ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Engedélyezés

A nukleáris létesítmények, a nukleáris anyagok, radioaktív sugárforrások és radioaktív hulladékok fizikai védelme szabályozási rendszerének hierarchiája a következő:
1. A fizikai védelem nemzetközileg elfogadott alapjait a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 8. törvényerejű rendelet és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott, és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről szóló a 2008. évi LXII. törvény jelenti.
2. A nemzetközi egyezményben vállaltak hazai alkalmazásának legfelső szintjét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (Atomtörvény) képviseli, a törvény tartalmazza a nukleáris védettség alapelveit és megteremti a fizikai védelem részletes szabályozásának kereteit.
3. A következő szintet az atomtörvény 67. § q) és r) pontja alapján kiadott az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet alkotja (továbbiakban: Rendelet).
A Rendelet 32. § (1) bekezdése rendelkezik azokról a tevékenységekről melyekhez hatósági engedély szükséges:
a) a nukleáris létesítmény, a radioaktív hulladék átmeneti és végleges tárolója, a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék fizikai védelmi rendszerének – a fizikai védelmi terv szerinti – megvalósításához,

b) a nukleáris létesítmény, a radioaktív hulladék átmeneti és végleges tárolója, a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék fizikai védelmi rendszere engedélyének meghosszabbításához,

c) az A- B- és C-szintű nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék szállításához, valamint

d) az engedélyezett fizikai védelmi rendszer átalakításához, amennyiben az átalakításhoz szükséges a fizikai védelmi terv módosítása

Az engedélyezési eljárás illetékköteles, a 6000 forint illetéket a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételi számlájára kell utalni (10032000-01012107), a közleményrovatban fel kell tüntetni az ügy tárgyát. Az átutalási bizonylatot, illetve Illetékmentesség esetén az erről szóló nyilatkozat másolatát az engedélykérelem csatolmányaként kell benyújtani.