ATDR

SajatosEnaplo


Hirdetmények

Nincs aktuális hirdetmény!


ÖSSZES HIRDETMÉNY
Részletes kereső

Magyarorszag.hu

Kormany.hu

Kozadat.hu

Export-import engedélyezés és ellenőrzés

A Magyarország és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalmazásáról Bécsben 1972. március 6-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1972. évi 9. törvényerejű rendelet előírásainak megfelelően, Magyarország biztosítékokat vállalt annak igazolására, hogy a területén folytatott nukleáris tevékenység során a nukleáris anyagokat nem használják fel nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanó szerkezetek céljaira. Az atomsorompó-rendszerrel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek érvényesítése érdekében a nukleáris export és import tevékenységhez az OAH előzetes engedélye szükséges. A nemzetközi megállapodások és a vonatkozó jogszabályok szerint a nukleáris anyagokon és berendezéseken túl engedélykötelesek a nukleáris anyagok előállításához is felhasználható, nem nukleáris jellegű, kettős felhasználásúnak nevezett berendezések, anyagok, illetve az ezekkel összefüggő ismeret-, illetve tudásátadás is.

A nemzetközi előírások szerint az importáló országok állami kötelezettségvállalást adnak az exportáló országnak az exportellenőrzéssel kapcsolatos nemzetközi szabályok betartásáról. Ezeket az állami kötelezettségvállalásokat Magyarországon az OAH adja ki. A hivatal biztosítja hazánk részvételét a nemzetközi nukleárisexport-ellenőrzési rendszerekben, az atomsorompó-szerződés végrehajtásával kapcsolatban megalakult, ún. Zangger Bizottságban és a nukleáris export és import szabályozására létrejött Nukleáris Szállítók Csoportjában (Nuclear Suppliers Group). A Csoport gyors információt ad arról, ha egy kereskedelmi ügyletben valamely részt vevő ország az atomsorompó-rendszer védelmében megtagadta az exportengedélyt egy kettős használatú termékre.

2011. augusztus 4-től hatályos a 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról. A rendelet igazodik a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK-rendelethez, valamint a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelethez. A jogszabály áttekinthetővé teszi az engedélyezés feltételeit és meghatározza az import- és exportengedély-köteles termékek körét.

A nukleáris export- és importengedélyek iránti kérelemmel nem közvetlenül az OAH-hoz, hanem a Budapest Főváros Kormányhivatalának Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának Exportellenőrzési Osztályához kell fordulni. Az Exportellenőrzési Osztály az engedélyezési eljárása keretében kéri az OAH szakhatósági állásfoglalását.