ATDR

SajatosEnaplo


Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kozadat.hu

Építésfelügyeleti hatósági tevékenység

3

Építésfelügyeleti hatósági tevékenység

Az OAH a nukleáris létesítménnyel és radioaktívhulladék-tárolóval összefüggő építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti hatósági tevékenysége keretében – illetékességi területén belül - az alábbi feladatokat látja el:

- Az engedélyes kezdeményezésére készenlétbe helyezi az OAH e-építési naplót,

- Az OAH e-építési napló készenlétét megszünteti

-        ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatályossága alatt nem nyitották meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezték,

-        ha az engedélyes az elkészült építményre végleges használatbavételi engedéllyel rendelkezik,

-        a használatbavételi engedélyhez előírt kikötés esetén, ha a teljesítésigazolás feltöltése megtörtént,

-        ha a használatbavételi engedély rendelkezik a hiányzó építési tevékenységek elvégzésének kötelezettségéről, akkor e tevékenységek befejezését követően.

Ellenőrzi:

- az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását,

- azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal,

- az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét,

- az építési napló vezetését és annak tartalmát,

- valamint az építési tevékenység folytatása során a biztonsági szabályzatoknak való megfelelést.

Az OAH nukleáris létesítménnyel és radioaktívhulladék-tárolóval összefüggő építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti hatósági ellenőrzéseit a 1/2022: (IV.29.) OAH rendeletben, a 9/2022. (XII.29.) OAH rendeletben, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint végzi.

A nukleáris létesítménnyel és radioaktívhulladék-tárolóval összefüggő építmények kivitelezése tekintetében az elektronikus építési napló (e-napló) vezetését az OAH e-napló alkalmazással kell teljesíteni, a naplónyitáshoz szükséges regisztrációt az OAH-nál kell kezdeményezni. Az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos előírásokat a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az OAH e-napló segédlet, valamint az e-napló alkalmazásitt érhető el.

A nukleáris létesítménnyel és radioaktívhulladék-tárolóval összefüggő építmények építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárási illetékei az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XV. fejezetében kerültek meghatározásra. Az eljárási illetékek befizetésének módjáról ide kattintva érhet el. további információkat.

Az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 7/2022. (IV.29.) OAH rendelethez kapcsolódó tájékoztatót és formanyomtatványokat ide kattintva érheti el.