útmutató jelzetmagyarázat

A Üzemelő atomerőműre vonatkozó útmutatók
F Kiégett fűtőelem tárolóra vonatkozó útmutatók
K Kutatóreaktorokra vonatkozó útmutatók
N Új atomerőműre vonatkozó útmutatók


NBSZ 1. kötet: Nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági hatósági eljárásai

jelzet
cím
verziószám
1.1
Nukleáris létesítmények telephely-engedélyezése
1
N1.2
Új atomerőművi blokk létesítési engedélyezési dokumentációjának tartalmi és formai követelményei
1
A1.5
Atomerőművi műszaki átalakítások felügyelete
4
N1.7
Új atomerőművi gépészeti rendszerelemek gyártásának és beszerzésének engedélyezési dokumentációja
4
N1.8
Új atomerőművi rendszerek szerelésének engedélyezési dokumentációja
2
N1.11
Az új atomerőművi blokkok építményeinek építési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmi és formai követelményei
1
AKFN1.11
A Nukleáris Biztonsági Szabályzat szerinti nukleáris építmények építési, bontási, átalakítási engedélyezési tervdokumentációjának tartalmi és formai követelményei
1
AKFN1.11 1. melléklet
AKFN1.11. 1.sz. melléklet: A főbb vonatkozó nemzeti szabványok
AKF1.12
Nukleáris létesítmények építményei használatbavételének engedélyezési dokumentációja
1
N1.12
Munkatér-határolás, talajszilárdítás és talajkiemelés engedélyezési dokumentációjának tartalmi és formai követelményei
1
A1.24
Atomerőmű rendszeres jelentései
5
K1.24
Kutatóreaktorok rendszeres jelentései
1
1.25
Atomerőmű eseti jelentései
4
K1.25
Kutatóreaktorok eseti jelentései
1
1.28
A tervezett üzemidőn túli üzemeltetés hatósági eljárásai
2
AKF1.32
Hatósági jogosítvány megszerzése a nukleáris létesítményekben
2
AF1.34
Ajánlás atomerőmű és kiégett üzemanyag átmeneti tároló leszerelési tervdokumentumainak kidolgozásához
2
F1.39
Útmutató a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója 2017. évi Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatához
1
A1.39
Atomerőmű Időszakos Biztonsági Jelentése
2
AKFN1.43
Nukleáris létesítmények hatósági ellenőrzése
2
AKFT1.48
Az INES minősítés elvégzésének módszertana nukleáris és radiológiai események esetén
1
1.51
Útmutató a BME NTI Oktatóreaktor időszakos biztonsági felülvizsgálatának végrehajtásához
1
K1.51
A Budapesti Kutatóreaktor időszakos biztonsági felülvizsgálatának végrehajtása
1
1.52
Kiégettüzemanyag-tárolók rendszeres jelentései
2
F1.53
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának eseti jelentései
3
A1.54
A szervezet és az irányítási rendszer átalakítása atomerőműben
2
A1.55
Hatósági felügyelet szempontjából megkülönböztetett atomerőművi dokumentumok (HMD) módosítása
1
AKN1.56
Nukleáris létesítményekben üzemelő felvonók építéshatósági és -felügyeleti eljárása
1
K1.57
Útmutató a kutatóreaktorok Végleges Biztonsági Jelentésének tartalmi és formai követelményeihez
1

NBSZ 2. kötet: Nukleáris létesítmények irányítási rendszerei

AFN 2.16
Atomerőművek és Kiégett Fűtőelem-tárolók irányítási rendszerei
1
K 2.17
Kutatóreaktorok irányítási rendszerei
2
AKFN 2.18
A biztonsági kultúra felmérése és az eredmények hasznosítása nukleáris létesítményeknél
2
AKFN 2.19
Hamisított és csalárd termékek kezelése
1

NBSZ 3. kötet: Üzemelő atomerőművek tervezési követelményei

3.1
Atomerőművi rendszerek és rendszerelemek biztonsági osztályba sorolásának alapelvei
3
3.3
Üzemelő nyomástartó berendezések szilárdsági számítási normái
3
3.4
Üzemelő atomerőművek nyomástartó berendezéseinek és csővezetékeinek tervezése
3
3.6
Atomerőművi üzemanyag tervezése
4
3.10
Atomerőművi átalakítások biztonsági hatásának elemzése üzemelő atomerőművekben
2
A3.11
Atomerőművi valószínűségi biztonsági elemzések
4
3.13
Az öregedési folyamatok figyelembevétele a tervezés során
3
A3.15
Berendezések környezeti minősítésének tervezési szempontjai az üzemelő atomerőművekben
4
3.18
A VVER-440/213 reaktortartály ridegtöréssel szembeni biztonságának értékelése normál üzem, szilárdsági nyomáspróba, nyomás alatti hőütés (PTS) és nem várt üzemi események esetén
4
3.25
Üzemelő nyomástartó berendezések szilárdsági felülvizsgálata
3
A3.29
Üzemelő atomerőművi nukleáris környezetben lévő beton- és vasbeton szerkezetek
2
A3.30
Atomerőművi nukleáris környezetben lévő acélszerkezetek
1
3.31
Nukleáris környezetben alkalmazott speciális felületkezelések
1
A3.32
Determinisztikus biztonsági elemzések üzemelő atomerőművekben
2
A3.33
Üzemelő atomerőmű villamos rendszereinek és rendszerelemeinek tervezése
1

NBSZ 3.a kötet: Új atomerőművi blokkok tervezési követelményei

N3a.1
Új atomerőművi rendszerek és rendszerelemek biztonsági osztályba sorolásának alapelvei
1
N3a.2
Új atomerőmű üzemeltetési feltételei és korlátai
1
N3a.4
Új atomerőmű nyomástartó berendezéseinek és csővezetékeinek tervezése
1
N3a.5
Új atomerőmű villamos rendszereinek tervezése
1
N3a.6
Új atomerőművi üzemanyag tervezése
2
N3a.11
Új atomerőműre vonatkozó valószínűségi alapú biztonsági elemzések
2
N3a.12
Általános tervezési elvek új atomerőművek és rendszereinek tervezéséhez
1
N3a.13
Új atomerőmű öregedés- és élettartam kezelés tervezése
1
N3a.15
A nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerelemek környezetállósági minősítésének módszere és folyamata az új atomerőművek tervezése során
2
N3a.18
Új reaktortartályok és primerköri berendezések ridegtöréssel szembeni biztonságának értékelése
1
N3a.29
Új atomerőművi nukleáris környezetben lévő beton- és vasbetonszerkezetek
1
N3a.32
Új atomerőműre vonatkozó determinisztikus biztonsági elemzések
2
N3a.33
Súlyos balesetek determinisztikus alapú biztonsági elemzései
2
N3a.34
Új atomerőművek biztonsági jelentései
3
N3a.35
Új atomerőmű tervezése során alkalmazandó általános gépészeti ajánlások
2
N3a.36
Új atomerőmű irányítástechnikai rendszerének tervezése
2
N3a.37
Új atomerőmű blokk- és tartalékvezénylőjének tervezése
2
N3a.38
Új atomerőmű sajátos, nukleáris építményeinek és építményszerkezeteinek tervezése
1
N3a.39
Új atomerőmű konténmentjének építészeti tervezése
1
N3a.40
Új atomerőmű segéd és támogató rendszereinek tervezése
2
N3a.41
Új atomerőmű tervezése során alkalmazandó primerköri gépészeti ajánlások
2
N3a.42
Új atomerőmű tervezésének vegyészeti kérdései
2
N3a.43
Új atomerőműben használható felületkezelési és dekontamináló technológiák tervezése
1
N3a.45
Csővezetékek törés előtti szivárgáselemzése módszertanának alkalmazása
1
N3a.46
Új atomerőművek biztonságának ellenőrzése eltérő számítási módszerekkel független elemzések alapján
1
N3a.49
Új atomerőmű gépészeti prototípus-berendezéseinek kezelése
1
N3a.50
Új reaktortartályok állapotfelügyelete
1

NBSZ 4. kötet: Atomerőművek üzemeltetése

4.2
Üzemeltetési feltételek és korlátok üzemelő blokk esetén
3
A4.8
Atomerőművek nyomástartó berendezéseinek és csővezetékeinek üzemeltetése és ellenőrzése
4
A4.9
A nukleáris üzemanyag és a reaktor aktív zónájának kezelése az atomerőműben
4
N4.9
A nukleáris üzemanyag és a reaktor aktív zónájának kezelése az atomerőműben
1
AF4.10
Atomerőművek és a kiégett üzemanyag átmeneti tárolására szolgáló létesítmény berendezéseinek hegesztése
1
4.12
Öregedési folyamatok figyelembevétele az atomerőművek üzemeltetése során
3
4.13
Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben
3
4.14
A tervezett üzemidőn túli üzemeltetés engedélykérelmének előkészítéséhez az üzemeltető által végrehajtandó tevékenységek
2
AKF4.17
Üzemelő nukleáris létesítmények nukleáris veszélyhelyzetre való felkészülése és baleset-elhárítási tevékenysége
1
4.22
Szabványok kezelése üzemelő erőmű esetén az OAH eljárásaiban
2
AKFN4.23
Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat tartalma nukleáris létesítmények esetében
1
A4.24
Üzemelő atomerőmű nyomástartó berendezéseinek és csővezetékeinek anyagvizsgálata
2
A4.25
Atomerőművi rendszerelemek karbantartása hatékonyságának monitorozása
1

NBSZ 5. kötet: Kutatóreaktorok tervezése és üzemeltetése

5.1.42
Átalakítások felügyelete az oktató- és kutatóreaktorokban
1
K5.32
Determinisztikus biztonsági elemzések kutatóreaktorokban
1

NBSZ 7. kötet: Nukleáris létesítmények telephelyének vizsgálata és értékelése

7.1
Nukleáris létesítmények telephely- vizsgálatának és -értékelésének módszertana
1

NBSZ 9. kötet: Új nukleáris létesítmény tervezési és létesítési időszakára vonatkozó követelmények

N9.2
Új atomerőmű tervezésének minőségirányítási rendszere
2
N9.3
A szabványok használatának szabályai új atomerőmű létesítése során
2
N9.4
Új atomerőmű nyomástartó berendezéseinek hegesztése
1
N9.5
Új atomerőmű nyomástartó edényeinek és csővezetékeinek anyagvizsgálata
3
N9.8
Engedélyestől független, jogszabály szerint feljogosított ellenőrző szervezetek új nukleáris létesítmények esetén
1