ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

CERTA

CERTA
A CERTA Veszélyhelyzeti Intézkedési, Gyakorló és Elemző Központ (Centre for Emergency Response, Training and Analysis) ad helyet az OAH BESZ csoportjainak. A CERTA csak nukleáris vagy radiológiai veszélyhelyzetben, illetve gyakorlatok esetén működik, és kizárólag a baleset-elhárítási feladatok ellátására és gyakorlására szolgál. A központ nukleáris vagy radiológiai veszélyhelyzetek esetén az OAH felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges szoftver és hardver eszközökkel van ellátva. Az OAH BESZ felépítése és működése a folyamatosan karbantartott minőségügyi dokumentumokban rögzített. A nukleáris és radiológiai szakembereket az elemzések elvégzésében különféle számítógépes szoftverek és segédletek segítik.

Ezeken kívül adatbázisok (pl. EPRIMS – Emergency Preparedness and Response Information Management System, TroubleBase (üzemzavari helyzetek jellemzőinek gyűjteménye), erőművi sémagyűjtemény) és előzőleg lefutatott elemzések eredményei is rendelkezésre állnak.

A központot fejlett számítástechnikai és hírközlési eszközökkel szerelték fel.


Elemző eszközök

Az OAH BESZ radiológiai és nukleáris szakértői a munkájukat különféle számítógépes elemző szoftverek segítségével végzik. Ezen eszközök között a legfontosabbak az erőmű állapotának értékelését megkönnyítő CERTA VITA rendszer és a forrástag meghatározására szolgáló InterRAS program. További gyorselemző szoftverek a környezeti radiológiai mérőállomások által mért adatok megjelenítését végző AMARView, illetve a környezet radiológiai következményeinek becslését végző SINAC szoftver.

A nukleáris helyzet értékelése

A blokkokkal on-line adatkapcsolatot tartó CERTA VITA rendszer (fejlesztette az Energiatudományi Kutatóközpont) a blokkok és opcionálisan a szimulátor (a baleset-elhárítási gyakorlatok baleseti forgatókönyve a szimulátoron fut) előre kiválasztott 500-600 adatát jeleníti meg és teszi értékelhetővé tíz másodperces frissítési periódussal. A CERTA VITA rendszerben a mért és számított adatok négyféle megközelítéssel jeleníthetők meg. A biztonsági paraméter képernyőn a biztonságra és a blokkok állapotára legjelentősebb hatású paraméterek jelennek meg. Az általunk kiválasztott bármely paramétert trenden ábrázolhatjuk. A p-T (nyomás-hőmérséklet) diagramon a primerkör hideg- és melegági munkapontja helyzetének időbeli változását követhetjük. Az adatokat több mint 30 erőművi sémán is megjeleníthetjük.A Nukleáris Csoport az on-line adatkapcsolat mellett az erőmű írásos jelentéseit is megkapja, és egy a telephelyi veszélyhelyzeti központba (MVM PA Zrt. Védett Vezetési Pont) delegált megfigyelővel telefonon kapcsolatot tart az esetleges kérdések tisztázása céljából.

A forrástag egy radioaktív kibocsátással járó baleset esetén az alábbi információkat tartalmazza:
  • a kibocsátott radioaktív anyag izotóp-összetétele,
  • a kibocsátott izotópok aktivitása,
  • a kibocsátás kezdő időpontja,
  • a kibocsátás időtartama,
  • a kibocsátás effektív magassága.

A forrástagot a környezeti következmények értékelésére elvégzett számításokhoz izotóp-specifikusan kell megadni. Az eredmények értelmezhetőségét azonban a főbb izotóp- csoportonként való összegzés megkönnyíti. A Nukleáris Csoportot segíti az ún. Módszertani Segédlet, mely előzetes számításokat tartalmaz különböző baleseti szituációkra. A segédlet alapján a Nukleáris Csoport forrástag-becslést adhat olyan esetben, amikor csak kevés információval rendelkezik az atomerőmű állapotáról. A Nukleáris Csoport a forrástag meghatározására a US NRC által kifejlesztett és a NAÜ által adaptált InterRAS szoftvert használja. Az InterRAS kód előnye, hogy a lehetséges kibocsátás nagyon gyors becslését végzi el előre kiszámolt baleseti tranziensek eredményei alapján. Emiatt ezt a kódot a baleset első fázisaiban érdemes használni. Hátránya, hogy a jelentős kibocsátások előtt nem ad becslést a rendelkezésre álló időről. Az InterRAS a forrástagot nagy részletességgel adja meg, ezért eredménye használható a SINAC környezeti szimulátor inputjaként. A szoftver a környezeti dózisteljesítményeket is becsülni tudja.

A sugárzási helyzet értékelése

A Sugárvédelmi Csoport munkája során többek között az EK által fejlesztett, a környezeti következmények becslését végző SINAC szoftver, jelenleg második generációs verzióját használja. A SINAC számításaihoz a Nukleáris Csoport által készített forrástag és az Országos Meteorológiai Szolgálattól kapott 36 órás országos meteorológiai előrejelzés szükséges.


Az ország kb. 160 sugárzásmérő egysége által mért dózisteljesítmény-értékeket az AMARView szoftver jeleníti meg a központban. Az értékeléshez szükséges sugárzási értékeket a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nukleárisbaleseti Információs és Értékelő Központja (NBIÉK) juttatja el a CERTA központba.


Az OAH BESZ a forrástag adatokat a BM OKF-nek továbbítja, ahol a nemzetközi együttműködésben kifejlesztett RODOS szoftver Java alapú verzióját (JRODOS) használják a légköri terjedésszámítási célokra. A nagyobb megbízhatóság érdekében a KKB NVM elvégzi a RODOS eredmények összehasonlítását a SINAC-kal kapottakkal, és az összehasonlítás eredményei alapján óvintézkedési javaslatokat dolgoz ki a lakosság védelme érdekében.


A radioaktív anyagok légköri terjedésének modellezése mellett, a lakossági sugárterhelés becsléséhez szükséges a táplálékláncba kerülő sugárzó anyagok ismerete is. Erre a célra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ elődje, az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) által fejlesztett WRadFood program szolgál a központban.


Hírközlési eszközök, energiaellátás

A CERTA-ban dolgozó minden szakértőnek modern számítástechnikai eszközök állnak rendelkezésére. A központ működése során a munkatársak a dokumentumok kezelésével kapcsolatos feladatokat az OAH BESZ szervezetére és igényeire adaptált iratkezelő rendszerben végzik. Ez a rendszer irányítja a bejövő és kimenő faxok kezelését, az iktatást és az OAH BESZ-en belüli és kívüli e-mail forgalmat.

A központban a szükséges sokszorosítást az ott található nagy teljesítményű fénymásoló végzi. A nyomtatást három hálózati nyomtató segíti. A központ minden helyisége klimatizált, a biztonságot füstjelző rendszer garantálja, amelynek érzékelői az épületet őrző biztonsági szolgálatot riasztják. A szünetmentes energiaellátást UPS-ek biztosítják, a hálózat hosszabb kiesése esetén az irodaépület parkoló szintjére telepített dízelgenerátor táplál be a hálózatba.

Gyakorlatok

A baleset-elhárítási munka mellett a CERTA és az Oktató Központ a képzési és gyakorlatozási tevékenység helyszíne is. Itt folyik az OAH munkatársainak betanuló-, szinten tartó- és továbbképzése. Az OAH Baleset-elhárítási Szervezet állománya rendszeresen vesz részt gyakorlatokon. A gyakorlatok három típusát különböztetjük meg:
  • a riasztási gyakorlatokon a szervezet működőképességét ellenőrizzük, és a működésbelépéskor elvégzendő feladatokat gyakoroljuk,
  • a tematikus gyakorlatokon valamelyik kiválasztott csoport – a többi csoport működése nélkül – oldja meg a veszélyhelyzeti feladatait egy előkészített baleseti forgatókönyv alapján,
  • a teljes körű gyakorlatokon az OAH BESZ teljes állománya gyakorol.

Átlagosan havonta egy riasztási gyakorlatot tartunk, ezek során előre nem egyeztetett időpontban – akár munkaidőn kívül és szabadnapokon is – kap a CERTA Ügyeletes értesítést az OAH BESZ összehívására. Egyes riasztási gyakorlatok során a munkatársak éberségét ellenőrizzük és a bejövetelhez szükséges időt a kollégák megbecsülik, míg más esetekben valóban be is kell érkezni a kollégáknak a CERTA-ba.

A tematikus gyakorlatokon előre kiválasztott szakemberek gyakorolják az eljárásrendekben előírt feladatok teljesítését. A teljes körű hazai gyakorlatokon az OAH BESZ szervezetével közösen gyakorlatozik az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Balesetelhárítási Szervezete is. A tematikus és a teljes körű gyakorlatokon a feladatok és a feltételek megegyeznek egy lehetséges éles helyzetével. A baleseti forgatókönyvet a paksi szimulátoron futtatják, a CERTA VITA rendszer pedig megjeleníti az adatokat a CERTA központban. Az ilyen típusú gyakorlatokon az OAH BESZ az összes, esetleges valós helyzetben készítendő elemzést elvégzi és előírt jelentést is elkészíti.