ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Értékelés

A nukleáris létesítmények, a nukleáris anyagok, radioaktív sugárforrások és radioaktív hulladékok fizikai védelme szabályozási rendszerének hierarchiája a következő:

1. A fizikai védelem nemzetközileg elfogadott alapjait a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 8. törvényerejű rendelet és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott, és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről szóló a 2008. évi LXII. törvény jelenti.

2. A nemzetközi egyezményben vállaltak hazai alkalmazásának legfelső szintjét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (Atomtörvény) képviseli, a törvény tartalmazza a nukleáris védettség alapelveit és megteremti a fizikai védelem részletes szabályozásának kereteit.

3. A következő szintet az Atomtörvény 67. § q) és r) pontja alapján kiadott az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet alkotja (továbbiakban: 190/2011. Korm. rendelet).

A 190/2011. Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése rendelkezik azokról a tevékenységekről melyekhez hatósági engedély szükséges:
A 190/2011. Korm. rendelet rendelkezik továbbá a fizikai védelmi rendszerekkel kapcsolatos adatszolgáltatásról és jelentési rendszerről, az alábbiak szerint:
33. § (1) A kötelezett a detektálást követően azonnal, de legfeljebb két órán belül köteles jelenteni az OAH-nak és a rendőrségnek a nukleáris védettséggel összefüggő vagy a fizikai védelmi rendszert érintő bármilyen szabotázsra vagy jogtalan eltulajdonításra irányuló magatartást és tevékenységet.

(2) Az (1) bekezdés alapján bejelentett esemény körülményeit, valamint a fizikai védelmi rendszer működését a kötelezett köteles megvizsgálni, és a vizsgálat eredményéről, továbbá az esetleges javító intézkedésekről az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül jelentést benyújtani az OAH és a rendőrség részére.

(3) A nukleáris létesítmény, valamint átmeneti és végleges radioaktívhulladék-tároló engedélyese évente értékeli a fizikai védelem szervezeti és technikai alrendszerének működését az előző évre vonatkozóan, és az értékelést minden év január 31-ig benyújtja az OAH és a rendőrség részére.

(4) Az értékelés tartalmi követelményei a következők:

a) vezetési és szervezeti változások bemutatása;

b) technikai alrendszer átalakításainak ismertetése;

c) őrzésvédelmi kultúra helyzetének értékelése;

d) végrehajtott fizikai védelmi képzés és gyakorlatok értékelése;

e) jelentésköteles események összefoglaló értékelése;

f) elhatározott javítóintézkedések végrehajtásának állapota; továbbá

(5) Az OAH és a rendőrség a fizikai védelmi rendszer működőképességének és hatékonyágának ellenőrzése érdekében további adatszolgáltatást írhat elő a kötelezett számára.

Az engedélyezés valamint az adatszolgáltatás során birtokába jutott információkat az OAH értékeli. Az értékelés eredményeit is felhasználva kerül meghatározásra az ellenőrzési terv, illetve amennyiben ez indokolt eseti ellenőrzés lefolytatására kerül sor.